Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίζει τὸ Τριώδιο, πρέπει νὰ ἀρχίζη κανεὶς νὰ ὁδεύη πρὸς τὸν Γολγοθά.Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

«Μηκέτι ἁμάρτανε»! Μᾶς παροτρύνει νά σταματήσουμε τήν ἁμαρτία.
Μέσα στήν ἀναστάσιμη πορεία, κατά τή διάρκεια τῆς διαδρομῆς μας στό Πεντηκοστάριο, ἡ Ἁγία Ἐκκλησία παρουσιάζει σήμερα τ...

Tό ζωοπάροχο Μνημεῖο γιά τούς πιστούς εἶναι ἡ Ἁγία Τράπεζα.
Σήμερα, μέσα στήν ἀναστάσιμη χαρά τοῦ Πεντηκοσταρίου, κάνουμε μία πορεία ὅλοι μαζί πρός τό ζωοδότη Χριστό. Τιμοῦμε τόν ...

Ὁ Κύριος χαίρεται ἑρευνώμενος. Χαίρεται ὅταν Τόν ψάχνουμε.
Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Φωνάζουμε χαρούμενα ἐδῶ καί μία ἑβδομάδα τά πιστά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας. Σήμερα ἀνέτειλε ...

Ἄς διατρέξουμε τή φετινή Μεγάλη Ἑβδομάδα λειτουργικά καί μυστηριακά.
Μεγάλη Δεσποτική ἑορτή ἑορτάζει σήμερα ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία καί λαμπρά πανήγυρις κάνει τήν Ἐκκλησία νά χαίρεται καί νά σκιρ...

Μή διστάσουμε νά συμπορευτοῦμε στή Σταύρωση.
Βρισκόμαστε σήμερα στήν τελευταία Κυριακή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀφοῦ σέ μία ἑβδομάδα θά εἰσέλθουμε στά ἅ...

Μέ μία μικρή προσπάθεια περιμένει ὁ καθένας νά κερδίσει τά πάντα.
Μία μάχη, μία σφοδρή σύγκρουση βλέπουμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Ὁ Χριστός, μετά τήν ἀνάβαση στό Θαβώρ καί τή Θ...

Ο Θεός Της ζήτησε να συνεργαστεί μαζί Του να γίνει μητέρα Του.
«Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία ὁ Κύριος μὲ τά σου» Γλώσσα την οποία δεν εγνώριζε και εγκώμιο ουράνιο, άκουσε η παρθένος Μαρί...

Ο πιστός αἴρει τό Σταυρό του μέ ὑπομονή καί χαρά!
Ὁ Σταυρός σήμερα βρίσκεται στό ἐπίκεντρο τῆς ἡμέρας, τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς καρδιᾶς μας. Τόν τοποθ...

Ο Θεός εἶναι πρόσωπο ἀγαπημένο καί ποθητό.
Σήμερα ἡ Ὀρθοδοξία ἑορτάζει τήν μνήμη ἑνός κορυφαίου ἱεράρχη, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκη...

Η πονεμένη καί ταυτόχρονα θριαμβεύουσα Ὀρθοδοξία.
Ἀνέτειλε σήμερα ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀνέβηκε στόν ἀρχιερατικό θρόνο τῶν Κυριακῶν, γιά νά χοροστατήσει στίς συνε...

Ο Χριστός μᾶς καλεῖ νά περπατήσουμε τό μονοπάτι τῆς νηστείας ἀθόρυβα.
Βρισκόμαστε σήμερα στό κατώφλι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἀπό αὔριο ξεκινᾶμε τήν ὄμορφη καί εὐλογημένη περίοδ...

Τό πρότυπο τῆς ἀκέραιης ἀγάπης εἶναι ἡ σταύρωση τοῦ Χριστοῦ.
Ἕνα βαρυσήμαντο κείμενο ἀκούσαμε σήμερα. Μέσα σ’ αὐτό ὁ Χριστός περιγράφει τή δεύτερη ἔνδοξη ἔλευσή Του. Ἐκείνη τήν ἡμέ...

Νά εἴμαστε παιδιά Του καί ὄχι ἁρπακτικά.
Τήν πολυσήμαντη καί πολυδιάστατη παραβολή τοῦ Ἀσώτου ἀκούσαμε σήμερα. Εἶναι ἡ παραβολή μέ τίς περισσότερες καί ἐντονότε...

Καί πάλι γιά φέτος ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου.
Μέσα στούς πειρασμούς καί στίς δοκιμασίες τῆς ἀλλοπρόσαλλης ἐποχῆς μας ξεκινάει σήμερα καί πάλι γιά φέτος ἡ περίοδος το...

Στή δύσκολη ἐποχή μας ἔχουμε ἀνάγκη νά μιμηθοῦμε τήν Χαναναία.
Στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα παρακολουθοῦμε μία πολύ δυνατή προσωπικότητα. Βλέπουμε μία γυναίκα, Χαναναία κατά τό ...

Ὁ Χριστός κατάφερε αὐτό γιά τό ὁποῖο ἦλθε. Βρῆκε τό ἀπολωλός!
Ἕνα χαριτωμένο περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Ὁ κοντούλης Ζακχαῖος γίνεται ἕνας τεράσ...

Μᾶς ἀγαπάει ἀκόμη καί ὅταν δέν Τόν ἀγαπᾶμε ἤ ὅταν Τόν ξεχνᾶμε.
Ὁ Κύριος καί Λυτρωτής Ἰησοῦς φανερώθηκε σωματικά στόν κόσμο καί περπατάει ἀνάμεσα στήν πονεμένη ἀνθρωπότητα. Σήμερα Τόν...

O Ἰησοῦς εἶναι τό μόνο καί ἀληθινό φῶς!
Τήν πρώτη Κυριακή μετά τή μεγάλη ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἡ Ἐκκλησία μᾶς παρουσιάζει τό Χριστό ὡς «φῶς μέγα». Τά Θεοφάνεια ...

Μετά τήν Ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου ἔχουμε μία καινούρια γενιά συγγενῶν τοῦ Χριστοῦ.
Σήμερα, πού εἶναι ἡ τελευταία Κυριακή πρίν ἀπό τήν κοσμοσωτήρια ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, μᾶς βάζει ἡ Ἐκκλησία ν’ ἀκούσο...

Τά Χριστούγεννα πλησιάζουν. Τό Μέγα Δεῖπνο τῆς Ἐκκλησίας μᾶς περιμένει.
  Καθώς βρισκόμαστε στήν τελική εὐθεία πρός τά Χριστούγεννα, ἀκοῦμε σήμερα ἀπό τό Θεανδρικό στόμα τοῦ Ἰησοῦ τήν παραβολ...

«Υποκριτά»....!
Μία σφοδρή σύγκρουση παρακολουθήσαμε στό περιστατικό τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Μία σύγκρουση ἀνάμεσα στό ψέμ...

Αὐτά εἶναι «τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις», γιά τά ὁποῖα μιλάει ὁ Χριστός.
Ἕνας διάλογος περί σωτηρίας διαμείβεται σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀνάμεσα σέ κάποιον ἄρχοντα καί στόν Χριστό. Ὁ ἄ...

Τό πάθημα τοῦ ἄφρονος πλουσίου μπορεῖ νά γίνει ἕνα χρήσιμο μάθημα γιά ὅλους μας.
Τήν ἐξαιρετικά ἀφυπνιστική παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου ἀκούσαμε σήμερα ἀπό τό θεανδρικό στόμα τοῦ Λυτρωτῆ Ἰησοῦ. Σ’ α...

Μᾶς λέγει πώς γιά νά ζήσουμε αἰώνια πρέπει νά ποιήσουμε.
Τήν πανέμορφη καί βαθυστόχαστη παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Αὐτή ἡ παραβολή ε...

Η διακριτική ταπείνωση. Η ἀτόφια πίστη. Η ἀνυποχώρητη ἐπιμονή.
Δύο μεγάλα θαύματα παρακολουθήσαμε νά ἐπιτελεῖ ὁ Ἰησοῦς στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Ἀνασταίνει τή νεκρή δωδεκάχρ...

Τό πῶς θά ζήσουμε ἐκεῖ ἐξαρτᾶται ἀπό τό τί θά ἐπιλέξουμε ἐδῶ.
Τήν ἀληθινή καί ταυτόχρονα συνταρακτική πραγματικότητα τῆς μετά θάνατον ζωῆς μᾶς παρουσιάζει τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνά...

Ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό κάποιο καταφύγιο.
Σήμερα, στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας, εἴδαμε τόν Ἰησοῦ νά περπατάει στήν περιοχή τῶν Γαδαρηνῶν καί νά ἐλευθερώνε...

Καρποφόρος ὑπομονή χρειάζεται!
  Ξεκινάει σήμερα, μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, τήν εὐχή τοῦ Ἐπισκόπου καί τή φιλότιμη θυσιαστική διάθεση τῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγ...

Εἶναι ἀνθρώπινο, ἀλλά δέν εἶναι θεϊκό.
Ἕνα συγκλονιστικό κείμενο ἀκούσαμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς καλεῖ τούς μαθητές Του καί ὅλ...

Μία τέτοια ὑπακοή ἔκανε ὁ Πέτρος...!
Ὁ Κύριος καί οἱ ψαράδες πρωταγωνιστοῦν σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Οἱ ψαράδες πού σέ λίγο θά γίνουν ἀπόστολοι. Θά ...

Στόν ἀπόηχο τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ!
Στόν ἀπόηχο τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ βρισκόμαστε σήμερα. Ὁ Χριστός μᾶς δίνει το στίγμα τοῦ στα...

Η σχέση πού χτίζεται πάνω στήν πίστη καί τήν ἐμπιστοσύνη πρός τόν Χριστό εἶναι πού μᾶς σώζει.
Σήμερα, λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τή μεγάλη ἑορτή τῆς Παγκόσμιας Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀκοῦμε ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό...

Ἔχουμε ὡς ἐλπίδα, στήριγμα, χαρά καί θησαυρό μας τόν οὐρανό;
Πλησιάζει σήμερα τόν Κύριο καί Λυτρωτή ἕνας νεαρός καί Τοῦ ὑποβάλλει τήν πανανθρώπινη ἐρώτηση: «τί ἀγαθόν ποιήσω ἵνα ἔχ...

Οταν ἀκούσει αὐτή τήν ἱκετευτική κραυγή τῆς ἀγωνίας μας!
Μία πολύ δυνατή παραβολή ἀκούσαμε σήμερα ἀπό τόν Χριστό, μέ τήν ὁποία θέλησε νά μᾶς διδάξει τή συγχωρητικότητα καί τή μ...

Κάθε δυσκολία τῆς ζωῆς μας εἶναι πολύτιμη εὐκαιρία νά ἀναζητήσουμε τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα μας.
Στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς σημερινῆς Κυριακῆς ὁ Χριστός θεραπεύει τόν σεληνιαζόμενο νέο, τόν ὁποῖο δέν κατάφεραν νά θ...

Ὅλα ἀποκτοῦν ἕναν σκοπό!
Τόν πολλαπλασιασμό τῶν πέντε ἄρτων καί τῶν δύο ἰχθύων παρακολουθήσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Ὁ λαό...

«Ναί, Κύριε»!
Γιά ἄλλη μία φορά καί πάλι σήμερα ξεχύνεται σάν ὁρμητικό ποτάμι τό ἔλεος καί ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεανθρώπου πρός τά πονεμ...

Ὅταν ο Θεός μᾶς λέγει: «θάρσει», δέν ὑπάρχει αἰτία ἀνησυχίας.
Ὁ Θεάνθρωπος σήμερα ἔρχεται στήν Καπερναούμ. Στήν πόλη αὐτή συναντάει τόν πόνο, τή θλίψη, τήν ἀνθρώπινη δυστυχία, τήν ἀ...

Εἴμαστε τό φῶς τοῦ κόσμου;
Κυριακή σήμερα τῶν ἁγίων 630 θεοφόρων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Αὐτή τήν ἡμέρα, πού τιμοῦμε τά πιό λαμπερά κ...

Ζητᾶμε ἀπό τόν Θεό, ἀλλά δέν λαμβάνουμε....
Μᾶς συγκλονίζει σήμερα ὁ ρωμαῖος ἑκατόνταρχος μέ τήν ἀγάπη καί τήν ταπείνωσή του. Βλέπουμε ὅτι τό ἦθος του προσελκύει τ...

Πρώτη Σελίδα Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA