Το ομορφότερο χαμόγελο δεν είναι των ευτυχισμένων! Είναι των ανθρώπων που αντέχουν στα δύσκολα! ▫️Ο χρόνος μετριέται σε ώρες και η ζωή σε συναισθήματα! ▫️Όλα είναι περαστικά, αρκεί να κάνουμε χώρο να περάσουν! ▫️Όλοι χρωστάμε κάπου, μια συγνώμη! ▫️ Είμαστε πιο δυνατοί απ’όσο νομίζουμε! π Σπ Ρ.Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Πλησιάζουμε στό Χριστό ὄχι μόνο γιά τά δικά μας προβλήματα;
Τό μεγάλο θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Ὁ Κύρ...

Οἱ χριστιανοί,φωτίζουν ἐπειδή φωτίζονται.
Ἀκούσαμε σήμερα ἕνα ἀκόμη ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου. Ἀπό τήν ποικιλία τῶν μηνυμάτων αὐτοῦ τοῦ ἀ...

Ἐάν δέν ἐπιλέξουμε τό Θεό ὡς κύριό μας, τότε θά ὑποταχθοῦμε στά ἀμέτρητα άλλα αφεντικά.
Ἕνα ἐξαιρετικό ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. «...

«Διδάσκων, κηρύσσων, θεραπεύων» ὁ Κύριος.
Σήμερα βλέπουμε τόν τρόπο πού ἔζησε ὁ Κύριος πάνω στή γῆ. «Διδάσκων, κηρύσσων, θεραπεύων» ἔζησε ὁ Χριστός. Οἱ ἄνθρωποι ...

Ἄς μᾶς περιφρονήσουν, ἄς μᾶς προσβάλουν, ἄς μᾶς ἀκυρώσουν, ἄς μᾶς ξεπεράσουν.
  Ἡ σημερινή Κυριακή εἶναι μία ἀφετηρία. Σήμερα ξεκινᾶμε νά μελετοῦμε σέ κάθε Θεία Λειτουργία τό θεόπνευστο κείμενο τοῦ...

Πυρφόροι καί πνευματοφόροι νά ἀνακαινιζόμαστε καί νά ἀνακαινίζουμε.
    Μέ μυστικά ρίγη συγκινήσεως ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί ὑποδεχόμαστε σήμερα τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς. Ὑποδεχόμα...

Ο πόθος του ανθρώπου νά ξαναβρεῖ τό χαμένο Θεό του.
Ὀξύμωρη μοιάζει σήμερα ἡ Κυριακή. Ἀπό τή μία βιώνουμε τό θρίαμβο τῆς Ἀνάστασης. Ἀπό τήν ἄλλη ἀκοῦμε τήν προσευχή τοῦ Ἰη...

Η ἀληθινή ὁμολογία προϋποθέτει ἀδιάσπαστη σχέση μέ τό Χριστό.
Σήμερα ὁ Χριστός ὡς Πλάστης καί Δημιουργός ἀναπλάθει τόν ἄνθρωπο. Ὡς Νομοθέτης καί Παντοδύναμος ὑπερβαίνει τήν τυπικότη...

Σέ κάποιο πηγάδι, σέ κάποια στάση τῆς ζωῆς μας ὁ Κύριος στέκεται καί μᾶς περιμένει.
Σήμερα, κατά τήν εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμέρας, παρακολουθήσαμε τόν Κύριο καί Σωτήρα νά σπέρνει τό σπόρο τῆς λύτρωσης ...

Μαζί Του νά βαδίζουμε τή λαμπροστόλιστη λεωφόρο τῆς Ἀνάστασης.
Μέσα στήν ἀναστάσιμη χαρά καί στό φῶς τοῦ θριάμβου τῆς ζωῆς πορευόμαστε αὐτή τήν περίοδο, καθώς βιώνουμε τήν παρουσία τ...

Μήν ἔχουμε τή φιλοδοξία νά εἴμαστε ἐμεῖς «τό κάτι ἄλλο»!
Χριστός Ανέστη,Αληθώς Ανέστη φωνάζει καί σήμερα ὅλο τό σύμπαν, καθώς στέκεται ἐνεό μπροστά στό ἀνυπέρβλητο καί ἀπροσπέλ...

Σάν τό Θωμᾶ....
Σήμερα ἡ ἄνοιξη εὐωδιάζει. Ἡ πλάση ὁλόκληρη πανηγυρίζει τή νέκρωση τοῦ θανάτου, τή συντριβή τῆς φθορᾶς, τήν κατάργηση τ...

Τό Πάσχα θά εἶναι ἕνα δικό μας πέρασμα ἀπό τό θάνατο τῆς ἁμαρτίας.
Μεγάλη ἑορτή ξημέρωσε σήμερα γιά τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Νικητής τοῦ θανάτου καί Ὀλετήρας τῆς ἁμαρτίας, ὁ Θεάνθρωπος Λ...

Νά συμπορευτοῦμε στό δρόμο τοῦ μαρτυρίου καί τοῦ θριάμβου.
Ὁ Θεάνθρωπος Λυτρωτής παραλαμβάνει σήμερα τούς δώδεκα μαθητές Του καί ἀνεβαίνει στά Ἱεροσόλυμα, γιά νά παραδοθεῖ στούς ...

Ἀσκητές ὀφείλουμε νά γίνουμε ὅλοι μας!
Σήμερα ἔχουμε μία Κυριακή ἀφιερωμένη στήν κραυγή τοῦ ἀνθρώπου γιά βοήθεια. Ἐπίσης ἑορτάζουμε τή μνήμη τοῦ μεγάλου ὁσίου...

Κάτω ἀπό τόν Τίμιο Σταυρό ἀνεβαίνουν στή σκέψη τρεῖς λέξεις: μυστήριο, θαῦμα καί ἐλπίδα.
Φτάσαμε μέ τή δύναμη καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ στή μέση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Σήμερα, στήν ἀκριβέστατη μεσότη...

Αφορμή νά ἐντείνουμε τόν πνευματικό μας ἀγώνα.
Σήμερα βρισκόμαστε στή δεύτερη Κυριακή τῆς Ἁγίας καί μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τιμοῦμε τή μνήμη τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς ...

Ο Θεός, στο πρόσωπο της Παναγίας, τοποθετεί μία γέφυρα μεταξύ ουρανού και γης.
Η 25η Μαρτίου,από την δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους και εντεύθεν, προσέλαβε για εμάς τους Έλληνες...

Τό «εὑρήκαμεν Ἰησοῦν» ἄς εἶναι ἡ ἐλπίδα καί ὁ σκοπός μας.
Γιορτάζουμε σήμερα τήν Ἁγία μας Ὀρθοδοξία. Σήμερα δέν γιορτάζουμε μία ὁμολογία τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἡ Ὀρθοδοξία δέν εἶναι...

Το ταξίδι και οι αποσκευές μας...
Ξεκινάει ἀπό αὔριο τό εὐλογημένο καί περιπετειῶδες ταξίδι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ἐμεῖς στεκόμαστε σήμε...

Ἡ ἀγάπη μας πρός ὅλους θά τοποθετήσει τόν καθένα στό θρόνο τῆς δόξας Του.
Ἡ σημερινή Κυριακή ὀνομάζεται Κυριακή τῆς μελλούσης κρίσεως, διότι ἀκοῦμε κατά τήν εὐαγγελική περικοπή τή διήγηση τοῦ Χ...

Το σπίτι τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀφθονίας,τό σπίτι τοῦ Χριστοῦ μας!
Ἡ θαυμάσια παραβολή τοῦ Ἀσώτου, πού ἀκούσαμε σήμερα, εἶναι ἐξόχως ἐπίκαιρη καί εὔστοχη γιά τήν ἐποχή μας. Βιώνουμε ὡς π...

Νά ταπεινωθοῦμε ἑκούσια καί ἀληθινά, γιά νά ὑψωθοῦμε!
Ξεκινάει σήμερα κάθε ὀρθόδοξος πιστός τόν πνευματικό ἀγώνα μέ μεγαλύτερη συναίσθηση καί φιλοτιμία, καθώς ἁπλώνεται μπρο...

Τα σύνορα τοῦ ἐγώ, τοῦ ἐδῶ, τοῦ τώρα, τοῦ θέλω, τοῦ ξέρω!
Μιά ἱστορία τολμηρῆς πίστεως καί εὐλογημένου θάρρους μᾶς ἐξιστορεῖ ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς σημερινῆς ἡμέρας. Μιά ἱστο...

Ἡ φροντίδα τοῦ Οὐράνιου Πατέρα ἔχει ἐντελῶς προσωπικό χαρακτήρα!
Τήν παραβολή τῶν ταλάντων ἀκούσαμε σήμερα κατά τήν εὐαγγελική περικοπή. Μία περικοπή ἡ ὁποία δείχνει τήν ἀγάπη καί τήν ...

Τόν κατηγοροῦν ὅτι ἀγάπησε τούς ἁμαρτωλούς πιό πολύ ἀπό τά «καλά παιδιά».
Ἕνα πολύ διδακτικό περιστατικό μᾶς ἔβαλε ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία νά ἀκούσουμε σήμερα μέ τήν εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμέρας....

“-῞Οταν εύχεσθε σε κάποιον να του λέτε: Σου ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευάρεστα στον Θεό”
Μέ την έναρξη κάθε καινούργιας χρονιάς η ευχή που κυριαρχεί στις σχέσεις των ανθρώπων είναι: “Χρόνια πολλά και καλή χρο...

Ο σπόρος είναι το Ευαγγέλιό Του και η γη είμαστε όλοι εμείς.
Η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του νέου Ιεραποστολικού έτους. Από σήμερα η Εκ...

Αυτό σημαίνει συν-χωρώ, αλλιώς συμβαίνει το αντίθετο του, που είναι το στενα-χωρώ!
Δύσκολα και όμορφα τα λόγια του Χριστού που ακούσαμε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή. Στην περίφημη επί του όρους ομιλ...

Το πρόσωπο που συνεργάζεται και παίζει το σημαντικότερο ρόλο σ’ αυτό το έργο του Θεού είναι η Παναγία.
Σήμερα η Αγία Εκκλησία τιμάει την απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Κλείνει δηλαδή την εορταστικ...

Οι τρεις πνευματικές καταστάσεις στις οποίες ζει και κινείται η ανθρωπότητα.
Μπροστά στην ανθρώπινη αδυναμία βρίσκεται για άλλη μια φορά σήμερα ο Παντοδύναμος Κυρίος και Λυτρωτής. Όπως ακούσαμε στ...

Η ζωή μοιάζει πολλές φορές με φουρτουνιασμένη θάλασσα.
Μετά από το εντυπωσιακό θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ψαριών ένα πιο ακόμη εντυπωσιακό περιστατ...

Χόρτασε τις ψυχές τρέφει και το σώμα τους.
Ένα μεγάλο και συγκλονιστικό θαύμα παρακολουθήσαμε στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της σημερινής Κυριακής. Ο Παντοδύναμος Θεάν...

Να διαπεράσει την ύπαρξή μας και θα φύγει μακριά μας;
Έρχεται ο Κύριος στη χώρα, στην περιοχή δηλαδή των Γεργεσηνών, για να ελευθερώσει και να σώσει τον άνθρωπο από τη δύναμ...

Πολλές εκπλήξεις δίνουν στον άνθρωπο άλλοτε χαρά και άλλοτε στενοχώρια.
Ένα συγκλονιστικό περιστατικό ακούσαμε σήμερα στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Πλησιάζει το Χριστό και ζητάει τη βο...

Ἡ γνωριμία μέ τόν Χριστό δέν μπορεῖ νά χαρακτηρίζεται ἀπό ἐπιπολαιότητα ἤ ἐπιφυλακτικότητα.
Ἕνα ἀπό τά κύρια χαρακτηριστικά τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἐπιφύλαξη, ὁ δισταγμός, ὁ φόβος νά πάρει ἀποφάσεις. Κι α...

Παράδειγμα της αγάπης προς τον Χριστό με κάθε τίμημα.
Η πρώτη Κυριακή του Ματθαίου, αδελφοί χριστιανοί, αποτελεί την κατακλείδα της περιόδου του Πεντηκοσταρίου και γέφυρα τρ...

Πόσο ἀφήσαμε μέσα μας τὸ Ἅγιον Πνεῦμα νὰ μεταμορφώσει τὴ ζωή μας;
Ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Ἑκατὸν εἴκοσι πιστοὶ κι ἄλλοι ἀκόμη συγκεντρωμένοι στὸ ἴδιο σπίτι, ὅλοι μὲ μιὰ ψυχὴ καὶ μὲ μιὰ κ...

Αποδεχόμαστε την πατερική παράδοση.
  Η σημερινή γιορτή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ. Χ. αποτελεί σταθμό ...

Προβληματιζόμαστε για την παρουσία του Θεού στη ζωή μας.
Στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού παρουσιάζεται ένα θαυμαστό γεγονός. Ένας εκ γενετής τυφλός αποκτά με τ...

Πρώτη Σελίδα Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA