«Στη ζωή,να εμπιστεύεσαι εκείνους…που μπορούν να διακρίνουν αυτά τα τρία πράγματα:Τον πόνο που κρύβεις πίσω από το χαμόγελό σου…Την αγάπη που κρύβεις όταν εκφράζεις τον θυμό σου…Και… τα λόγια που κρύβεις μέσα στη σιωπή σου!».Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Νά μποροῦμε νά ξεχωρίζουμε εὔκολα ποῦ βρίσκεται ἡ θεϊκή παρουσία καί ποῦ βρίσκεται ἡ ἄρνηση καί ἡ προδοσία τοῦ Θεοῦ.
Σήμερα βλέπουμε ἕναν διάλογο ἀνάμεσα στόν Ἰησοῦ καί σέ κάποιον πλούσιο, πού ζητάει νά μάθει τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά κ...

Τό «μακροθύμησον» όταν τό λέμε, ἄς τό ἐννοοῦμε.
Τή σπαρακτική ἱκεσία τοῦ ἀδύναμου ἀκοῦμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς. Ἀκοῦμε τήν κραυγή «μακροθύμησον»...

Ὁ Χριστός περιμένει καί προσκαλεῖ. Μακάρι νά Τόν ἀκούσουμε!
Τήν ὑπέρλογη ὑπεροχή τοῦ Χριστοῦ βλέπουμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς. Ἕνας πονεμένος πατέρας ὁδηγεῖ τ...

Ο Χριστός μεταμορφώνει.
Μία ἔκπληξη! Μία ἔκπληξη περίμενε τούς μαθητές τοῦ Κυρίου ὀκτώ ἡμέρες (κατά τό Λουκᾶν) ἤ ἕξι ἡμέρες (κατά τό Ματθαῖον) ...

Θά χορταίνουμε τήν ψυχή μας μέ τήν παρουσία Του καί τά σώματά μας μέ τά ἀγαθά Του.
Τό μεγαλειῶδες θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καί τῶν δύο ψαριῶν βλέπουμε κατά τή σημερινή Κυριακή στό εὐαγγ...

Προσπαθοῦμε νά κάνουμε τή ζωή Του ζωή μας;
Στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς βλέπουμε τόν Χριστό νά θεραπεύει δύο τυφλούς καί ἕναν κωφάλαλο δαιμονισ...

Τά δόγματα τῆς πίστης μας εἶναι σταθερά καί ἀναλλοίωτα μέχρι τήν παραμικρότερη λεπτομέρεια.
Σήμερα τιμοῦμε τούς ἡρωικούς καί θεοφόρους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι τό ἔτος 451 ἀγωνίστηκαν γιά νά ἐξασφαλίσουν τήν πίστη μας...

Ἄς φερθοῦμε πιό ἔξυπνα ἀπό τούς Γεργεσηνούς.
Στή χώρα τῶν Γεργεσηνῶν ἔρχεται σήμερα ὁ Ἰησοῦς. Τόν ὑποδέχονται δύο δαιμονισμένοι. Δύο ταλαίπωροι ἄνθρωποι, πού καταλή...

Ἐάν σ’ ὅλη τή ζωή του ἕνας ἄνθρωπος καταφέρει νά προσελκύσει τόν θαυμασμό του Θεοῦ, ἔχει καταφέρει τά πάντα.
Στήν Καπερναούμ βλέπουμε σήμερα τόν Ἰησοῦ νά περπατάει. Στόν δρόμο Του συναντιέται μ’ ἕναν ἑκατόνταρχο, πού παρακαλεῖ τ...

Σκέφτεται πρίν ἀπό μᾶς, ἀντί γιά ἐμᾶς καί μόνον γιά ἐμᾶς.
Ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τή μνημειώδη ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Σήμ...

Ἡ πρόσκλησή Του εἶναι τιμή γιά μᾶς και είναι μοναδική γιά τόν καθένα μας.
Στό ἀκρογιάλι τῆς ζωῆς καί τῆς καθημερινότητας βλέπουμε σήμερα τόν Ἰησοῦ νά περπατάει. Κάνει μία πορεία συνάντησης μέ τ...

Ὁ πνευματοφόρος ἄνθρωπος φανερώνει τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα του.
Ἑορτῶν ἑορτή καί πανηγύρι λαμπρό καί περίβλεπτο ἀπολαμβάνει σήμερα τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας! Θεοφάνεια καί Θεϊκά Ἐπιφάν...

Τό βίωμα τῶν ἁγίων καί τῶν ἀνθρώπων πού ἐπικαλοῦνται τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ !
Μέσα στήν ὄμορφη ἀνοιξιάτικη καί λαμπερή πορεία τῆς ἀναστάσιμης περιόδου πού βιώνουμε, σήμερα θά πᾶμε στή σκοτεινή νύκτ...

Ἡ ζωή μαζί μέ τόν Χριστό εἶναι διαδρομή φωτεινή καί ἀναστάσιμη.
  Μέσα στό ἀναστάσιμο φῶς τῆς ἄνοιξης καί μέσα στή λαμπρή περίοδο τῆς πορείας μας πρός τήν Πεντηκοστή μᾶς βάζει σήμερα ...

Τό τέλειο καί τό ἄπειρο εἶναι ἕνα πρόσωπο.Ο Χριστός!
Ἡ ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὁδήγησε τόν Ἕνα τῆς Τριάδος Λόγο νά φορέσει τήν ἀνθρώπινη φύση, γιά νά ἀναζητήσει τόν ἐξόριστ...

«Μηκέτι ἁμάρτανε»! Μᾶς παροτρύνει νά σταματήσουμε τήν ἁμαρτία.
Μέσα στήν ἀναστάσιμη πορεία, κατά τή διάρκεια τῆς διαδρομῆς μας στό Πεντηκοστάριο, ἡ Ἁγία Ἐκκλησία παρουσιάζει σήμερα τ...

Tό ζωοπάροχο Μνημεῖο γιά τούς πιστούς εἶναι ἡ Ἁγία Τράπεζα.
Σήμερα, μέσα στήν ἀναστάσιμη χαρά τοῦ Πεντηκοσταρίου, κάνουμε μία πορεία ὅλοι μαζί πρός τό ζωοδότη Χριστό. Τιμοῦμε τόν ...

Ὁ Κύριος χαίρεται ἑρευνώμενος. Χαίρεται ὅταν Τόν ψάχνουμε.
Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Φωνάζουμε χαρούμενα ἐδῶ καί μία ἑβδομάδα τά πιστά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας. Σήμερα ἀνέτειλε ...

Ἄς διατρέξουμε τή φετινή Μεγάλη Ἑβδομάδα λειτουργικά καί μυστηριακά.
Μεγάλη Δεσποτική ἑορτή ἑορτάζει σήμερα ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία καί λαμπρά πανήγυρις κάνει τήν Ἐκκλησία νά χαίρεται καί νά σκιρ...

Μή διστάσουμε νά συμπορευτοῦμε στή Σταύρωση.
Βρισκόμαστε σήμερα στήν τελευταία Κυριακή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀφοῦ σέ μία ἑβδομάδα θά εἰσέλθουμε στά ἅ...

Μέ μία μικρή προσπάθεια περιμένει ὁ καθένας νά κερδίσει τά πάντα.
Μία μάχη, μία σφοδρή σύγκρουση βλέπουμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Ὁ Χριστός, μετά τήν ἀνάβαση στό Θαβώρ καί τή Θ...

Ο Θεός Της ζήτησε να συνεργαστεί μαζί Του να γίνει μητέρα Του.
«Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία ὁ Κύριος μὲ τά σου» Γλώσσα την οποία δεν εγνώριζε και εγκώμιο ουράνιο, άκουσε η παρθένος Μαρί...

Ο πιστός αἴρει τό Σταυρό του μέ ὑπομονή καί χαρά!
Ὁ Σταυρός σήμερα βρίσκεται στό ἐπίκεντρο τῆς ἡμέρας, τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς καρδιᾶς μας. Τόν τοποθ...

Ο Θεός εἶναι πρόσωπο ἀγαπημένο καί ποθητό.
Σήμερα ἡ Ὀρθοδοξία ἑορτάζει τήν μνήμη ἑνός κορυφαίου ἱεράρχη, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκη...

Η πονεμένη καί ταυτόχρονα θριαμβεύουσα Ὀρθοδοξία.
Ἀνέτειλε σήμερα ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀνέβηκε στόν ἀρχιερατικό θρόνο τῶν Κυριακῶν, γιά νά χοροστατήσει στίς συνε...

Ο Χριστός μᾶς καλεῖ νά περπατήσουμε τό μονοπάτι τῆς νηστείας ἀθόρυβα.
Βρισκόμαστε σήμερα στό κατώφλι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἀπό αὔριο ξεκινᾶμε τήν ὄμορφη καί εὐλογημένη περίοδ...

Τό πρότυπο τῆς ἀκέραιης ἀγάπης εἶναι ἡ σταύρωση τοῦ Χριστοῦ.
Ἕνα βαρυσήμαντο κείμενο ἀκούσαμε σήμερα. Μέσα σ’ αὐτό ὁ Χριστός περιγράφει τή δεύτερη ἔνδοξη ἔλευσή Του. Ἐκείνη τήν ἡμέ...

Νά εἴμαστε παιδιά Του καί ὄχι ἁρπακτικά.
Τήν πολυσήμαντη καί πολυδιάστατη παραβολή τοῦ Ἀσώτου ἀκούσαμε σήμερα. Εἶναι ἡ παραβολή μέ τίς περισσότερες καί ἐντονότε...

Καί πάλι γιά φέτος ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου.
Μέσα στούς πειρασμούς καί στίς δοκιμασίες τῆς ἀλλοπρόσαλλης ἐποχῆς μας ξεκινάει σήμερα καί πάλι γιά φέτος ἡ περίοδος το...

Στή δύσκολη ἐποχή μας ἔχουμε ἀνάγκη νά μιμηθοῦμε τήν Χαναναία.
Στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα παρακολουθοῦμε μία πολύ δυνατή προσωπικότητα. Βλέπουμε μία γυναίκα, Χαναναία κατά τό ...

Ὁ Χριστός κατάφερε αὐτό γιά τό ὁποῖο ἦλθε. Βρῆκε τό ἀπολωλός!
Ἕνα χαριτωμένο περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Ὁ κοντούλης Ζακχαῖος γίνεται ἕνας τεράσ...

Μᾶς ἀγαπάει ἀκόμη καί ὅταν δέν Τόν ἀγαπᾶμε ἤ ὅταν Τόν ξεχνᾶμε.
Ὁ Κύριος καί Λυτρωτής Ἰησοῦς φανερώθηκε σωματικά στόν κόσμο καί περπατάει ἀνάμεσα στήν πονεμένη ἀνθρωπότητα. Σήμερα Τόν...

O Ἰησοῦς εἶναι τό μόνο καί ἀληθινό φῶς!
Τήν πρώτη Κυριακή μετά τή μεγάλη ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἡ Ἐκκλησία μᾶς παρουσιάζει τό Χριστό ὡς «φῶς μέγα». Τά Θεοφάνεια ...

Μετά τήν Ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου ἔχουμε μία καινούρια γενιά συγγενῶν τοῦ Χριστοῦ.
Σήμερα, πού εἶναι ἡ τελευταία Κυριακή πρίν ἀπό τήν κοσμοσωτήρια ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, μᾶς βάζει ἡ Ἐκκλησία ν’ ἀκούσο...

Τά Χριστούγεννα πλησιάζουν. Τό Μέγα Δεῖπνο τῆς Ἐκκλησίας μᾶς περιμένει.
  Καθώς βρισκόμαστε στήν τελική εὐθεία πρός τά Χριστούγεννα, ἀκοῦμε σήμερα ἀπό τό Θεανδρικό στόμα τοῦ Ἰησοῦ τήν παραβολ...

«Υποκριτά»....!
Μία σφοδρή σύγκρουση παρακολουθήσαμε στό περιστατικό τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Μία σύγκρουση ἀνάμεσα στό ψέμ...

Αὐτά εἶναι «τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις», γιά τά ὁποῖα μιλάει ὁ Χριστός.
Ἕνας διάλογος περί σωτηρίας διαμείβεται σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀνάμεσα σέ κάποιον ἄρχοντα καί στόν Χριστό. Ὁ ἄ...

Τό πάθημα τοῦ ἄφρονος πλουσίου μπορεῖ νά γίνει ἕνα χρήσιμο μάθημα γιά ὅλους μας.
Τήν ἐξαιρετικά ἀφυπνιστική παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου ἀκούσαμε σήμερα ἀπό τό θεανδρικό στόμα τοῦ Λυτρωτῆ Ἰησοῦ. Σ’ α...

Μᾶς λέγει πώς γιά νά ζήσουμε αἰώνια πρέπει νά ποιήσουμε.
Τήν πανέμορφη καί βαθυστόχαστη παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Αὐτή ἡ παραβολή ε...

Η διακριτική ταπείνωση. Η ἀτόφια πίστη. Η ἀνυποχώρητη ἐπιμονή.
Δύο μεγάλα θαύματα παρακολουθήσαμε νά ἐπιτελεῖ ὁ Ἰησοῦς στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Ἀνασταίνει τή νεκρή δωδεκάχρ...

Πρώτη Σελίδα Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA