Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίζει τὸ Τριώδιο, πρέπει νὰ ἀρχίζη κανεὶς νὰ ὁδεύη πρὸς τὸν Γολγοθά.Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

Μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ζοῦμε, ἡ πιὸ μεγάλη πράξη ἀντίστασης εἶναι νὰ μὴν χάσεις τὸ μυαλό σου.

 

Νὰ μὴν χάσεις τὸν ἑαυτό σου μέσα στὸ χαμό.
Νὰ μὴν ἀπελπιστεῖς.Νὰ μὴν παραδόσεις ὅπλα.
Μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ζοῦμε, ἡ πιὸ μεγάλη πράξη ἀντίστασης, εἶναι νὰ μὴν σταματήσεις νὰ εἶσαι ἄνθρωπος.Πρόσωπο.
Κόντρα σὲ ἕνα σύστημα, ποὺ φαίνεται νὰ θέλει νὰ σὲ κάνει μᾶζα.
Μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ζοῦμε, ἡ πιὸ μεγάλη πράξη ἀντίστασης, εἶναι νὰ μὴν ἀφήσεις τὸν φόβο νὰ σὲ κυριεύσει.Ὁ φόβος ἐλέγχει τὸν ἄνθρωπο.
Τὸν παραλύει.Τὸν κάνει ὑποχείριο.
Μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ζοῦμε, ἡ πιὸ μεγάλη πράξη ἀντίστασης εἶναι νὰ κάνεις τὴ ζωή σου Εὐαγγέλιο.Ἀκόμα καὶ στὰ πιὸ βαθιὰ σκοτάδια, ἡ ζωή σου νὰ ἀκτινοβολεῖ Χριστό.
Ἐλευθεριάδης Γ. Ἐλευθέριος, Ψυχολόγος M.Sc

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA