Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίζει τὸ Τριώδιο, πρέπει νὰ ἀρχίζη κανεὶς νὰ ὁδεύη πρὸς τὸν Γολγοθά.Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Λειτουργικά κείμενα » Προσευχές Διάφορες

Αναστάσιμος Κανών εις τον Οσιομάρτυρα Νικόλαον τον εν Βουνένοις.
ΚΑΝΩΝ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ   ΕΙΣ  ΤΟΝ ΕΝΔΟΞΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ   ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΤΟΝ ΝΕΟΝ   ΤΟΝ ΕΝ ΒΟΥΝΕΝΟΙΣ Ποίημα   Δρος Χαραλάμπους Μ. Μ...

Για όσους επιθυμούν να υμνολογήσουν τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Νικολάου του Νέου.
     Για την εξυπηρέτηση των φιλάγιων πιστών που ευλαβούνται τον Οσιομάρτυρα Νικόλαο τον Νέο παραθέτουμε την φυλλάδα που...
''Φθάσαντες πιστοί,το Σωτήριον Πάθος''(video).
Ιδιόμελο των Αίνων της Μ.Δευτέρας σε Ήχο πλ.α'  απο τον Πρωτοψάλτη του Ναού μας κ.Δημ.Αναδιώτη. Κυριακή των Βαίων 2...


Πρίν την μετάληψη...
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ Γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ προσέρχεται κανεὶς γιὰ νὰ κοινωνήσει τὰ Ἄχραντα Μυστήρια. Συμεὼν τοῦ Μεταφραστῆ....

Παρακλητικός Κανών των Βοιωτών Αγίων.
 ΚΑΝΩΝ  ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΑΣ ΑΓΙΟΥΣ Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου.   Εὐλογήσαντος...

Των Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος(video).
Των Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αγωνισαμένων Αιωνία η Μνήμη.
Ο Κανόνας προσευχής του Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ.
Μόλις ξυπνήσετε, νά σταθήτε μπροστά στίς Ιερές εικόνες και νά είπητε τρεις φορές τό «Πάτερ ημών».   Τρεις φορές τό «Θεο...

Σύντομες προσευχές για διάφορες περιστάσεις.
Υπάρχουν περιπτώσεις πού αισθανόμαστε κάθε ημέρα την ψυχική ανάγκη νά εκπληρώσουμε τά θρησκευτικά μας καθήκοντα π.χ. νά ...
Η Παράκληση της Παναγίας της ''Αρβανίτισσας''.
Πατήστε στο pdf και διαβάστε την Παράκληση.
Ευλόγησε μας Κύριε...
Ευλόγησε μας Κύριε νά μή προσερχόμαστε στό Θυσιαστήριο πλήρεις μερίμνων γιά τόν εαυτό μας καί γιά τά του οίκου μας. Ευλό...


Προσευχή σε απειλή σεισμού.
Ο Θεός ο μέγας, και φοβερός, και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιών πάντα και μετασκευάζων. Ο επιβλέπων επί την γην κα...


Απο την Υμνολογία της ελεύσεως του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου μας.
   Ἦχος α΄. Πανεύφημοι Μάρτυρες... Ὁ νέος Νικόλαος ἡμᾶς, εἰς καινὴν πανήγυριν, καὶ  ἑορτὴν συνεκάλεσεν· ᾠδαῖς καὶ ᾄσμασι...


Υμνολογήματα και Ευχή προς την Παναγία την ''Γερόντισσα''.
ΤΗ Β΄ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΗΣ     Ἀπ...
Ευχή για την κατανόηση του Θείου Κηρύγματος.
«Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, διάνοιξον τὰ ὦτα καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας μου, τοῦ ἀκοῦσαί με τὰ λόγιά Σου καὶ συνιέναι ...

''Mνήσθητι Κύριε''.
Τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἠμῶν Γεωργίου καὶ παντὸς Ἱερατικοῦ καὶ Μοναχικοῦ Τάγματος. Τοῦ ἔθνους ἠμῶν τῶν ἀρχόντων, τοῦ Στρατοῦ  ...

Απο το ''Θεοτοκάριον'' του Αγίου Νεκταρίου.
   Δέσποινα παντευλόγητε, Υπέραγνε Παρθένε,Παράδεισε πανθαύμαστε, κήπε καλλωπισμένε,Σε δυσωπώ, Πανάχραντε, χαρίτωσον το...

Ευχή εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.
  Υπεραγία Θεοτόκε Παρθένε, σκέπε με και διαφύλαττε με, τον δούλον σου, από παντός κακού ψυχής τε και σώματος, και από...

Προσευχή προς την Θεοτόκο μας!
Παρθένε Δέσποινα Θεοτόκε, Κάμε δεκτὴ τὴν ἐξαγόρευση τῶν πολλῶν καὶ χαλεπῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ φέρε τὴ μετάνοιά μου στὸ μον...

H ευλογία των σταφυλιών κατά την Εορτή της Μεταμορφώσεως.
Η ΕΥΛΟΓΙΑ τῶν σταφυλιῶν κατὰ τὴ Μεταμόρφωση κατανοεῖται  μέσα ἀπὸ τὶς θεολογικές, ἀνθρωπολογικὲς καὶ κοσμολογικὲς διαστά...

Προσευχή για την αυπνία.
Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος . Ἀμήν.Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ...

Kύριε σώσε την Κύπρο μας.
Πολυεύσπλαγχνε Κύριε,Με πόνο πολύ καταφεύγουμε στην Αγαθότητά σου , για να εκφράσουμε τη μεγάλη αγωνία και θλίψη που πλη...

Πρώτη Σελίδα Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA