Υπάρχουν δύο τραγωδίες στη ζωή: Η μία είναι η αποτυχία στην εκπλήρωση των επιθυμιών μας. Η άλλη είναι η εκπλήρωση όλων των επιθυμιών μας. Τζώρτζ Μπέρναρ ΣώΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική
Εγκύκλιοι-Μηνύματα

­Απώ­τε­ρος στό­χος τοῦ εἰ­σβο­λέ­ως εἶ­ναι ὁ ἀ­φα­νι­σμός κά­θε ἴ­χνους πού ἐ­πι­μαρ­τυ­ρεῖ καί τεκ­μη­ρι­ώ­νει τό ἑλ­λη­νι­κό καί χρι­στι­α­νι­κό πα­ρελ­θόν τῆς Κύ­πρου.
Πρός τό Εὐσεβές Πλήρωμα τῆς Ἁ­γι­ω­τά­της Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος Ἐ­φέ­τος, ὡς γνω­στόν, συμ­πλη­ρώ­νον­ται πε­νήν­τ...

Ὁ Χριστὸς μὲ τὴν Ἀνάστασή Του ἔβαλε τὸν ἄνθρωπο σὲ μιὰ ἄλλη προοπτική.
  Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀδελφοί ...

Ας ἐνωτισθοῦμε τό μήνυμα καί χαροποιό κήρυγμα τῶν ἀγγέλων τῆς Βηθλεέμ.
  Ἀγαπητοί μου άδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ Τά τελευταῖα χρόνια τό χαρμόσυνο ἄγγελμα τῶν Χριστουγέννων ἀκούγεται μέσα σ...

''Το ταξίδι της γνώσης στοχεύει στην όλη αγωγή του ανθρώπου''!
Αγαπητά μου παιδιά, Η πορεία του ανθρώπου είναι ένας διαρκής αγώνας μέσα στα ταξίδια της ζωής. Ένα τέτοιο ταξίδι είναι ...

Νά παραμείνουμε «τέκνα φωτός» καί τότε ὁ Ἀναστημένος Κύριος δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει ποτέ μόνους!
  Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μέσα σ’...

«Ο Ἐμμανουήλ» βρίσκεται πλέον ἀνάμεσά μας!
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Τότε πού ὁ Χριστός γεννήθηκε σ’ αὐτόν τόν κόσμο, ὁ κόσμος ἦταν βυθισμένος σέ πλήρη σύγχυση, θλίψη...

Ο Σεβ.Ποιμενάρχης μας προς τους μαθητές των σχολείων μας.
  Αγαπητά μας παιδιά, Όλοι οι άνθρωποι στην διάρκεια της ζωής τους αγωνίζονται να αποκτήσουν την αρετή της διάκρισης τ...

Αναφωνούμε πάλιν και πολλάκις ''Χριστός Ανέστη''!
    Πατήστε επάνω στο pdf και διαβάστε την Πασχαλινη Εγκύκλιο του Σεβ.Ποιμενάρχου μας!

Ἀπέδειξε ὅτι εἶναι Θεός ἀγάπης, ἐλέους, οἰκτιρμῶν καί φιλανθρωπίας.
Ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας καταγράφει καί ἀναδεικνύει τήν πορεία τοῦ ἀνθρώπου στόν μεταπτωτικό κόσμο, μιά πορεία διαρκο...

H Eλληνορθόδοξη Παράδοση μας είναι «Μιὰ στέρνα κρυφὴ, ζεστή, ποὺ θησαυρίζει».
  Πρός τούς Μαθητές καί τίς Μαθήτριες τῶν Σχολείων τῶν Μητροπολιτικῶν Περιφερειῶν Θηβῶν, Λεβαδείας καί Αὐλίδος Ἀγαπημέν...


Χωρίς τήν Ὀρθοδοξία τό Γένος μας θά ἦταν χωρίς ψυχή!
Τό ἔτος πού διανύουμε ἔχει ἕνα ξεχωριστό βάρος γιά τήν ἐθνική μας ἱστορική μνήμη, γιατί ἐφέτος οἱ πανέλληνες ἑορτάζουμε...

Όπως τότε σέ ἐκεῖνο τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ.
Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ’ ...

Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά, καλή δύναμη καί πρόοδο.
  Ἀγαπημένα μου παιδιά, Μέ τή χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί παρά τίς δύσκολες συνθῆκες πού ἐπικρατοῦν λόγῳ τοῦ κορωνοϊο...


Οι εξετάσεις αυτές είναι σχετικά πιο εύκολες απο τις εξετάσεις της ζωής.
  Πατήστε επάνω στο bdf και διαβάστε το μήνυμα του Σεβ.Ποιμενάρχου μας κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  για τις εξετάσεις των μαθητών.

Ζούμε πρωτόγνωρη Μεγάλη Εβδομάδα.
Ο κίνδυνος από την πανδημία του φονικού μεταδοτικού κορωνοϊού έχει δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον με μεγάλες δυσκολίες...

Ο Σεβασμιώτατος για την πρόληψη και αποτροπή εξαπλώσεως του κορωνοϊού.
Πρός τόν  Ἱερό Κλῆρο,τίς Μοναστικές  Ἀδελφότητες  καί τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῶν τριῶν Μητροπολιτικῶν μας Περιφερειῶ...

Ανούσια καί ψευδεπίγραφα Χριστούγεννα;
Ὁ ἄνθρωπος κάνοντας κατάχρηση τῆς Θεόσδοτης ἐλευθερίας του ἄρχισε τήν τραγική ἱστορία τῆς πτώσης καί τῆς φθορᾶς. Ἐπιλέγ...

Είναι συμφορά νά μείνει κανείς ἄταφος.
  Μέ ἀφορμή δημοσιεύματα πού κάνουν λόγο γιά τήν ἔναρξη λειτουργίας τοῦ ἀποτεφρωτηρίου στή θέση «Μεγάλη Γέφυρα» στήν περ...

O ἐνταφιασμός ἦταν καί εἶναι ὁ μόνος χριστιανικά ἀποδεκτός τρόπος «διαχείρισης» τῶν νεκρῶν σωμάτων.
  Ἡ ταφή τοῦ νεκροῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου στή γῆ «ἐξ ἧς ἐλήφθη» προϋποθέτει καί ὑπονοεῖ πίστη στήν Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν κ...

Ένας καινούριος ἀγώνας γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσης.
  ΠΠρρόόςς ττοούύςς ΜΜααθθηηττέέςς κκααίί ττίίςς ΜΜααθθήήττρριιεεςς ττῶῶνν ΣΣχχοολλεείίωωνν ττῶῶνν ΜΜηηττρροοπποολλιιττι...


Τό Σταυραναστάσιμο Πάσχα μᾶς ξαναδίνει τή χαμένη ἐλπίδα.
  Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας ἔχοντας βιώσει μέ βάναυσο καί σκληρό τρόπο τά ἐπακόλουθα καί τίς συνέπειες μιᾶς βαθύτατης κ...


Πρόγραμμα Κατασκηνωτικών Περιόδων 2018.
Λεβάδεια, Ἀπρίλιος 2018 Πρόςτούς εὐσεβεῖς Χριστιανούςτῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀδελφοί μου,Χριστός Ἀνέστη!Μέ τή...

Ὁ Χριστός ἀνέστη καί ὁ θάνατος νικᾶται κατά κράτος.
  Πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ζοῦμε σ’ ἕνα κόσμο καί μιά κοινων...

Τιμούμε τους Τρείς Ιεράρχες.Ηθική και πνευματική αντίσταση.
  Προς τους ευσεβείς χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεώς μας , τους γονείς, τους μαθητές & μαθήτριες και τους εκπαιδευ...

Ἐκείνη τή νύκτα τῆς Γεννήσεως...
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Οἱ  ἄνθρωποι τῆς ταραγμένης ἐποχῆς μας μέσα στό πλαίσιο μιᾶς κοινωνίας σέ διαρκῆ κρίση βιώνου...

Ανησυχούμε...Ας ρωτηθούν οι γονείς!
Στην πρόσφατη δημόσια διαμάχη σχετικά με την θεματική εβδομάδα που προτάθηκε να διδαχθεί στα γυμνάσια τη̋ χώρα̋ μα̋, κυ...


Οι Εόρτιες ευχές του Ποιμενάρχου μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ λόγῳ τῆς παρατεινόμενης οἰκονομικῆς κρίσεως δέν θά ἀποστείλει γραπτῶς τίς ...

Τά μαθητικά χρόνια, παρὰ τὸν κόπο καὶ τὶς θυσίες τους, εἶναι τὰ ὡραιότερα καὶ τὰ πιὸ σημαντικά.
Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Σχολείων τῶν Μητροπολιτικῶν Περιφερειῶν Θηβῶν, Λεβαδείας καί Αὐλίδος   Ἀγαπημένα...

Γιατί ἐπιλέχθηκε ἡ Θήβα καί ὄχι ἄλλη περιοχή γιά ἵδρυση καί λειτουργία μουσουλμανικοῦ τεμένους;
    Ἕνα σοβαρό ζήτημα τό ὁποῖο ἀπασχολεῖ τήν τοπική κοινωνία μας εἶναι ἡ μελετώμενη ἵδρυση λατρευτικοῦ χώρου (τεμένους...

Η Σύνοδος αὐτή μέ τίς Ἀποφάσεις της νά ἀποδειχθεῖ πνευματικό ὁρόσημο στήν ἐκκλησιαστική μας ζωή.
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Εγκύκλιος: «Περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» Πρωτ. 254 Ἰουνίου 2016 Ε Γ Κ...

Η ἀναστάσιμη ἐλπίδα καί χαρά ἀποτελεῖ ὅσο ποτέ ἄλλοτε, πολύτιμο ἐφόδιο καί ἀναγκαῖο στήριγμα γιά τόν ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας.
  Χριστός  Ἀνέστη! Μέσα, σ’ αὐτή τή συνεχῆ ροή τοῦ χρόνου, ἔρχεται ἀκόμη μία φορά ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, νά δώσει στή ζω...

Ἡ κατά Βοιωτίαν Ἐκκλησία πάντοτε θά μνημονεύει τόν ταπεινό Μητροπολίτη Νικόδημο.
      Συμπληρώθηκαν εἴκοσι ἔτη ἀπό τήν κοίμηση τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κυροῦ Νικοδήμου κατά κόσμο...

Τό νόημα τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων εἶναι ἡ πραγματική συνάντηση μέ τόν σαρκωθέντα Λόγο.
  Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ προσεγγίζουμε καί πάλι πνευματικά μέσα στό ἑόρτιο κύκλο τῆς Ἐκκλησίας μας τό μέγα μυστήριο τῆς σ...

Το Μήνυμα του Ποιμενάρχου μας για την νέα Σχολική χρονιά.
Πατήστε επάνω στο pdf και διαβάστε το Μήνυμα του Σεβ.Ποιμενάρχου μας.

Η ἀναστάσιμη ἐλπίδα καί χαρά ἀποτελεῖ πολύτιμο καί ἀναγκαῖο στήριγμα γιά τόν ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας.
Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως   Ἀδελφοί ...

Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA