Υπάρχουν δύο τραγωδίες στη ζωή: Η μία είναι η αποτυχία στην εκπλήρωση των επιθυμιών μας. Η άλλη είναι η εκπλήρωση όλων των επιθυμιών μας. Τζώρτζ Μπέρναρ ΣώΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Μητροπολίτης » Εγκύκλιοι-Μηνύματα

Πρός

τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες

τῶν Σχολείων τῶν Μητροπολιτικῶν Περιφερειῶν

Θηβῶν, Λεβαδείας καί Αὐλίδος

 

Ἀγαπημένα μου παιδιά,

Οἱ ἀνέμελες διακοπές σας ὑπῆρξαν πολύτιμες σὰν διάλειμμα γιὰ τὴν ξεκούραση ποὺ προσφέρουν. Ἦταν ἀναγκαῖες γιατὶ σᾶς ἔφεραν κοντὰ στὴ φύση, σὲ φίλους καί συγγενεῖς σας, σὲ ἀξιόλογες πτυχὲς τῆς ζωῆς σας.Μὲ ἀνάμεικτα αἰσθήματα ἀπό σήμερα ἐπιστρέφετε στὸ σχολεῖο σας. Μέσα σας κυριαρχεῖ ἀφενός μεν ἡ χαρὰ ποὺ συναντάτε καί πάλι τούς συμμαθητές, φίλουςκαὶ δασκάλους σας, ἀφετέρου ὑπάρχει καὶ ἡ αἴσθηση τῆς πίεσης ποὺ προκαλεῖ τὸ καθημερινὸ πρόγραμμα, ἡ ἔνταση τῶν μαθημάτων, οἱ πολλὲς ὑποχρεώσεις, οἱ ἀρκετοὶ περιορισμοί.

Αὐτὸ ποὺ ἀπό ἐδῶ καί μπρος ἔχει σημασία εἶναι νὰ ἀξιοποιήσετε τὴ νέα σχολικὴ χρονιά. Τὰ χρόνια ποὺ περνᾶτε στὰ μαθητικὰ θρανία νὰ ξέρετε ὅτι εἶναι τὰ ὀμορφότερα, τὰ οὐσιαστικότερα καὶ τὰ πιὸ καθοριστικά τῆς ζωῆς σας. Οἱ ἡλικίες σας εἶναι οἱ πιὸ ὄμορφες. Τὰ μυαλά σας εἶναι φρέσκα, καθαρὰ καὶ δημιουργικά. Ἡ πρόοδός σας εἶναι καὶ ἡ ὑπόσχεση τῆς εὐημερίας τῆς κοινωνίας μας. Εἶστε ὅτι πολυτιμότερο ἔχουμε.

Τά μαθητικά χρόνια, παρὰ τὸν κόπο καὶ τὶς θυσίες τους, εἶναι τὰ ὡραιότερα καὶ τὰ πιὸ σημαντικά. Ἐνδιαφερθεῖτε μέσα ἀπό τήν καθημερινή παρουσία στό σχολεῖο νὰ πλουτίσετε μὲ ἀξίες, ἀρχὲς καὶ ἀληθινὰ ὁράματα. Μαζὶ μὲ τὶς γνώσεις πού θά ἀποκομίσετε ἀπό τά μαθήματά σας, μην ξεχνάτε νὰ ἀναζητήσετε καὶ τὸν χῶρο τῆς πραγματικῆς Ἀλήθειας, πού εἶναι ὁ κόσμος τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς γεμίζει τὴν καρδιὰ μας καὶ μόνον ἔτσι ἀξιοποιοῦνται ὅλα τά θετικά στοιχεῖα τοῦ χαρακτήρα μας γιά τό καλό τῶν συνανθρώπων μας.

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος πάσχει ἀπό ἔλλειψη νοήματος ζωῆς, ἀπό ἔλλειψη ἀγάπης καί ἐπικοινωνίας καί μαστίζεται ἀπό τή βία, τήν τρομοκρατία, τή μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος, τόν ὑπερκαταναλωτισμό, τόν ἀτομισμό, τίς κοινωνικές ἀντιθέσεις, τή φτώχεια.

Μπροστά στό φάσμα ὅλων αὐτῶν τῶν τραγικῶν προβλημάτων τοῦ κόσμου μας, γιά τά ὁποῖα ὅλοι φέρουμε μεγάλη εὐθύνη καί τά ὁποῖα ζητοῦν ἄμεση λύση, καλεῖσθε ἐσεῖς τά νέα παιδιά, τό μέλλον τῆς πατρίδας μας μέ τίς γνώσεις πού θά λάβετε ἀπό τό σχολεῖο καί σέ συνδυασμό μέ τό νεανικό ἐνθουσιασμό καί τήν αἰσιοδοξία πού σᾶς χαρακτηρίζει, νά ἀναλάβετε δράση.

Κάτι πρέπει νὰ γίνει ἄμεσα. Καὶ ἡ ἀλλαγὴ πρέπει νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὸ σχολεῖο. Σ’ αὐτή τήν πορεία νά ξέρετε ὅτι δεν εἶσθε μόνοι. Συνοδοιπόρους ἔχετε τόν Ἐπίσκοπο καί Πνευματικό σας Πατέρα, τούς καταξιωμένους δασκάλους σας καί τούς καλούς γονεῖς σας.

Σᾶς εὔχομαι μὲ ὅλη μου τὴν καρδιὰ ἡ νέα χρονιὰ νὰ εἶναι χαρούμενη, εὐλογημένη, καρποφόρα, πετυχημένη. Ὁ Θεὸς διά πρεσβειῶν τῶν Ἁγίων τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας νὰ σᾶς εὐλογεῖ.

 

Μέ πολλή αγάπη

Ὁ Ἐπίσκοπος σας

†Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA