Όλα πρέπει να γίνουν από καρδιάς.Να αγαπάμε από καρδιάς,να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας από την καρδιά,να πλησιάζουμε τον Θεό από καρδιάς,να συγχωρούμε από καρδιάς,να προσευχόμαστε από καρδιάς,να ευλογούμε από καρδιάς. ~ Άγιος ΘεοφάνηςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

«Υποκριτά»....!
Μία σφοδρή σύγκρουση παρακολουθήσαμε στό περιστατικό τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Μία σύγκρουση ἀνάμεσα στό ψέμ...

Αὐτά εἶναι «τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις», γιά τά ὁποῖα μιλάει ὁ Χριστός.
Ἕνας διάλογος περί σωτηρίας διαμείβεται σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀνάμεσα σέ κάποιον ἄρχοντα καί στόν Χριστό. Ὁ ἄ...

Τό πάθημα τοῦ ἄφρονος πλουσίου μπορεῖ νά γίνει ἕνα χρήσιμο μάθημα γιά ὅλους μας.
Τήν ἐξαιρετικά ἀφυπνιστική παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου ἀκούσαμε σήμερα ἀπό τό θεανδρικό στόμα τοῦ Λυτρωτῆ Ἰησοῦ. Σ’ α...

Μᾶς λέγει πώς γιά νά ζήσουμε αἰώνια πρέπει νά ποιήσουμε.
Τήν πανέμορφη καί βαθυστόχαστη παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Αὐτή ἡ παραβολή ε...

Η διακριτική ταπείνωση. Η ἀτόφια πίστη. Η ἀνυποχώρητη ἐπιμονή.
Δύο μεγάλα θαύματα παρακολουθήσαμε νά ἐπιτελεῖ ὁ Ἰησοῦς στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Ἀνασταίνει τή νεκρή δωδεκάχρ...

Τό πῶς θά ζήσουμε ἐκεῖ ἐξαρτᾶται ἀπό τό τί θά ἐπιλέξουμε ἐδῶ.
Τήν ἀληθινή καί ταυτόχρονα συνταρακτική πραγματικότητα τῆς μετά θάνατον ζωῆς μᾶς παρουσιάζει τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνά...

Ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό κάποιο καταφύγιο.
Σήμερα, στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας, εἴδαμε τόν Ἰησοῦ νά περπατάει στήν περιοχή τῶν Γαδαρηνῶν καί νά ἐλευθερώνε...

Καρποφόρος ὑπομονή χρειάζεται!
  Ξεκινάει σήμερα, μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, τήν εὐχή τοῦ Ἐπισκόπου καί τή φιλότιμη θυσιαστική διάθεση τῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγ...

Εἶναι ἀνθρώπινο, ἀλλά δέν εἶναι θεϊκό.
Ἕνα συγκλονιστικό κείμενο ἀκούσαμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς καλεῖ τούς μαθητές Του καί ὅλ...

Μία τέτοια ὑπακοή ἔκανε ὁ Πέτρος...!
Ὁ Κύριος καί οἱ ψαράδες πρωταγωνιστοῦν σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Οἱ ψαράδες πού σέ λίγο θά γίνουν ἀπόστολοι. Θά ...

Στόν ἀπόηχο τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ!
Στόν ἀπόηχο τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ βρισκόμαστε σήμερα. Ὁ Χριστός μᾶς δίνει το στίγμα τοῦ στα...

Η σχέση πού χτίζεται πάνω στήν πίστη καί τήν ἐμπιστοσύνη πρός τόν Χριστό εἶναι πού μᾶς σώζει.
Σήμερα, λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τή μεγάλη ἑορτή τῆς Παγκόσμιας Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀκοῦμε ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό...

Ἔχουμε ὡς ἐλπίδα, στήριγμα, χαρά καί θησαυρό μας τόν οὐρανό;
Πλησιάζει σήμερα τόν Κύριο καί Λυτρωτή ἕνας νεαρός καί Τοῦ ὑποβάλλει τήν πανανθρώπινη ἐρώτηση: «τί ἀγαθόν ποιήσω ἵνα ἔχ...

Οταν ἀκούσει αὐτή τήν ἱκετευτική κραυγή τῆς ἀγωνίας μας!
Μία πολύ δυνατή παραβολή ἀκούσαμε σήμερα ἀπό τόν Χριστό, μέ τήν ὁποία θέλησε νά μᾶς διδάξει τή συγχωρητικότητα καί τή μ...

Κάθε δυσκολία τῆς ζωῆς μας εἶναι πολύτιμη εὐκαιρία νά ἀναζητήσουμε τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα μας.
Στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς σημερινῆς Κυριακῆς ὁ Χριστός θεραπεύει τόν σεληνιαζόμενο νέο, τόν ὁποῖο δέν κατάφεραν νά θ...

Ὅλα ἀποκτοῦν ἕναν σκοπό!
Τόν πολλαπλασιασμό τῶν πέντε ἄρτων καί τῶν δύο ἰχθύων παρακολουθήσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Ὁ λαό...

«Ναί, Κύριε»!
Γιά ἄλλη μία φορά καί πάλι σήμερα ξεχύνεται σάν ὁρμητικό ποτάμι τό ἔλεος καί ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεανθρώπου πρός τά πονεμ...

Ὅταν ο Θεός μᾶς λέγει: «θάρσει», δέν ὑπάρχει αἰτία ἀνησυχίας.
Ὁ Θεάνθρωπος σήμερα ἔρχεται στήν Καπερναούμ. Στήν πόλη αὐτή συναντάει τόν πόνο, τή θλίψη, τήν ἀνθρώπινη δυστυχία, τήν ἀ...

Εἴμαστε τό φῶς τοῦ κόσμου;
Κυριακή σήμερα τῶν ἁγίων 630 θεοφόρων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Αὐτή τήν ἡμέρα, πού τιμοῦμε τά πιό λαμπερά κ...

Ζητᾶμε ἀπό τόν Θεό, ἀλλά δέν λαμβάνουμε....
Μᾶς συγκλονίζει σήμερα ὁ ρωμαῖος ἑκατόνταρχος μέ τήν ἀγάπη καί τήν ταπείνωσή του. Βλέπουμε ὅτι τό ἦθος του προσελκύει τ...

Ὁ Κύριος εἶναι ξεκάθαρος ἀπέναντί μας.
Σήμερα, στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου. Σ’ αὐτό ὁ Χριστός ξεδι...

Πρόσκληση σωτηρίας καί πρόκληση ἐργασίας.
Στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμέρας ἀκούσαμε σήμερα τόν Μεγάλο Διδάσκαλο Ἰησοῦ νά προσκαλεῖ τούς μαθητές Του γιά νά Τόν...

Τό ἀριστεῖο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἁγιότητα.
Σέ μία Κυριακή πού ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τιμάει τούς ἁγίους της καί πανηγυρίζει γιά ὅλους τούς πιστούς φίλους τοῦ Χριστοῦ...

Η ἁπανταχοῦ Ὀρθοδοξία γιορτάζει τήν ἐπιδημία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο!
Γιορτή καί πανηγύρι σήμερα ὑπέρλαμπρο, ὑπερκόσμιο καί πανευφρόσυνο. Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς καί ἡ ἁπανταχοῦ Ὀρθοδοξία γ...

«Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα» τοῦ Θεοῦ.
Μέσα στήν περίοδο τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλπίδας, μέσα στό διάστημα ἀπό τήν Ἀνάληψη στήν Πεντηκοστή, μέσα στό γνόφο τῆς ἀναχ...

Ὁ Χριστός κάνει τήν πρώτη κίνηση.
Ἕνα ἐντυπωσιακό θαῦμα μέ βαθύτατους συμβολισμούς παρακολουθήσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Ὁ Πλάστης τοῦ σύμπαντ...

Αὐτό εἶναι πού χόρτασε τόν Ἰησοῦ.
Πεινασμένος καί διψασμένος σήμερα ὁ Κύριός μας, μέσα στό καταμεσήμερο, κάθεται στό πηγάδι τοῦ Ἰακώβ. Πεινάει γιά τή σωτ...

Ὅταν ὁ Χριστός λέγει τό «ἔγειρε»!!
  Μέσα στήν ἀναστάσιμη περίοδο πού διατρέχουμε βλέπουμε μία ἀκόμη ἀνάσταση στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Πρόκειτ...

O Τάφος τοῦ Ἰησοῦ ειναι ἡ Ἁγία Τράπεζα.
  Πάλλονται οἱ καρδιές τῶν πιστῶν ἀπό τή χαρά τῆς Ἀνάστασης καί ἀπό τή δύναμη τῆς ζωῆς πού ἀνέτειλε μέσ’ ἀπ’ τόν ἄδειο ...

Ο Θωμᾶς εἰρήνεψε, ὅταν ἄγγιξε τόν Ἰησοῦ!
Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Μόνο τοῦτα τά λόγια μποροῦν νά ἐκφράσουν τό μεγαλεῖο καί τήν ἐμπειρία τοῦ θριάμβου πού β...

Τό ἐπερχόμενο Πάσχα νά γίνει καί γιά μᾶς διάβαση καί πέρασμα!
Στεκόμαστε σήμερα μπροστά στήν Ὡραία Πύλη τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδας, καθώς ἑορτάζουμε τήν μετά βαῒων καί κλάδων ε...

Ἡ πίστη θέλει θάρρος, ἀποφασιστικότητα, δύναμη, ὁρμητικότητα, διότι εἶναι ζωή καί σχέση.
Τό μεγαλεῖο τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη Του γιά τόν ἄνθρωπο φανερώνεται γιά ἄλλη μία φορά σήμερα, ὅπως ἀκούσαμε στό εὐαγγελ...

Ὁ Τίμιος Σταυρός εἶναι δόξα τοῦ κάθε πιστοῦ!
Σήμερα βρισκόμαστε στό ἀκριβές μεσοδιάστημα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τοποθετεῖ τόν Τίμι...

Ἡ ζωή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ εἶναι μία ἐπαλήθευση τῆς δύναμης τοῦ Ἰησοῦ.
Ἕναν γίγαντα τῆς ὀρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς καί ἀγωνιστικότητας τιμάει σήμερα ἡ Ἁγία Ἐκκλησία. Κατά τή σημερινή δεύτερη...

Ας ψάξουμε νά βροῦμε τόν κάθε ἄνθρωπο πού ἀγνοεῖ τό Χριστό.
Λαμπρή ἡμέρα ξημέρωσε σήμερα, διότι γιορτάζει ἡ ἁγία μας Ὀρθοδοξία. Ἡμέρα χαρᾶς ἀλλά καί πολλῶν σκέψεων, καθώς προβλημα...

Ἄς ἀσκηθοῦμε στή νηστεία ἀπέχοντας ἀπ’ ὅ,τι μᾶς ἀρέσει!
Στεκόμαστε σήμερα στά προπύλαια τοῦ ὡραίου σταδίου τῶν ἀρετῶν, πού ὀνομάζεται Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ὅσοι θέλουμε νά ἀθλη...

Κάθε πράξη ἀγάπης πρός τούς ἄλλους εἶναι μία μορφή λατρείας πρός τό Θεό.
  Σήμερα ὁ Κύριός μας περιγράφει ἐναργέστατα τή Δευτέρα Παρουσία Του.Πρῶτον, μᾶς λέγει πώς, ὅταν ξαναφανερωθεῖ στήν κτι...

«Πορεύσομαι πρός τόν πατέρα μου» σήμερα. Ἐδῶ καί τώρα!
Γεμάτη διαδρομές εἶναι ἡ συγκλονιστική ἱστορία πού ἀκούσαμε σήμερα ἀπό τό Χριστό. Εἶναι ἡ ἱστορία τοῦ ἀσώτου υἱοῦ, τοῦ ...

Τή φετινή περίοδο τοῦ Τριωδίου ἄς κάνουμε τήν ἐσωτερική μας ἐνδοσκόπηση μέσῳ τῆς προσευχῆς.
Μία Κυριακή πού εἶναι ὁρόσημο γιά τό ἐκκλησιαστικό ἔτος ξημέρωσε σήμερα. Εἶναι ἡ Κυριακή κατά τήν ὁποία ἀνοίγει τό Τριώ...

Χρειάζεται ἐπιμονή στήν ἀναζήτησή Του!
Μιά τολμηρή γυναίκα ξεπροβάλλει σήμερα στό προσκήνιο τῆς ἡμέρας. Μία γυναίκα πονεμένη καί εὐλογημένη. Μιά μάνα ξένη στή...

Πρώτη Σελίδα Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA