Το να μετράς την αγάπη των άλλων είναι σαν να μετράς την εγωπάθειά σου. Μην μετράς…μόνο αγάπα, κι ας χάσεις στο μέτρημα. Αρχιμ. Παύλος ΠαπαδόπουλοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Ἡ ἀνθρώπινη σκέψη εἶναι δυνατή καί πολυποίκιλη. Ἔρχονται στιγμές ὅμως, πού κουράζεται, ἐπειδή δέν σταματάει νά δουλεύει. Ἐκεῖνες τίς στιγμές θέλει νά ἀποφύγει τίς περιπλοκότητες. Ὁ καρδιογνώστης Κύριος συγκατάνευσε σ’ αὐτή τήν ἀνθρώπινη ἀνάγκη καί γι’ αὐτό μίλησε στούς ἀνθρώπους μέ παραβολές, ἱστορίες καί συμβολισμούς, γιά νά δώσει τίς πιό μεγάλες ἀλήθειες τῆς σωτηρίας. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό εἶπε καί τήν παραβολή τοῦ Καλοῦ Σπορέως, τήν ὁποία ἀκούσαμε σήμερα. Στήν παραβολή αὐτή παρουσιάζει τό ἔργο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔρχεται στόν κόσμο νά σπείρει τό λόγο Του στίς ἀνθρώπινες καρδιές. Σ’ ἕναν κόσμο, πού ἔχασε τήν κοινή λογική, πού ἔπεσε στόν παραλογισμό τῆς ἁμαρτίας, πού προσομοιώθηκε μέ τήν ἀλογία τῶν κτηνῶν, πού θεοποίησε τή νανώδη λογική του καί τήν κατέστησε τύραννο τοῦ ἀνθρώπου, ἔρχεται ὁ Θεός Λόγος νά σκορπίσει τό θεῖο λόγο παντοῦ. Παρομοιάζει αὐτό τό λόγο Του μέ σπόρο. Κάθε σπόρος ἔχει τρία χαρακτηριστικά, εἶναι μικρός, εἶναι δυνατός, εἶναι φορέας τῆς ζωῆς. Γι’ αὐτό ὁ Χριστός χρησιμοποιεῖ τήν εἰκόνα τοῦ σπόρου γιά τή διδασκαλία Του.

Ὅπως κάθε σπόρος εἶναι μικρός καί λιτός, ἔτσι καί ὁ θεῖος λόγος εἶναι σύντομος, μικρός καί λιτός. Ἡ διδασκαλία τοῦ εὐαγγελίου δέν ἐμπεριέχει πολύπλοκες σκέψεις, οὔτε χάνεται σέ ἄσκοπες φιλοσοφίες. Ἔχει μία ἐξωτερική φτώχεια, διότι δέν ἐντυπωσιάζει μέ τήν πολυπλοκότητα καί τήν ἄσκοπη σύνθεση ἐννοιῶν. Κάθε διδασκαλία τοῦ Θεοῦ εἶναι σύντομη, καθάρια καί εὔστοχη. Δέν ἐμπεριέχει διφορούμενα νοήματα. Δέν μπερδεύει τήν σκέψη. Δέν ἐπιδίδεται σέ ἀτελείωτες ἀναλύσεις. Ὅ,τι ἔχει νά πεῖ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, τό λέγει σύντομα καί μέ λίγα λόγια. Γι’ αὐτό καί δέν κουράζει. Ἡ συντομία τοῦ θείου λόγου τόν κάνει ἀλησμόνητο. Τά λόγια τοῦ Εὐαγγελίου χαράζονται στίς ἀνθρώπινες συνειδήσεις, ὅταν ἐκεῖνες θελήσουν νά τά δεχτοῦν.

Αὐτή ἡ συντομία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι πού τόν κάνει δυνατό. Ὅπως ὁ σπόρος ἔχει μία ἐσωτερική δύναμη κλεισμένη κάτω ἀπό τόν ἐξωτερικό φλοιό, ἔτσι καί ἡ διδασκαλία τοῦ εὐαγγελίου διαθέτει μέσα της μία ἐσωτερική δύναμη, ἡ ὁποία ἔχει τήν ἱκανότητα νά μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπο, νά τόν παρηγορεῖ καί νά τόν φωτίζει στίς δύσκολες στιγμές τῆς παρούσας ζωῆς. Ὅπως ὁ σπόρος ἔχει τή δύναμη νά σπάζει τό κάκαδο πού τόν περιβάλλει καί νά ρίχνει ρίζες πρός τά κάτω, ἀλλά καί μετακινῶντας ἐμπόδια, νά πετάει κλαδιά πρός τά πάνω, γεμᾶτα φύλλα καί καρπούς, ἔτσι καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἔχει μία μυστική δύναμη νά ριζώνει στόν κόσμο, νά μετακινεῖ μεγατόνους ἐμποδίων καί νά ἀλλάζει σιγά καί ἀθόρυβα τήν κοινωνία, νά συντρίβει τό κακό καί νά φέρνει τήν ἐλπίδα στούς ἀνθρώπους. Ὁ φτωχικός λόγος τοῦ Θεοῦ ἀποδεικνύεται πιό δυνατός ἀπ’ ὅλες τίς περισπούδαστες ἀνθρώπινες φιλοσοφίες. Ἐνῶ ἐκεῖνες ἀναλύουν καί ξανά ἀναλύουν ὅλα τά μεγάλα θέματα, στό τέλος δέν καταλήγουν πουθενά. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, σάν ὀξύρυγχο βέλος, κτυπάει ἀκριβῶς στό κέντρο τοῦ κάθε ζητήματος καί δίνει λύσεις ἀκόμη καί στά πιό δύσκολα ἀδιέξοδα. Ἡ δύναμη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ προέρχεται ἀπό τόν ἴδιο τό Θεό καί γι’ αὐτό εἶναι ἀκατάβλητη. Ὅποιος προσπάθησε νά πνίξει τό λόγο τοῦ Θεοῦ ξεχάστηκε. Ὅποιος πολέμησε τό λόγο τοῦ Θεοῦ, διαλύθηκε καί ἐξαφανίστηκε στή ροή τοῦ χρόνου. Οἱ φιλοσοφίες τῶν ἀνθρώπων δημιούργησαν μόδα, τάσεις καί περιόδους. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ὅμως, μένει στούς αἰῶνες.

Ἡ μυστική δύναμη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ βρίσκεται κυρίως στό ὅτι εἶναι ζωή. Ὅπως ὁ σπόρος κουβαλάει μέσα του τή δύναμη τῆς ζωῆς, ἔτσι καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἀπό τόν Ἀρχηγό τῆς ζωῆς καί εἶναι ζωή ἀληθινή. Ὅπως ὁ σπόρος διαλύεται μέσα στό χῶμα, γιά νά δώσει καινούργια ζωή, ἔτσι καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἀφομοιώνεται ἀπό τόν ἄνθρωπο καί τόν ἀναπλάθει. Τοῦ χαρίζει ἰσορροπία καί πληρότητα σ’ αὐτή τή ζωή, ἀλλά κυρίως τοῦ χαρίζει τήν ἀληθινή ζωή, ἡ ὁποία ξεκινάει ἀπό ἐδῶ καί ὁλοκληρώνεται ἀτελεύτητα στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ. Ὅπως κάθε σπόρος εἶναι πηγή τῆς ζωῆς, ἔτσι καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀκένωτη πηγή τῆς ὄντως ζωῆς. Ὅποιος ἀκούει τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί τόν ἐφαρμόζει αἰσθάνεται ὅτι κάνει μετάγγιση ζωῆς. Ἡ ζωή του ἀνακαινίζεται, ἀναδιαπλάθεται, ζωογονεῖται. Δέν μεταμορφώνεται ἁπλῶς, δέν γίνεται καλύτερος καί ἠθικότερος. Γίνεται καινούργιος ἄνθρωπος. Ξαναγεννιέται μέσα ἀπό τά ρήματα τοῦ Θεοῦ, τά ὁποῖα εἶναι ρήματα ζωῆς. Ὡς ἀνακαινισμένος ἄνθρωπος ἀντιμετωπίζει τά προβλήματα καί τίς καθημερινές ἀναποδιές μέ μία προοπτική ἀνώτερη ἀπό τίς κατωτερότητες αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Ὁ πόνος καί ἡ θλίψη δέν τόν καταβάλλουν. Τόν στιλβώνουν καί τόν προπονοῦν, γιά νά ἀναδείξει τήν ἀληθινή του ἀξία, πού ἀπέκτησε ἀπό τό λόγο τοῦ Θεοῦ.

Μέ τό σημερινό ἀνάγνωσμα τῆς παραβολῆς τοῦ Καλοῦ Σπορέως ξεκινάει καί πάλι φέτος μία ἀκόμη ἱεραποστολική χρονιά. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ θά σκορπιστεῖ μέ πολλούς τρόπους πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις. Θά δοθεῖ ἀφειδώλευτα σ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Κατηχητικά, νεανικές συντροφιές, κύκλοι συμμελέτης Ἁγίας Γραφῆς, κηρύγματα, χριστιανικές ὁμάδες, ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά μέσα τά πάντα θά ἐπιστρατευτοῦν, γιά νά φτάσει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ σέ κάθε ἀνθρώπινη ψυχή. Θά εἶναι ἁπλός, λιτός, σύντομος, δυνατός καί ζωοφόρος. Ἄς τόν ἀκούσουμε μέ προσοχή, ἄς τόν προσλάβουμε μέ ἀγάπη καί ἄς τόν ἐφαρμόσουμε μέ συνέπεια, γιά νά καρποφορήσουμε τούς γλυκύτατους καρπούς τοῦ Παραδείσου καί νά δοξάζουμε τόν Κύριο πού μᾶς τόν χαρίζει ἀπό τήν ἀπέραντη ἀγάπη Του.

Ι.Μ Δ

 

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA