Το να μετράς την αγάπη των άλλων είναι σαν να μετράς την εγωπάθειά σου. Μην μετράς…μόνο αγάπα, κι ας χάσεις στο μέτρημα. Αρχιμ. Παύλος ΠαπαδόπουλοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Λειτουργικά κείμενα » Προσευχές Διάφορες


Η Παράκληση της Παναγίας της ''Αρβανίτισσας''.
Πατήστε στο pdf και διαβάστε την Παράκληση.
Ευλόγησε μας Κύριε...
Ευλόγησε μας Κύριε νά μή προσερχόμαστε στό Θυσιαστήριο πλήρεις μερίμνων γιά τόν εαυτό μας καί γιά τά του οίκου μας. Ευλό...


Προσευχή σε απειλή σεισμού.
Ο Θεός ο μέγας, και φοβερός, και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιών πάντα και μετασκευάζων. Ο επιβλέπων επί την γην κα...


Απο την Υμνολογία της ελεύσεως του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου μας.
   Ἦχος α΄. Πανεύφημοι Μάρτυρες... Ὁ νέος Νικόλαος ἡμᾶς, εἰς καινὴν πανήγυριν, καὶ  ἑορτὴν συνεκάλεσεν· ᾠδαῖς καὶ ᾄσμασι...


Υμνολογήματα και Ευχή προς την Παναγία την ''Γερόντισσα''.
ΤΗ Β΄ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΗΣ     Ἀπ...
Ευχή για την κατανόηση του Θείου Κηρύγματος.
«Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, διάνοιξον τὰ ὦτα καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας μου, τοῦ ἀκοῦσαί με τὰ λόγιά Σου καὶ συνιέναι ...

''Mνήσθητι Κύριε''.
Τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἠμῶν Γεωργίου καὶ παντὸς Ἱερατικοῦ καὶ Μοναχικοῦ Τάγματος. Τοῦ ἔθνους ἠμῶν τῶν ἀρχόντων, τοῦ Στρατοῦ  ...

Απο το ''Θεοτοκάριον'' του Αγίου Νεκταρίου.
   Δέσποινα παντευλόγητε, Υπέραγνε Παρθένε,Παράδεισε πανθαύμαστε, κήπε καλλωπισμένε,Σε δυσωπώ, Πανάχραντε, χαρίτωσον το...

Ευχή εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.
  Υπεραγία Θεοτόκε Παρθένε, σκέπε με και διαφύλαττε με, τον δούλον σου, από παντός κακού ψυχής τε και σώματος, και από...

Προσευχή προς την Θεοτόκο μας!
Παρθένε Δέσποινα Θεοτόκε, Κάμε δεκτὴ τὴν ἐξαγόρευση τῶν πολλῶν καὶ χαλεπῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ φέρε τὴ μετάνοιά μου στὸ μον...

H ευλογία των σταφυλιών κατά την Εορτή της Μεταμορφώσεως.
Η ΕΥΛΟΓΙΑ τῶν σταφυλιῶν κατὰ τὴ Μεταμόρφωση κατανοεῖται  μέσα ἀπὸ τὶς θεολογικές, ἀνθρωπολογικὲς καὶ κοσμολογικὲς διαστά...

Προσευχή για την αυπνία.
Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος . Ἀμήν.Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ...

Kύριε σώσε την Κύπρο μας.
Πολυεύσπλαγχνε Κύριε,Με πόνο πολύ καταφεύγουμε στην Αγαθότητά σου , για να εκφράσουμε τη μεγάλη αγωνία και θλίψη που πλη...

Να προσευχόμαστε για τους ασθενείς μας.
Η Εκκλησία μας προσεύχεται πάντοτε για τον άνθρωπο, για κάθε πτυχή της ζωής του. Προσεύχεται στην χαρά και στη λύπη, στη...

Ο Ικετήριος Κανόνας προς τον Κύριο Ιησού.
Πατήστε εδώ και ακούστε τον Ικετήριο Κανόνα προς τον Κύριο Ιησού.

Προσευχή εις το Άγιον Πνεύμα.
Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα το Άγιον, ελθέ μεθ’ ημών και αγίασον ημάς. (Ιωαν. ιδ’ 17). Πνεύμα Οδηγητικόν, οδήγ...

Tα Τριαδικά Μεγαλυνάρια της Κυριακής.
Τα μεγαλυνάρια ψάλλονται την Κυριακή το πρωί κατά την Ακολουθία του Μεσονυκτικού .  Ἄ ξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, τήν...

Η Τυπική Διάταξη της Εορτής της Μεσοπεντηκοστής και της Μνήμης του Αγίου Νικολάου του εν Βουνένοις.
(Τυπικὸν Ἑορτῆς Ἄγ.Ιωάννου του Θεολόγου  περίπτωσις Β΄ παραγρ.4,5,6)     EN TΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ  Κύριε ἐκέκραξα καὶ εἰς στίχους ...

Προσευχή προς τον Άγιο Χριστοφόρο τον Προστάτη των Οδηγών.
Ἅγιε Μεγαλομάρτυς τοῦ Θεοῦ Χριστοφόρε  πολύαθλε, πρὶν κρατήσω σήμερα τὸ τιμόνι στὰ χέρια μου, Σὲ ἱκετεύω· μὲ τὴ Μαρτυρικ...

Υμνολογήματα της Ζωοδόχου Πηγής.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΑΙ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΤΟΡΑ (Ῥήγα) Ε...

Προσευχές για κάθε μέρα!
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΟΤΑΝ ΑΝΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΝΔΗΛΙ Ἢ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ἡμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ...

Δέησις αμαρτωλού.
Ἰησοῦ Χριστέ, τὸ καλὸ ὄνομα, ὁ γλυκασμός μου, ἡ ἐπιθυμία μου καὶ ἡ ἐλπίδα μου, σὺ ποὺ ἔγινες ἄνθρωπος γιὰ μᾶς καὶ τακτοπ...

Προσευχή Υπέρ της Εκκλησίας και των Κληρικών.
Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ μέγας καὶ φοβερὸς καὶ ἔνδοξος, ὁ φυλάσσων τὸ ἔλεός Σου καὶ τὴν διαθήκην Σου τοῖς ἀγαπῶσί Σε καὶ φυλ...

Ύμνοι της Πρώτης του Νέου Έτους και του Αγίου Βασιλείου.
   ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ἦχος πλ. δ' .Τῆς Ἑορτῆς.   Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ, τῷ γένει τῶν ἀνθρώπω...

Χριστουγεννιάτικοι Ύμνοι.
  Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως, ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ...

Ύμνοι του Τιμίου Σταυρού.
Πατήστε εδώ και ακούστε ύμνους της Εορτής του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Η Παράκληση της Παναγίας μας.
      Πατήστε εδώ και ακούστε την Παράκληση της Παναγίας μας.

Ύμνοι της Αγίας Πεντηκοστής.
Πατήστε εδώ και ακούστε ύμνους της Αγίας Πεντηκοστής.    

Πασχαλινοί Ύμνοι.
Πατήστε εδώ και ακούστε Αγιορείτικους ύμνους της Αναστάσεως .

Ύμνοι της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος!
  «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα• ἀνάξιὸς δὲ πάλιν, ὅν εὑρή...

Πρώτη Σελίδα Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA