Υπάρχουν δύο τραγωδίες στη ζωή: Η μία είναι η αποτυχία στην εκπλήρωση των επιθυμιών μας. Η άλλη είναι η εκπλήρωση όλων των επιθυμιών μας. Τζώρτζ Μπέρναρ ΣώΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Λειτουργικά κείμενα » Προσευχές Διάφορες

''Τεσσάρων γὰρ αἰώνων τὸν ζυγόν, ἀπέβαλε βραχίονι τῷ σῷ''!
    ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 Ὁ Ἱερεύς· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμ...

Υμνολογήματα για την πανδημία.
  Μεγαλυνάρια. Δεῦτε μεταλάβωμεν εὐλαβῶς Σώματος ἀχράντου καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ σεπτοῦ του Υἱοῦ Ὑψίστου, τοῦ μόνου ἀντιδό...

Ευχή στον Ιερομάρτυρα Βλάσιο.
  Ἅγιε Ἱερομάρτυς τοῦ Σωτῆρος, Βλάσιε θαυματουργέ· ὁ τοῦ ἀρχιποίμενος Χριστοῦ μιμητὴς καὶ τῶν θείων Ἀποστόλων ζηλωτὴς κα...

Προσευχή για την Τραγωδία των ημερών.
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός και Σωτήρ μας. Τούτη την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας που διέρχεται ο τόπος μας εξαιτίας των π...

Προσευχές για κάθε ημέρα.
  Δέσποτα Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, οἶδα μέν, οἶδα, Φιλάνθρωπε, ὅτι οὔκ εἰμι ἄξιος ὁ ἁμαρτωλὸς ὑπὲρ ἑτέρων εὔχε...


Πριν τη θεία Μετάληψη....
    Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Εὐσπλαγχνίᾳ θαῤῥήσας τῇ ἀμετρήτῳ Σου, ὁ ἐραστὴς ἁμαρτίας καὶ πονη...

Χαῖρε, Ξύλον μακάριον.
Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερμάχῳ. Ὦ τρισμακάριστε Σταυρὲ καὶ πανσεβάσμιε, Σὲ προσκυνοῦμεν οἱ πιστοὶ καὶ μεγαλύνομεν,...

''Το Πανάγιό Σου Πνεύμα να μας φωτίσει και στις Εξετάσεις που δίνουμε αυτές τις μέρες''.
Χριστέ, το Φως το αληθινόν, το Οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, στείλε Σε παρακαλούμε το Πανάγιό Σο...


Προσευχή πριν τον ύπνο.
  Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός μας, σὺ ποὺ ἀνέδειξες τὴν ἁγίαν σου Μητέρα τιμιωτέρα ὅλων τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων, Σὺ Παν...
Προσευχή για την Νέα Σχολική χρονιά.
      Κύριε Ἰησού Χριστέ, εσύ που είσαι  ἡ πηγή τῆς σοφίας καί τῆς γνώσης. Εσύ, πού μέ τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματο...

Επίκαιρη Προσευχή.
  ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΣΥΜΦΟΡΑ ΛΑΟΥ

Μια μορφή διαμαρτυρίας.Η Προσευχή.
Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, Εσύ είσαι ο πλούσιος σε έλεος και ευσπλαχνία και συγκαταβαίνεις να εισακούεις τις προσευχές ...

Ευχή και Υμνολογήματα στην ανακαίνιση του Ι.Βήματος του Ναού μας.
Εὐχή εἰς Ἁγιασμόν τοῦ ἀνακαινισθέντος ἱεροῦ βήματος, ποίημα Πρωτ.π.Γεωργίου Χαάς Εφημερίου Ι.Ναού Αγίου Νικολάου Πευκα...

Προσευχές πρίν και μετά το φαγητό.
Πριν από το γεύμα      Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς˙ αγιασθήτω το όνομά σου˙ ελθέτω η βασιλεία σου˙ γενηθήτω το θέλημ...Ιεροσολυμίτικες Ευχές για την Μεγάλη Εβδομάδα.
    Προς χάριν των ευσεβών Ιερέων και των φιλακόλουθων πιστών προσφέρουμε τις ευχές αυτές που λέγονται στα Πανάγια Προσκ...


Nα μὲ ἀξιώνεις νὰ σοῦ προσφέρω τα Τίμια Δώρα πάντοτε ευσυνείδητα.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ(Λέγεται τὴν ὥρα τῆς προετοιμασίας διὰ τὴν ζύμωσιν τῆς προσφορᾶς) Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁ...

Προσευχή για τους Ηρωικούς Προγόνους μας.
    Κύριε, Ιησού Χριστέ, ανάπαυσε τις ψυχές όλων των προγόνων μας, που σαν αυτές τις μέρες θυσιάστηκαν για όλους εμάς. Τ...


Προσευχή στον Φύλακα Άγγελο μας.
Άγιε Άγγελε, ο εφεστώς της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μή εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν, μηδέ αποστής απ’ ε...

Χαῖρε, Ξύλον Mακάριον.
     Τούς Χαιρετισμούς μποροῦμε νά τούς διαβάζουμε κάθε Παρασκευή, ἡμέρα ἀφιερωμένη στό Σταυρό, τήν Κυριακή τῆς Σταυροπρ...

Ευχή εις την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού.
     Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὸν μονογενῆ Σου Υἱοῦ ἐξαποστεῖλαι καταδεξάμενος, καταδεξάμενον πάντα παθεῖν διὰ τὴν τοῦ γένο...

Μεγαλυνάρια Θεομητορικά!
Ήχος γ'. Απόστολοι έκ περάτων Παρέστηκαν Παναγία, τω νεκρικώ σου κραβάτω, Αγγελικαί στρατηγίαι, καί οί χοροί Αποστόλων ...

Υμνολογήματα και Ευχή προς τον Αιματοβλύτη Άγιο μας.
   Mετά απο δική μας παράκληση η προικισμένη απο τον Θεό  με το χάρισμα της Υμνογραφίας Γερόντισσα Ισιδώρα Καθηγουμένη τ...


''Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον''(video).
Τὸν ἥλιον κρύψαντα τὰς ἰδίας ἀκτίνας,  καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ διαρραγέν, τῷ τοῦ Σωτῆρος θανάτῳ,  ὁ Ἰωσὴφ θεασάμενος...


''Θυμήσου, Κύριε....''
     «Θυμήσου, Κύριε, το λαό πού στέκεται ολόγυρα, και εκείνους πού δικαιολογημένα απουσίασαν (από τη Λειτουργία), και ε...


Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA