Το να μετράς την αγάπη των άλλων είναι σαν να μετράς την εγωπάθειά σου. Μην μετράς…μόνο αγάπα, κι ας χάσεις στο μέτρημα. Αρχιμ. Παύλος ΠαπαδόπουλοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Λειτουργικά κείμενα » Προσευχές Διάφορες

Να προσευχόμαστε για τους ασθενείς μας.
Η Εκκλησία μας προσεύχεται πάντοτε για τον άνθρωπο, για κάθε πτυχή της ζωής του. Προσεύχεται στην χαρά και στη λύπη, στη...

Ο Ικετήριος Κανόνας προς τον Κύριο Ιησού.
Πατήστε εδώ και ακούστε τον Ικετήριο Κανόνα προς τον Κύριο Ιησού.

Προσευχή εις το Άγιον Πνεύμα.
Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα το Άγιον, ελθέ μεθ’ ημών και αγίασον ημάς. (Ιωαν. ιδ’ 17). Πνεύμα Οδηγητικόν, οδήγ...

Tα Τριαδικά Μεγαλυνάρια της Κυριακής.
Τα μεγαλυνάρια ψάλλονται την Κυριακή το πρωί κατά την Ακολουθία του Μεσονυκτικού .  Ἄ ξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, τήν...

Η Τυπική Διάταξη της Εορτής της Μεσοπεντηκοστής και της Μνήμης του Αγίου Νικολάου του εν Βουνένοις.
(Τυπικὸν Ἑορτῆς Ἄγ.Ιωάννου του Θεολόγου  περίπτωσις Β΄ παραγρ.4,5,6)     EN TΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ  Κύριε ἐκέκραξα καὶ εἰς στίχους ...

Προσευχή προς τον Άγιο Χριστοφόρο τον Προστάτη των Οδηγών.
Ἅγιε Μεγαλομάρτυς τοῦ Θεοῦ Χριστοφόρε  πολύαθλε, πρὶν κρατήσω σήμερα τὸ τιμόνι στὰ χέρια μου, Σὲ ἱκετεύω· μὲ τὴ Μαρτυρικ...

Υμνολογήματα της Ζωοδόχου Πηγής.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΑΙ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΤΟΡΑ (Ῥήγα) Ε...

Προσευχές για κάθε μέρα!
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΟΤΑΝ ΑΝΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΝΔΗΛΙ Ἢ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ἡμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ...

Δέησις αμαρτωλού.
Ἰησοῦ Χριστέ, τὸ καλὸ ὄνομα, ὁ γλυκασμός μου, ἡ ἐπιθυμία μου καὶ ἡ ἐλπίδα μου, σὺ ποὺ ἔγινες ἄνθρωπος γιὰ μᾶς καὶ τακτοπ...

Προσευχή Υπέρ της Εκκλησίας και των Κληρικών.
Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ μέγας καὶ φοβερὸς καὶ ἔνδοξος, ὁ φυλάσσων τὸ ἔλεός Σου καὶ τὴν διαθήκην Σου τοῖς ἀγαπῶσί Σε καὶ φυλ...

Ύμνοι της Πρώτης του Νέου Έτους και του Αγίου Βασιλείου.
   ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ἦχος πλ. δ' .Τῆς Ἑορτῆς.   Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ, τῷ γένει τῶν ἀνθρώπω...

Χριστουγεννιάτικοι Ύμνοι.
  Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως, ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ...

Ύμνοι του Τιμίου Σταυρού.
Πατήστε εδώ και ακούστε ύμνους της Εορτής του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Η Παράκληση της Παναγίας μας.
      Πατήστε εδώ και ακούστε την Παράκληση της Παναγίας μας.

Ύμνοι της Αγίας Πεντηκοστής.
Πατήστε εδώ και ακούστε ύμνους της Αγίας Πεντηκοστής.    

Πασχαλινοί Ύμνοι.
Πατήστε εδώ και ακούστε Αγιορείτικους ύμνους της Αναστάσεως .

Ύμνοι της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος!
  «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα• ἀνάξιὸς δὲ πάλιν, ὅν εὑρή...

Το Απολυτίκιο του Ευαγγελισμού της Παναγίας μας!
  Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον, και του απ αιώνος Μυστηρίου η φανέρωσις. Ο Yιός του Θεού, Υιός της παρθένου...

Kύριε των Δυνάμεων....Ύμνος του Μεγάλου Αποδείπνου.
  Πατήστε εδώ εδώ και ακούστε τον ύμνο. Ήχος πλ. β' Κύριε των Δυνάμεων, μεθ' ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν ...

Μεθ΄ημών ο Θεός - ύμνος του Μεγάλου Αποδείπνου!
Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.   Ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός...

Ύμνοι του Κατανυκτικού Τριωδίου.
Ιδιόμελα ΤριωδίουΔόξα... Ἦχος πλ. δ΄.Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοὶ πύλας Ζωοδότα, ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεύμά μου, πρὸς ναὸν τὸν ...

Ύμνοι των Αγίων Θεοφανείων.
Ἀπολυτίκιον  Ἦχος α'. Ἐν Ἰορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις, τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ ...

Αναστάσιμες Προσευχές.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ      Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος (...

Προσευχή μπροστά στον Εσταυρωμένο.
  ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ …Ω! Εσταυρωμένε Θεέ και Λόγε, ω! Χαρά η εμή, ω! Ιησού μου ποθεινώτατε, Ιησού μου ερα...

Προσευχή του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού.
Προσευχή του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή Δέσποτα γλυκύτατε Kύριε ημών Iησού Xριστέ,εξαπόστειλον την αγίαν σου χάριν και λύ...

Προσευχή για τους εχθρούς.
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς  Ἐπισκόπου Ἀχρίδος. Εὐλόγησε τοὺς ἐχθρούς μου, ὦ Κύριε!   Εὐλόγησε τοὺς ἐχθρούς μου, ὦ Κύριε...

Παιδική πρωινή Προσευχή
  Παιδική πρωινή προσευχή Θεέ μου σε εὐχαριστῶ, διότι με ἐφύλαξες τὴν περασμένη νύκτα καὶ μὲ ἀξίωσες νὰ δῶ πάλι τὸ φῶς τ...

Παιδική βραδυνή Προσευχή
Παιδική βραδυνή Προσευχή      Χριστέ μου σὲ εὐχαριστοῦμε, ποὺ μᾶς φύλαξες ὅλην τὴν ἡμέρα καὶ φθάσαμε σ᾿ αὐτὴ τὴν βραδυνὴ...

Η Προσευχή του Αγιογράφου.
 Η Προσευχή  του Αγιογράφου Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἀπερίγραπτος ὑπάρχων τῇ φύσει τῆς Θεότητος καὶ διὰ τὴν σωτ...

Προσευχή για την Οικογένεια μας.
Προσευχή για την Οικογένεια μας. Κύριε Ιησού Χριστέ , Υιέ του Θεού, ο ευλογημένος καρπός της Παναγίας Μητρός σου, Συ που...

Προσευχή με 33άρι κομποσχοίνι.
Προσευχή με 33άρι κομποσχοίνι. Πρωὶ καὶ βράδυ βγάζε τὸ κομποσχοινάκι ἀπὸ τὸ χέρι σου καὶ κάμε στὸν κάθε κόμπο μιὰ ἀπὸ τὶ...

Προσευχή για τους Κεκοιμημένους μας
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΕΝΟΥΣ Ευχή των Αποστολικών Διαταγών Κύριε ο Θεός μας, Σύ που έχεις εκ φύσεως αθάνατη και χωρίς ...

Προσευχή για τους οδηγούς
Προσευχη Για το καινούργιο αυτοκίνητο  και για τον Οδηγό. (Σε απόδοση στα νεοελληνικά)           Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ ...

Καθημερινή Προσευχή
  Καθημερινή Προσευχή Κύριε, βοήθησε μὲ νὰ ἀντιμετωπίσω μὲ ψυχικὴ γαλήνη ὅλα ὅσα θὰ μοῦ φέρειἡ σημερινὴ μέρα. Βοήθησε μὲ...

Αυτό το κερί που ανάβω Xριστέ μου..
  και πάλι κίνησα να ρθω Χριστέ μου στην αυλή σου   Αυτό το κερί που ανάβω Χριστέ μου, Σε παρακαλώ να είναι ΦΩΣ για να μ...

Ο Παρακλητικός Κανόνας της Παναγίας μας
  Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ   Εἰς τo ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.   Ψαλμὸς 1...

Οι Χαιρετισμοί της Παναγίας μας
  ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ Τό προσταχθέν μυστικῶς λαβών ἐν γνώσει, ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσήφ σπουδῇ ἐπέστη, ὁ Ἀσωματ...

Κατανυκτικές Προσευχές για την Περίοδο του Τριωδίου και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής
Δόξα... Ἦχος πλ. δ' Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα, ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεῦμα μου, πρὸς ναὸν τὸν ἅγιον σοῦ, ναὸν φ...

Προσευχή κατά την ετοιμασία του Πρόσφορου.
ΕΥΧΗ που λέγεται κατά την ώρα που ετοιμάζουμε το πρόσφορο.       Κύριε Σ’ εὐχαριστῷ γι’ αὐτὴν τὴν Ἅγια ὥρα, ποὺ μὲ ...

Οι Ευχές της Θ.Μεταλήψεως και η Ευχαριστία
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οι ευχές αυτές διαβάζονται με πίστη ,προσοχή και ευλάβεια κάθε φορά που ετοιμαζόμαστε γ...

Πρώτη Σελίδα Προηγούμενη Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA