Τι να σε κάνω, αν κρατάς τις νηστείες και δε μπορείς να απαντήσεις στον άλλον μ’ έναν καλό λόγο; (Αγ.Παΐσιος)



Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Οἱ θησαυροί «ἐν οὐρανῷ»...!
Ἡ ἀγωνία γιά τή σωτηρία εἶναι πανανθρώπινο αἴτημα. Πλούσιοι καί φτωχοί, ἄσημοι καί διάσημοι, μορφωμένοι, ἀγράμματοι, μι...

Ἡ πορεία τῆς Κυρίας Θεοτόκου μέσα στό Ναό εἶναι προτύπωση τῆς πορείας κάθε πιστοῦ!
Χαρά καί πανηγύρι ἔχει σήμερα τό ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς ἑορτάζουμε τή μεγάλη θεομητορική ἑορτή τῶν Εἰσοδ...

Ο καλός Σαμαρείτης τῆς κάθε ἐποχῆς.
  Πολλές καί παράλληλες πορεῖες παρουσιάζει σήμερα ὁ Κύριος μέ τήν παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου. Μία πορεία εἶναι αὐτή...

Ὁ φόβος τοῦ θανάτου νικιέται μόνο μέ τήν πίστη.
Στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς βλέπουμε τό Χριστό μας νά σκορπίζει τήν ἀγάπη Του χαρίζοντας τή ζωή καί...

Ὁ μόνος χῶρος στόν ὁποῖο δέν ὑπάρχουν χάσματα εἶναι ἡ Ἐκκλησία.
Μία παραβολή μέ ἀποδέκτες ὅλους τούς πιστούς καί μέ μηνύματα δύσκολα καί σημαντικά λέγει σήμερα ὁ Κύριος. Ὁ πάμφτωχος «...

Επιστροφή στή φύση η ἐπιστροφή στήν πτώση;
Καθώς τό ἱερό κείμενο μᾶς περιγράφει τήν προσωπικότητα τοῦ δαιμονισμένου στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, μᾶς δίνει  ...

H προσπάθεια τοῦ Θεοῦ νά σπείρει τό λόγο Του μέσα μας.
Τή θαυμάσια καί πολύ διδακτική παραβολή τοῦ καλοῦ Σπορέως ἀκούσαμε στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Ὁ φιλάνθρωπος Κ...

Οι ὧρες τῆς θλίψεως καί τῶν ἀμέτρητων ἀναπάντητων «γιατί»!
Μία σκηνή ἀρχαιοελληνικῆς τραγωδίας μᾶς θυμίζει τό σκηνικό τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Μία τραγική φιγούρα, μί...

Οἱ ἀνόητοι καί τρελοί τῆς σύγχρονης ἐποχῆς!
Στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή ὁ Κύριος θέτει ἕνα ἐρώτημα πού πραγματικά μᾶς ξεβολεύει καί μᾶς ἀναστατώνει. Εἶναι ἕνα...

Μαθητεία,Αγάπη,Καθαρότητα!
Μιά Κυριακή ἰδιαίτερη ἀνέτειλε σήμερα, κατά τήν ὁποία ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μαζί μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ τιμάει καί τ...

Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ ἀπάντηση....!
Σήμερα βρισκόμαστε στήν πρώτη Κυριακή μετά τή μεγάλη ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμ...

Συνοδοιπόροι τοῦ ματωμένου Βασιλιᾶ μας.
Ἐλάχιστες ἡμέρες μᾶς χωρίζουν ἀπό τή μεγάλη ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προετοιμάζει τά π...

Η αγάπη του Θεού σβήνει τα δικά μας λάθη!
Με μια πολύ δυνατή παραβολή ο Κύριος σήμερα εξηγεί στους ακροατές Του τι είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Είναι η παραβολή...

Κυριακή ἀναστάσιμη,ἀλλά ταυτόχρονα πένθιμη καί νηστήσιμη!
  Μιά Κυριακή ἀναστάσιμη, ὅπως ὅλες οἱ Κυριακές, ἀλλά ταυτόχρονα πένθιμη καί νηστήσιμη ξημέρωσε σήμερα. Μιά Κυριακή, κα...

Ὅσο χαμηλά καί ἄν ἔχουμε πέσει, μπορεῖ νά μᾶς τραβήξει.
Σήμερα βλέπουμε τό Χριστό νά ἀναζητάει τούς μαθητές Του μέσα στή θύελλα. Εἶναι μία ἀναζήτηση πού κάνει γιά κάθε ἄνθρωπο...

Ἔτσι, Δεκαπενταύγουστος θά γίνεται ὅλη ἡ ζωή μας.
Δεκαπενταύγουστος σήμερα! Τά πλήθη τόν Ὀρθοδόξων πανηγυρίζουν τό θρίαμβο τῆς Παρθένου, τή δόξα τῆς Μάνας τῆς Ἐκκλησίας....

Πρίν δώσει, ζητάει.Πρίν χαρίσει, περιμένει!!!
Ἡ πίστη τίθεται καί πάλι σήμερα ὡς ζήτημα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Τήν προηγούμενη Κυριακή εἴδαμε τήν πίστη...

Πλησιάζουμε στό Χριστό ὄχι μόνο γιά τά δικά μας προβλήματα;
Τό μεγάλο θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Ὁ Κύρ...

Οἱ χριστιανοί,φωτίζουν ἐπειδή φωτίζονται.
Ἀκούσαμε σήμερα ἕνα ἀκόμη ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου. Ἀπό τήν ποικιλία τῶν μηνυμάτων αὐτοῦ τοῦ ἀ...

Ἐάν δέν ἐπιλέξουμε τό Θεό ὡς κύριό μας, τότε θά ὑποταχθοῦμε στά ἀμέτρητα άλλα αφεντικά.
Ἕνα ἐξαιρετικό ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. «...

«Διδάσκων, κηρύσσων, θεραπεύων» ὁ Κύριος.
Σήμερα βλέπουμε τόν τρόπο πού ἔζησε ὁ Κύριος πάνω στή γῆ. «Διδάσκων, κηρύσσων, θεραπεύων» ἔζησε ὁ Χριστός. Οἱ ἄνθρωποι ...

Ἄς μᾶς περιφρονήσουν, ἄς μᾶς προσβάλουν, ἄς μᾶς ἀκυρώσουν, ἄς μᾶς ξεπεράσουν.
  Ἡ σημερινή Κυριακή εἶναι μία ἀφετηρία. Σήμερα ξεκινᾶμε νά μελετοῦμε σέ κάθε Θεία Λειτουργία τό θεόπνευστο κείμενο τοῦ...

Πυρφόροι καί πνευματοφόροι νά ἀνακαινιζόμαστε καί νά ἀνακαινίζουμε.
    Μέ μυστικά ρίγη συγκινήσεως ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί ὑποδεχόμαστε σήμερα τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς. Ὑποδεχόμα...

Ο πόθος του ανθρώπου νά ξαναβρεῖ τό χαμένο Θεό του.
Ὀξύμωρη μοιάζει σήμερα ἡ Κυριακή. Ἀπό τή μία βιώνουμε τό θρίαμβο τῆς Ἀνάστασης. Ἀπό τήν ἄλλη ἀκοῦμε τήν προσευχή τοῦ Ἰη...

Η ἀληθινή ὁμολογία προϋποθέτει ἀδιάσπαστη σχέση μέ τό Χριστό.
Σήμερα ὁ Χριστός ὡς Πλάστης καί Δημιουργός ἀναπλάθει τόν ἄνθρωπο. Ὡς Νομοθέτης καί Παντοδύναμος ὑπερβαίνει τήν τυπικότη...

Σέ κάποιο πηγάδι, σέ κάποια στάση τῆς ζωῆς μας ὁ Κύριος στέκεται καί μᾶς περιμένει.
Σήμερα, κατά τήν εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμέρας, παρακολουθήσαμε τόν Κύριο καί Σωτήρα νά σπέρνει τό σπόρο τῆς λύτρωσης ...

Μαζί Του νά βαδίζουμε τή λαμπροστόλιστη λεωφόρο τῆς Ἀνάστασης.
Μέσα στήν ἀναστάσιμη χαρά καί στό φῶς τοῦ θριάμβου τῆς ζωῆς πορευόμαστε αὐτή τήν περίοδο, καθώς βιώνουμε τήν παρουσία τ...

Μήν ἔχουμε τή φιλοδοξία νά εἴμαστε ἐμεῖς «τό κάτι ἄλλο»!
Χριστός Ανέστη,Αληθώς Ανέστη φωνάζει καί σήμερα ὅλο τό σύμπαν, καθώς στέκεται ἐνεό μπροστά στό ἀνυπέρβλητο καί ἀπροσπέλ...

Σάν τό Θωμᾶ....
Σήμερα ἡ ἄνοιξη εὐωδιάζει. Ἡ πλάση ὁλόκληρη πανηγυρίζει τή νέκρωση τοῦ θανάτου, τή συντριβή τῆς φθορᾶς, τήν κατάργηση τ...

Τό Πάσχα θά εἶναι ἕνα δικό μας πέρασμα ἀπό τό θάνατο τῆς ἁμαρτίας.
Μεγάλη ἑορτή ξημέρωσε σήμερα γιά τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Νικητής τοῦ θανάτου καί Ὀλετήρας τῆς ἁμαρτίας, ὁ Θεάνθρωπος Λ...

Νά συμπορευτοῦμε στό δρόμο τοῦ μαρτυρίου καί τοῦ θριάμβου.
Ὁ Θεάνθρωπος Λυτρωτής παραλαμβάνει σήμερα τούς δώδεκα μαθητές Του καί ἀνεβαίνει στά Ἱεροσόλυμα, γιά νά παραδοθεῖ στούς ...

Ἀσκητές ὀφείλουμε νά γίνουμε ὅλοι μας!
Σήμερα ἔχουμε μία Κυριακή ἀφιερωμένη στήν κραυγή τοῦ ἀνθρώπου γιά βοήθεια. Ἐπίσης ἑορτάζουμε τή μνήμη τοῦ μεγάλου ὁσίου...

Κάτω ἀπό τόν Τίμιο Σταυρό ἀνεβαίνουν στή σκέψη τρεῖς λέξεις: μυστήριο, θαῦμα καί ἐλπίδα.
Φτάσαμε μέ τή δύναμη καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ στή μέση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Σήμερα, στήν ἀκριβέστατη μεσότη...

Αφορμή νά ἐντείνουμε τόν πνευματικό μας ἀγώνα.
Σήμερα βρισκόμαστε στή δεύτερη Κυριακή τῆς Ἁγίας καί μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τιμοῦμε τή μνήμη τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς ...

Ο Θεός, στο πρόσωπο της Παναγίας, τοποθετεί μία γέφυρα μεταξύ ουρανού και γης.
Η 25η Μαρτίου,από την δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους και εντεύθεν, προσέλαβε για εμάς τους Έλληνες...

Τό «εὑρήκαμεν Ἰησοῦν» ἄς εἶναι ἡ ἐλπίδα καί ὁ σκοπός μας.
Γιορτάζουμε σήμερα τήν Ἁγία μας Ὀρθοδοξία. Σήμερα δέν γιορτάζουμε μία ὁμολογία τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἡ Ὀρθοδοξία δέν εἶναι...

Το ταξίδι και οι αποσκευές μας...
Ξεκινάει ἀπό αὔριο τό εὐλογημένο καί περιπετειῶδες ταξίδι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ἐμεῖς στεκόμαστε σήμε...

Ἡ ἀγάπη μας πρός ὅλους θά τοποθετήσει τόν καθένα στό θρόνο τῆς δόξας Του.
Ἡ σημερινή Κυριακή ὀνομάζεται Κυριακή τῆς μελλούσης κρίσεως, διότι ἀκοῦμε κατά τήν εὐαγγελική περικοπή τή διήγηση τοῦ Χ...

Το σπίτι τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀφθονίας,τό σπίτι τοῦ Χριστοῦ μας!
Ἡ θαυμάσια παραβολή τοῦ Ἀσώτου, πού ἀκούσαμε σήμερα, εἶναι ἐξόχως ἐπίκαιρη καί εὔστοχη γιά τήν ἐποχή μας. Βιώνουμε ὡς π...

Νά ταπεινωθοῦμε ἑκούσια καί ἀληθινά, γιά νά ὑψωθοῦμε!
Ξεκινάει σήμερα κάθε ὀρθόδοξος πιστός τόν πνευματικό ἀγώνα μέ μεγαλύτερη συναίσθηση καί φιλοτιμία, καθώς ἁπλώνεται μπρο...

Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα





Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA