" Μή νομίζεις ότι τίς προσευχές, τή Θεία Μετάληψη καί τούς άλλους πνευματικούς σου άγώνες, τά χρησιμοποιείς γιά νά πετάξεις τό Σταυρό άπό πάνω σου, άλλά γιά νά τόν σηκώνεις μέ περισσότερη δύναμη καί γιά μεγαλύτερη δόξα τού Χριστού. "Άγιος Νικόδημος ο ΑγιορείτηςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

Τώρα τὸ θέρος, ὅσοι ἔχουν τὸ μεγάλο προνόμιο νὰ καταφεύγουν σὲ ἥρεμους καὶ μακρὰν τοῦ θορύβου καὶ τῆς «βοῆς τῶν γεγονότων» τόπους, τότε ὁ Θεὸς τοὺς δωρίζει πολύτιμα δῶρα τῆς Ἀγάπης Του καὶ τοὺς ἀναπαύει μὲ προνομιακὸ τρόπο: Ἐκεῖνον δηλαδή, τῆς ἐμβιωμένης σιωπῆς ποὺ συνδράμει τὴν ψυχὴ ὥστε νὰ ἀποτοξινωξεῖ ἀπὸ τὶς ποκίλες τῆς καθημερινότητος ἰοβόλες ἐπιθέσεις, οἱ ὁποῖες τὴν πληγώνουν καί, περισσότερο, τὴν ἀρρωσταίνουν. Μὲ πρῶτο ἐπιθετικὸ ἐχθρὸ τὸ ἄγχος, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπώθηση πολλῶν καὶ ποικίλων ἐναντίωσεων,ποὺ ἐπιφέ­ ρουν ἕνα σωρὸ φθορὲς καὶ διαταράξεις στὸν ψυχισμό μας. Γι᾿ αὐτὸ καὶ οἱ διακοπές, ὡς καιρὸς ἀνασυγκρότησης καὶ προγραμματισμοῦ, εἶναι μιὰ περιούσια περίοδος ποὺ ξαποσταίνει τὸ εἶναι καὶ συνάμα τὸ θεραπεύ­ ει ἐπουλώνοντας πληγὲς ποὺ ἡ σκληρὴ καθημερινότητα ἀφήνει πάνω μας.

τσι οἱ διακοπὲς καθίστανται μιὰ ἀναρρωτικὴ ἀναμφίβολα περίο­ δος, ποὺ τὴν χρειάζεται ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἀρκεῖ νὰ ἀξιοποιεῖ τὶς μέρες αὐτὲς «μὲ σύνεσιν» κι ὄχι νὰ τὶς χαλαλίζει σὲ φθοροποιὲς ἐνέργειες καὶ δραστηριότητες, π.χ. ξενύχτια μὲ καραιπάλες, κουραστικὲς ἡμερήσιες περιπέτειες χωρὶς προγραμματισμὸ καὶ ἀνάπαυση. Δὲγνωρίζω πόσοι ἔχουν σταθεῖ δίπλα στὴν ἀκροθαλασσιὰ κάποια θερινὴ κι ἥσυχη νύχτα, ν᾿ ἀνασαίνουν τὴν εὐωδιὰ τῆς θάλασσας καὶ ν᾿ ἀφουγκράζονται τὸν ἥσυχο κυμματισμό της ποὺ φτάνει ἴσαμε ἔξω καὶ μοιάζει μὲ ἀργὸ φυλλομέτρημα βιβλίου. Κι εἶναι ὄντως ἕνα φυλλομέ­ τρημα τοῦ βίου αὐτὲς οἱ στιγμὲς σιμὰ στήν ἀκροθαλασσιὰ μὲ τὴ μοναξιὰ τῆς θερινῆς νύχτας ὡς ἄλλο ἔνδυμα τῆς γυμνῆς ψυχῆς. Μιὰ αὐτοανά­ λυση θὰ τὴν ἔλεγα, πού,δυστυχῶς, λίγοι τὴν ἀποζητοῦν ἤ τὴν ἐπιχει­ ροῦν,γιατὶ τὰ γρανάζια τοῦ ἔναγχου βίου δὲ σταματᾶνε,μήτε στὶς διακο­ πές.

Βλέπεις ἡ πόλη,ἡ καθημερινότητα, ἡ σκληρότητα τῶν καιρῶν μας κατευθύνουν τοὺς ἀνθρώπους σὲ δρόμους ἀνησυχίας καὶ σὲ ἀναζητήσεις πρόχειρης ψυχαγωγίας κι ὄχι θεραπείς τοῦ πληγωμένου ψυχισμοῦ. Κι αὐτὸ ἴσως εἶναι καὶ σημεῖο τῶν καιρῶν μας: Τὸ ὅτι δὲν προλαβαίνουν οἱ ἄνθρωποι τοῦ σήμερα, οἱ ἐγλωβισμένοι στὴν καταιγίδα τῶν εἰκόνων, νὰ κοιτάξουν καὶ τὴ δικιά τους εἰκόνα. Κάτι δηλαδή ποὺ μὲ γεναιοδωρία προσφέρει ἡ σιωπὴ τῆς θερινῆς τῆς Νύχτας...

 

π. Κων/νος. Ν. Καλλιανός

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA