Είπε γέρων:«Ο Ιησούς δεν μας ζητά να πεθάνουμε όπως Αυτός, μας ζητά να ζήσουμε σαν Αυτόν».Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Ὅλα ἀποκτοῦν ἕναν σκοπό!
Τόν πολλαπλασιασμό τῶν πέντε ἄρτων καί τῶν δύο ἰχθύων παρακολουθήσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Ὁ λαό...

«Ναί, Κύριε»!
Γιά ἄλλη μία φορά καί πάλι σήμερα ξεχύνεται σάν ὁρμητικό ποτάμι τό ἔλεος καί ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεανθρώπου πρός τά πονεμ...

Ὅταν ο Θεός μᾶς λέγει: «θάρσει», δέν ὑπάρχει αἰτία ἀνησυχίας.
Ὁ Θεάνθρωπος σήμερα ἔρχεται στήν Καπερναούμ. Στήν πόλη αὐτή συναντάει τόν πόνο, τή θλίψη, τήν ἀνθρώπινη δυστυχία, τήν ἀ...

Εἴμαστε τό φῶς τοῦ κόσμου;
Κυριακή σήμερα τῶν ἁγίων 630 θεοφόρων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Αὐτή τήν ἡμέρα, πού τιμοῦμε τά πιό λαμπερά κ...

Ζητᾶμε ἀπό τόν Θεό, ἀλλά δέν λαμβάνουμε....
Μᾶς συγκλονίζει σήμερα ὁ ρωμαῖος ἑκατόνταρχος μέ τήν ἀγάπη καί τήν ταπείνωσή του. Βλέπουμε ὅτι τό ἦθος του προσελκύει τ...

Ὁ Κύριος εἶναι ξεκάθαρος ἀπέναντί μας.
Σήμερα, στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου. Σ’ αὐτό ὁ Χριστός ξεδι...

Πρόσκληση σωτηρίας καί πρόκληση ἐργασίας.
Στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμέρας ἀκούσαμε σήμερα τόν Μεγάλο Διδάσκαλο Ἰησοῦ νά προσκαλεῖ τούς μαθητές Του γιά νά Τόν...

Τό ἀριστεῖο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἁγιότητα.
Σέ μία Κυριακή πού ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τιμάει τούς ἁγίους της καί πανηγυρίζει γιά ὅλους τούς πιστούς φίλους τοῦ Χριστοῦ...

Η ἁπανταχοῦ Ὀρθοδοξία γιορτάζει τήν ἐπιδημία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο!
Γιορτή καί πανηγύρι σήμερα ὑπέρλαμπρο, ὑπερκόσμιο καί πανευφρόσυνο. Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς καί ἡ ἁπανταχοῦ Ὀρθοδοξία γ...

«Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα» τοῦ Θεοῦ.
Μέσα στήν περίοδο τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλπίδας, μέσα στό διάστημα ἀπό τήν Ἀνάληψη στήν Πεντηκοστή, μέσα στό γνόφο τῆς ἀναχ...

Ὁ Χριστός κάνει τήν πρώτη κίνηση.
Ἕνα ἐντυπωσιακό θαῦμα μέ βαθύτατους συμβολισμούς παρακολουθήσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Ὁ Πλάστης τοῦ σύμπαντ...

Αὐτό εἶναι πού χόρτασε τόν Ἰησοῦ.
Πεινασμένος καί διψασμένος σήμερα ὁ Κύριός μας, μέσα στό καταμεσήμερο, κάθεται στό πηγάδι τοῦ Ἰακώβ. Πεινάει γιά τή σωτ...

Ὅταν ὁ Χριστός λέγει τό «ἔγειρε»!!
  Μέσα στήν ἀναστάσιμη περίοδο πού διατρέχουμε βλέπουμε μία ἀκόμη ἀνάσταση στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Πρόκειτ...

O Τάφος τοῦ Ἰησοῦ ειναι ἡ Ἁγία Τράπεζα.
  Πάλλονται οἱ καρδιές τῶν πιστῶν ἀπό τή χαρά τῆς Ἀνάστασης καί ἀπό τή δύναμη τῆς ζωῆς πού ἀνέτειλε μέσ’ ἀπ’ τόν ἄδειο ...

Ο Θωμᾶς εἰρήνεψε, ὅταν ἄγγιξε τόν Ἰησοῦ!
Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Μόνο τοῦτα τά λόγια μποροῦν νά ἐκφράσουν τό μεγαλεῖο καί τήν ἐμπειρία τοῦ θριάμβου πού β...

Τό ἐπερχόμενο Πάσχα νά γίνει καί γιά μᾶς διάβαση καί πέρασμα!
Στεκόμαστε σήμερα μπροστά στήν Ὡραία Πύλη τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδας, καθώς ἑορτάζουμε τήν μετά βαῒων καί κλάδων ε...

Ἡ πίστη θέλει θάρρος, ἀποφασιστικότητα, δύναμη, ὁρμητικότητα, διότι εἶναι ζωή καί σχέση.
Τό μεγαλεῖο τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη Του γιά τόν ἄνθρωπο φανερώνεται γιά ἄλλη μία φορά σήμερα, ὅπως ἀκούσαμε στό εὐαγγελ...

Ὁ Τίμιος Σταυρός εἶναι δόξα τοῦ κάθε πιστοῦ!
Σήμερα βρισκόμαστε στό ἀκριβές μεσοδιάστημα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τοποθετεῖ τόν Τίμι...

Ἡ ζωή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ εἶναι μία ἐπαλήθευση τῆς δύναμης τοῦ Ἰησοῦ.
Ἕναν γίγαντα τῆς ὀρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς καί ἀγωνιστικότητας τιμάει σήμερα ἡ Ἁγία Ἐκκλησία. Κατά τή σημερινή δεύτερη...

Ας ψάξουμε νά βροῦμε τόν κάθε ἄνθρωπο πού ἀγνοεῖ τό Χριστό.
Λαμπρή ἡμέρα ξημέρωσε σήμερα, διότι γιορτάζει ἡ ἁγία μας Ὀρθοδοξία. Ἡμέρα χαρᾶς ἀλλά καί πολλῶν σκέψεων, καθώς προβλημα...

Ἄς ἀσκηθοῦμε στή νηστεία ἀπέχοντας ἀπ’ ὅ,τι μᾶς ἀρέσει!
Στεκόμαστε σήμερα στά προπύλαια τοῦ ὡραίου σταδίου τῶν ἀρετῶν, πού ὀνομάζεται Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ὅσοι θέλουμε νά ἀθλη...

Κάθε πράξη ἀγάπης πρός τούς ἄλλους εἶναι μία μορφή λατρείας πρός τό Θεό.
  Σήμερα ὁ Κύριός μας περιγράφει ἐναργέστατα τή Δευτέρα Παρουσία Του.Πρῶτον, μᾶς λέγει πώς, ὅταν ξαναφανερωθεῖ στήν κτι...

«Πορεύσομαι πρός τόν πατέρα μου» σήμερα. Ἐδῶ καί τώρα!
Γεμάτη διαδρομές εἶναι ἡ συγκλονιστική ἱστορία πού ἀκούσαμε σήμερα ἀπό τό Χριστό. Εἶναι ἡ ἱστορία τοῦ ἀσώτου υἱοῦ, τοῦ ...

Τή φετινή περίοδο τοῦ Τριωδίου ἄς κάνουμε τήν ἐσωτερική μας ἐνδοσκόπηση μέσῳ τῆς προσευχῆς.
Μία Κυριακή πού εἶναι ὁρόσημο γιά τό ἐκκλησιαστικό ἔτος ξημέρωσε σήμερα. Εἶναι ἡ Κυριακή κατά τήν ὁποία ἀνοίγει τό Τριώ...

Χρειάζεται ἐπιμονή στήν ἀναζήτησή Του!
Μιά τολμηρή γυναίκα ξεπροβάλλει σήμερα στό προσκήνιο τῆς ἡμέρας. Μία γυναίκα πονεμένη καί εὐλογημένη. Μιά μάνα ξένη στή...

Ὁ Ἑλληνισμός εὐτελίζεται.
Μία Κυριακή εὐλογημένη καί ξεχωριστή ξημέρωσε σήμερα, διότι τιμοῦμε τούς Τρεῖς Ἱεράρχες. Τιμοῦμε τίς λαμπερές προσωπικό...

Τά δῶρα τοῦ Θεοῦ ἐλάχιστες φορές τά καταλαβαίνουμε.
  Ἕνας τυφλός καί δυστυχής ἐπαίτης προσεγγίζει μέ θέληση σήμερα τό Χριστό καί βρίσκει τό φῶς. Βρίσκει τό φῶς τό αἰσθητό...

Πραγματική συμφορά εἶναι ἡ ἐσωτερική λέπρα τοῦ σάπιου καί βρώμικου χαρακτήρα.
Ἕνα περιστατικό μέ πολλαπλά νοήματα εἴδαμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Ὁ Κύριος καί Θεός εἰσέρχεται σ’ ἕνα χωριό...

Μέ τό βάπτισμά μας Τόν δεχθήκαμε στήν ὕπαρξή μας καί κληθήκαμε νά Τόν οἰκειοποιηθοῦμε.
Σήμερα, κατά τήν πρώτη Κυριακή μετά τά Ἅγια Θεοφάνεια, παρακολουθοῦμε τήν ἔναρξη τῆς δημόσιας παρουσίας καί δράσης τοῦ ...

Η καινούρια χρονιά αλλά και ἡ ζωή μας να εἶναι μία πορεία συνάντησης μέ τό Λυτρωτή.
Βρισκόμαστε στήν ἀνατολή ἑνός καινούριου ἔτους καί διαβαίνουμε τό ὄμορφο καί ἅγιο δωδεκαήμερο, κατά τό ὁποῖο ἑορτάζουμε...

Μία ἡμέρα μετά ἀπό τόν Τοκετό πού ἄλλαξε τήν κτίση.
Μία ἡμέρα σήμερα ἀμέσως μετά ἀπό τό μεγαλύτερο μυστήριο ὅλων τῶν ἐποχῶν. Μία ἡμέρα μετά τήν κάθοδο τοῦ Θεοῦ στόν ἀποτυχ...

Οἱ γενιές πού ἔφεραν τό Χριστό στή γῆ!
Στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή βλέπουμε τούς αἰῶνες νά γυρίζουν σάν τίς σελίδες στό τεράστιο βιβλίο τοῦ χρόνου. Ὁ χρό...

Νά ἀποφύγουμε τή νοοτροπία τῶν πολλῶν καί νά υἱοθετήσουμε τή νοοτροπία τῶν ἐκλεκτῶν.
  Καθώς βρισκόμαστε στήν τελική πορεία γιά τή μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἡ Ἐκκλησία μᾶς βάζει νά ἀκούσουμε τήν ὡρα...

Οἱ καλές στιγμές μαζί μέ τό Χριστό....
Στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα βλέπουμε τόν Κύριό μας νά σκορπίζει ἁπλόχερα τή δύναμη καί τή σοφία Του στούς ἀνθρώπο...

Οἱ θησαυροί «ἐν οὐρανῷ»...!
Ἡ ἀγωνία γιά τή σωτηρία εἶναι πανανθρώπινο αἴτημα. Πλούσιοι καί φτωχοί, ἄσημοι καί διάσημοι, μορφωμένοι, ἀγράμματοι, μι...

Ἡ πορεία τῆς Κυρίας Θεοτόκου μέσα στό Ναό εἶναι προτύπωση τῆς πορείας κάθε πιστοῦ!
Χαρά καί πανηγύρι ἔχει σήμερα τό ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς ἑορτάζουμε τή μεγάλη θεομητορική ἑορτή τῶν Εἰσοδ...

Ο καλός Σαμαρείτης τῆς κάθε ἐποχῆς.
  Πολλές καί παράλληλες πορεῖες παρουσιάζει σήμερα ὁ Κύριος μέ τήν παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου. Μία πορεία εἶναι αὐτή...

Ὁ φόβος τοῦ θανάτου νικιέται μόνο μέ τήν πίστη.
Στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς βλέπουμε τό Χριστό μας νά σκορπίζει τήν ἀγάπη Του χαρίζοντας τή ζωή καί...

Ὁ μόνος χῶρος στόν ὁποῖο δέν ὑπάρχουν χάσματα εἶναι ἡ Ἐκκλησία.
Μία παραβολή μέ ἀποδέκτες ὅλους τούς πιστούς καί μέ μηνύματα δύσκολα καί σημαντικά λέγει σήμερα ὁ Κύριος. Ὁ πάμφτωχος «...

Επιστροφή στή φύση η ἐπιστροφή στήν πτώση;
Καθώς τό ἱερό κείμενο μᾶς περιγράφει τήν προσωπικότητα τοῦ δαιμονισμένου στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, μᾶς δίνει  ...

Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA