Το να μετράς την αγάπη των άλλων είναι σαν να μετράς την εγωπάθειά σου. Μην μετράς…μόνο αγάπα, κι ας χάσεις στο μέτρημα. Αρχιμ. Παύλος ΠαπαδόπουλοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Λειτουργικά κείμενα » Προσευχές Διάφορες

Μόλις ξυπνήσετε, νά σταθήτε μπροστά στίς Ιερές εικόνες και νά είπητε τρεις φορές τό «Πάτερ ημών».  

Τρεις φορές τό «Θεοτόκε Παρθενε, χαίρε Κεχαριχωμενη Μαρία, ό Κύριος μετά σου ευλογημένη σύ έν γυναιξί καί ευλογημένος ό καρπός τής  κοιλίας σου ότι σωτηρα ετεκες των ψυχών ημών».

Καί μία φορά τό «Πιστεύω».

Την ώρα της εργασίας σας, οπουδή­ποτε κι άν έργάζεσθε, νά λέτε χαμηλοφώνως τήν ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ τού Θεού, ελέησόν με τόν αμαρτωλόν». Άν εργάζωνται κοντά σας καί άλλοι, τότε νά λέτε μέ τόν νού σας μόνο τό «Κύριε, έλεησον».Αυτή ή προσευχή θά γίνεται μέχρι τό γεύμα.

Μετά τό γεύμα νά προσεύχεσθε χαμηλοφώνως ώς εξής: «Υπεραγία 0εοτόκε, σώσον με τόν αμαρτωλόν» Αύτη τήν προσευχή νά τήν συνεχίζετε μέχρι το βράδυ. Άν κάποιος είναι μόνος τους λέη: «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού  δια της Θεοτόκου σωσον με τόν αμαρτωλόν».

Τέλος, πρίν κοιμηθήτε, νά επαναλάβετε τήν πρωινή προσευχή. Δηλαδή Τρείς φορές τό «Πάτερ ημών», τρεις φορές τό,«Θεοτόκε Παρθένε» καί μία τό «Πιστεύω», Έπειτα νά χάνετε τό σημείο του Σταυρού καί νά υσυχάσετε.Οί τρείς αυτές προσευχές αποτε­λούν τό θεμέλιο τής χριστιανικής ζωής. ·

 Τό ''Πάτερ ημών'' μας το έδωσε ο  ίδιος Κύριος.

 Τό ''Θεοτόκε Παρθένε''  μας το έφερε από τον Ουρανό ο Αρχάγγελος Γαβριήλ,για να χαιρετήσει την Μητέρα του Κυρίου.

 Τό ''Πιστεύω'' περιεχει όλα τα σωτήρια Δόγματα της Πίστεως μας .

ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ


Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA