Το να μετράς την αγάπη των άλλων είναι σαν να μετράς την εγωπάθειά σου. Μην μετράς…μόνο αγάπα, κι ας χάσεις στο μέτρημα. Αρχιμ. Παύλος ΠαπαδόπουλοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

 

Ό Θεός νά σέ συγχωρέσει. Ό Θεός νά σέ άκούσει.
Ό Θεός νά σέ δεί.
Ό Θεός νά σέ άγαπήσει.
Ό Θεός νά σέ συντροφεύει.
Ό Θεός νά σε προστατεύει
Ο Θεός να σέ καθοδηγεί.
Ό Θεός νά σέ παρηγορήσει.
Ό Θεός νά σέ βοηθήσει.
Ό Θεός νά σέ προστατεύει άπό τούς έχθρούς σου.
Ό Θεός νά τούς είρηνεύσει.
Ό Θεός νά σέ ταπεινώσει. Είθε ό Θεός νά μαλακώσει τήν καρδιά σας.
Ό Θεός νά σάς κάνει νά μήν θυμάστε κανένα κακό. Ό Θεός νά σέ βοηθήσει νά μήν κάνεις τό κακό.
Ό Θεός νά σέ καθοδηγήσει νά κάνεις τό καλό.
Ό Θεός νά σέ κάνει έλεήμονα.
Είθε ό Θεός νά σάς δώσει τή δύναμη νά συγχωρήσετε.
Είθε ό Θεός νά φωτίσει τό μυαλό σας ώστε νά κατανοήσετε τήν καλοσύνη Του.
Είθε ό Θεός νά κατευθύνει τά πόδια σας στά μονοπάτια Του.
Ό Θεός νά σάς δώσει πνεύμα ύπομονής.
Ό Θεός νά σέ βοηθήσει νά ταπεινωθείς.
Είθε ό Θεός νά σέ βοηθήσει νά δείς τό καλό στούς άλλους.
Ό Θεός νά σέ προστατεύει άπό σκέψεις έκδίκησης.
Ό Θεός νά σέ προστατεύει άπό τόν φθόνο ...
Άρχιμ.Άθ.Φ.

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA