Ο άνθρωπος αρχίζει να γερνά όχι όταν ασπρίζουν τα μαλλιά του, αλλά όταν μαυρίζει η καρδιά του. (+) Γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης!Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Σήμερα βρισκόμαστε στήν πρώτη Κυριακή μετά τή μεγάλη ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμέρας νύττει τίς συνειδήσεις μας μέ τήν προτροπή τῆς ἄρσης τοῦ προσωπικοῦ σταυροῦ. Ὁ Κύριος ξεκαθαρίζει πώς ὅποιος θέλει νά Τόν ἀκολουθήσει εἶναι ἀπαραίτητο νά σηκώσει τό σταυρό πού τοῦ ἀναλογεῖ. Ὅποιος ἀποφεύγει τό σταυρό του, ἀρνεῖται τόν Ἰησοῦ.Γιατί, ὅμως, ὁ Κύριος θέλει νά σηκώνουμε ὅλοι οἱ πιστοί Του τό σταυρό μας; Γιατί αὐτή ἡ ἄρση εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τή σχέση μας μαζί Του; Μᾶς καλεῖ ὁ Χριστός νά ἄρουμε τό βάρος τοῦ δικοῦ μας σταυροῦ, ἐπειδή ὁ Σταυρός εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἡ ἀπάντηση στό μυστήριο τοῦ ἀνθρώπου καί εἶναι ἡ ἀναπάντητη ἀπορία τοῦ διαβόλου.

Ὁ Τίμιος Σταυρός εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας. Ἄν θέλαμε νά ζωγραφίσουμε τήν Ἐκκλησία μ’ ἕνα σχῆμα, αὐτό τό σχῆμα θά ἦταν τοῦ σταυροῦ. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό ζωντανό σῶμα  μέσα στό ὁποῖο πραγματοποιεῖται ἡ ἀμφίδρομη σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό καί τοῦ ἀνθρώπου μέ τό συνάνθρωπό του. Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι κάθετη καί ὁριζόντια ταυτόχρονα. Στήν κάθετη διάσταση βρίσκεται ἡ σχέση μέ τόν Ὕψιστο Θεό, στήν ὁριζόντια ἡ σχέση μέ τόν κάθε διπλανό καί μέ τή φύση ὁλόκληρη. Ἡ ἑνότητα τῶν πιστῶν μέ τόν Κύριο καί τῶν πιστῶν μεταξύ τους ἀποτυπώνεται ἀπολύτως καθαρά στό σχῆμα τοῦ σταυροῦ. Καμία μονομέρεια σ’ αὐτές τίς σχέσεις δέν εἶναι ὑγιής. Ὁ πιστός πού ἀγαπάει τό Θεό ἀγαπάει καί τό διπλανό του καί ὅποιος ἀγαπάει τό διπλανό του, ἄν θέλει νά εἶναι μέλος τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἀγαπάει καί τό Θεό.

Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ ἀπάντηση στό μυστήριο ἄνθρωπος. Ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε γιά νά βιώσει τήν ἐμπειρία τοῦ Σταυροῦ. Δημιουργήθηκε γιά νά ἀγαπήσει καί νά ἀγαπηθεῖ. Νά ἀγαπήσει τό Δημιουργό του καί νά ἀγαπήσει τό συνάνθρωπό του. Νά ἀγαπηθεῖ ἀπό τό Θεό καί νά ἀγαπηθεῖ ἀπό τούς ἄλλους ἀδελφούς του. Αὐτή ἡ σταυροειδής ἐμπειρία τῆς ἀγάπης ἦταν χαρά καί πληρότητα, πρίν ἀπό τή γεύση τῆς ἁμαρτίας. Μετά τήν πτώση στήν ἁμαρτία παρεισέφρησε ὁ πόνος μέσα στήν ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη πρός τό Θεό ἀπέκτησε τόν πόνο τῆς μετάνοιας καί ἡ ἀγάπη πρός τό συνάνθρωπο ἀπέκτησε τόν πόνο τῆς ἀνταπόκρισης. Μέσα ἀπό τό σταυρικό πόνο τῆς κάθετης καί ὁριζόντιας ἀγάπης ὁ ἄνθρωπος ξαναβρίσκει τήν ἰσορροπία του. Ὁ πόνος τῆς σταυρικῆς ἀγάπης γίνεται τό σημαντικότερο ἐφόδιο τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά βιώσει τήν ἀνάσταση καί τή ζωή τοῦ «μέλλοντος αἰῶνος».

Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ ἀναπάντητη ἀπορία τοῦ διαβόλου. Ὁ παμπόνηρος διάβολος ἔσπασε τό σταυρικό σχῆμα τῆς ἀγάπης μέ τό Θεό καί τό συνάνθρωπο χρησιμοποιώντας τό δηλητήριο τῆς ἁμαρτίας. Μετέτρεψε τό σταυρό σέ ἐργαλεῖο τιμωρίας καί βασανισμοῦ. Μέ τό σταυρό νόμισε πώς θά ἐξαφανίσει τό Χριστό. Δέν κατάλαβε πῶς ἔλαβε ὁ Θεάνθρωπος τό ἐργαλεῖο τοῦ δικοῦ του μίσους καί τό μετέτρεψε σέ σύμβολο νίκης καί θριάμβου. Ὁ διάβολος ἀπορεῖ μπροστά στό Σταυρό, διότι ὁ πόνος τοῦ Σταυροῦ γίνεται τό ἀντίδοτο τῆς ἁμαρτίας. Φοβᾶται τόν Τίμιο Σταυρό, διότι αὐτό πού ὁ ἴδιος σκαρφίστηκε ἔγινε τό ἐργαλεῖο πού τόν κατέστρεψε. Τρέμει μπροστά στό Σταυρό, διότι νικήθηκε ἀπό τό δικό του ὅπλο.Ὅποιος ἐπιθυμεῖ τή λύτρωση «ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ».

Μᾶς καλεῖ ὁ Λυτρωτής στήν ἄρση τοῦ προσωπικοῦ μας σταυροῦ, διότι μόνον μέ τό σταυρό στούς ὤμους καί στήν καρδιά μας ζοῦμε τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, τήν καθαρή καί ἀναστάσιμη ἀγάπη στήν κάθετη καί ὁριζόντια διάστασή της καί τό θρίαμβο ἐναντίον τῶν θλίψεων, τῶν πειρασμῶν καί τῶν παγίδων τοῦ διαβόλου. Μή δυσφοροῦμε μέ τό βάρος τοῦ σταυροῦ πού μᾶς ἀναλογεῖ. Ὅταν τόν σηκώσουμε, θά καταλάβουμε πώς εἶναι τελικά ἐλαφρύς καί χρήσιμος. Ὅταν βαδίσουμε τή σταυρική πορεία τοῦ δικοῦ μας Γολγοθᾶ, θά συνοδοιπορήσουμε μέ τόν Ἐσταυρωμένο Σωτήρα μας μέχρι τό λόφο τῆς θεώσεως.

 

I.M Δ 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA