«Δε χρειάζομαι να διαβάσω εφημερίδες (…) από τη συμπεριφορά του περαστικού στο δρόμο, μπορώ να πληροφορηθώ καλύτερα από κάθε εφημερίδα ποιοι είμαστε, που πάμε…» Μίλτος ΣαχτούρηςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Λειτουργικά κείμενα » Προσευχές Διάφορες

Υμνολογική ανθοδέσμη στην Παναγία την ''Γερόντισσα''.
Προσόμοια . Ἦχος δ ΄. Ἔδωκας σημείωσιν.         Ε δωκε Πανάμωμε, ἡ Σὴ Εἰκὼν ἡ Ὑπέρτιμος, ἐπινεύσει Σου Δέσποινα,...


Προσευχή για την έξοδο της πατρίδος μας από την οικονομική κρίση.
Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ δείξας τό ἔλεός Σου ἐν πᾶσι τοῖς προσιοῦσι σοι καί ἐξαιτουμένοις τοῦτο, ὁ εὐμήχανος καί ποικίλα ἔχω...

Ενώπιον του Τιμίου Σταυρού!
Κύριε παντοκράτορ ὁ Θεός ἡμων, οἰκτίρμον καί ἐλεῆμον, ὁ τόν ἀγαπητόν σου Υἱόν, τόν Κύριον ἠμῶν Ἰησουν Χριστόν συγχωρήσας...Προσευχή για την καταπαύση των εμπρησμών των δασών.
Εὐχή εἰς Ἐμπρησμούς Δασῶν Δέσποτα Πολυέλεε καὶ Φιλάνθρωπε, ὁ Φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὁ Μεγαλουργός καὶ Παντοκράτωρ, ὁ Ὑπερ...Προσευχητικός απολογισμός...
Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι. Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ...

Tα Μεγαλυνάρια του Αγίου Πάσχα.
  Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐθελουσίως παθόντα καὶ ταφέντα καὶ ἐξαναστάντα τριήμερον ἐκ τάφου. Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ...


Προσευχή για τους μαθητές που αγωνίζονται στις εξετάσεις τους.
Κ ύριε Ἰησοῦ Χριστέ,Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Ζωντανοὺ Θεοῦ, ἡ Σοφία τοῦ Πατέρα που δεν ἔχει ἀρχή, ἡ Πηγὴ καὶ ὁ Χορηγὸς τ...


''Επὶ τῇ ὁλοκληρώσει τῆς ἑορτίου πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου ὁσιομάρτυρός σου Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις''.
ΕΥΧΗ EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟΣ Εἰς τὸν Ἅγιον Ὁσιομάρτυρα ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΤΟΝ ΕΝ ΒΟΥΝΕΝΟΙΣ. (Λεγομένη εἰς τό πέρας ἑκάστης ἑορτίου τούτου πα...

Αναστάσιμος Κανών εις τον Οσιομάρτυρα Νικόλαον τον εν Βουνένοις.
ΚΑΝΩΝ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ   ΕΙΣ  ΤΟΝ ΕΝΔΟΞΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ   ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΤΟΝ ΝΕΟΝ   ΤΟΝ ΕΝ ΒΟΥΝΕΝΟΙΣ Ποίημα   Δρος Χαραλάμπους Μ. Μ...

Για όσους επιθυμούν να υμνολογήσουν τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Νικολάου του Νέου.
     Για την εξυπηρέτηση των φιλάγιων πιστών που ευλαβούνται τον Οσιομάρτυρα Νικόλαο τον Νέο παραθέτουμε την φυλλάδα που...
''Φθάσαντες πιστοί,το Σωτήριον Πάθος''(video).
Ιδιόμελο των Αίνων της Μ.Δευτέρας σε Ήχο πλ.α'  απο τον Πρωτοψάλτη του Ναού μας κ.Δημ.Αναδιώτη. Κυριακή των Βαίων 2...


Πρίν την μετάληψη...
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ Γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ προσέρχεται κανεὶς γιὰ νὰ κοινωνήσει τὰ Ἄχραντα Μυστήρια. Συμεὼν τοῦ Μεταφραστῆ....

Παρακλητικός Κανών των Βοιωτών Αγίων.
 ΚΑΝΩΝ  ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΑΣ ΑΓΙΟΥΣ Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου.   Εὐλογήσαντος...

Των Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος(video).
Των Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αγωνισαμένων Αιωνία η Μνήμη.
Ο Κανόνας προσευχής του Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ.
Μόλις ξυπνήσετε, νά σταθήτε μπροστά στίς Ιερές εικόνες και νά είπητε τρεις φορές τό «Πάτερ ημών».   Τρεις φορές τό «Θεο...

Σύντομες προσευχές για διάφορες περιστάσεις.
Υπάρχουν περιπτώσεις πού αισθανόμαστε κάθε ημέρα την ψυχική ανάγκη νά εκπληρώσουμε τά θρησκευτικά μας καθήκοντα π.χ. νά ...Πρώτη Σελίδα Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA