Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίζει τὸ Τριώδιο, πρέπει νὰ ἀρχίζη κανεὶς νὰ ὁδεύη πρὸς τὸν Γολγοθά.Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Λειτουργικά κείμενα » Προσευχές Διάφορες

 

Καθημερινή Προσευχή

Κύριε, βοήθησε μὲ νὰ ἀντιμετωπίσω μὲ ψυχικὴ γαλήνη ὅλα ὅσα θὰ μοῦ φέρει
ἡ σημερινὴ μέρα.

Βοήθησε μὲ νὰ παραδοθῶ ὁλοκληρωτικὰ στὸ ἅγιο θέλημά Σου.

Στὴν κάθε ὥρα αὐτῆς τῆς μέρας φώτιζε μὲ καὶ δυνάμωνε μὲ γιὰ τὸ κάθε τί.

ποιες εἰδήσεις κι ἂν λάβω στὸ διάστημα τῆς σημερινῆς ἡμέρας, δίδαξε μὲ νὰ τὶς δεχθῶ μὲ ἠρεμία καὶ μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι προέρχονται
ἀπὸ τὸ ἅγιο Θέλημά Σου.

Καθοδήγησε τὶς σκέψεις  καὶ τὰ συναισθήματά μου σὲ ὅλα τὰ ἔργα μου 
καὶ τα λόγιά μου.

Σ’ὅλες τὶς ἀπρόοπτες περιστάσεις  μὴ μὲ ἀφήσεις νὰ ξεχάσω ὅτι τὰ πάντα προέρχονται ἀπὸ Ἐσένα .

Δίδαξε μὲ νὰ συπεριφέρομαι σὲ κάθε μέλος τῆς οἰκογένειάς   μου μὲ εὐθύτητα καὶ σύνεση ,ὥστε νὰ μὴ συγχύσω  καὶ  στεναχωρήσω κανένα.

Κύριε δός μου τὴ δύναμη νὰ ὑποφέρω τὸν κόπο καὶ ὅλα τὰ γεγονότα τῆς ἡμέρας αὐτῆς καθ’ὅλη τη διάρκεια της.

Καθοδήγησε τὴν θέλησή μου καὶ δίδαξε νὰ προσεύχομαι ,νὰ πιστεύω,
νὰ ὑπομένω νὰ συχωρῶ καὶ νὰ ἀγαπῶ.
μήν.

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA