Το να μετράς την αγάπη των άλλων είναι σαν να μετράς την εγωπάθειά σου. Μην μετράς…μόνο αγάπα, κι ας χάσεις στο μέτρημα. Αρχιμ. Παύλος ΠαπαδόπουλοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο μας εἶναι μία πορεία. Ἦλθε στήν πραγματικότητά μας γιά νά συμπορευθεῖ μαζί μας πρός τή δική Του δόξα καί πρός τή δική μας δικαίωση. Κάνει μία πορεία ὁ Κύριος πρός κάθε ἄνθρωπο χωριστά καί κάνει μία πορεία μαζί μέ κάθε ἄνθρωπο ἀγαπητικά. Στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς Τόν βλέπουμε νά πορεύεται στήν πόλη Ναῒν, ὅπου ἀνασταίνει τό μονάκριβο γιό μιᾶς χήρας μάνας. Συντρίβει τό θάνατο, παρηγορεῖ τόν ἄνθρωπο, χαρίζει ζωή. Αὐτή εἶναι ἡ πορεία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριος ὅμως, δέν πορεύεται μόνος Του. Ὁ Λουκᾶς σημειώνει: «συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταί αὐτοῦ καί ὄχλος πολύς».

Καμία πορεία ὁ Χριστός δέν τήν κάνει μόνος Του. Σέ κάθε διαδρομή πού κάνει, ἔχει μαζί Του κατ’ ἀρχήν τά ἄλλα δύο πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας. Ἡ κάθοδός Του στήν μήτρα τῆς Παρθένου, ἡ ἔξοδός του στόν κόσμο, ἡ Βάπτισή Του, ἡ συναναστροφή του μέ τούς ἀνθρώπους, ἡ Σταυρική θυσία καί ἡ Ἀνάστασή Του, ἡ Ἄνοδος στόν Οὐρανό καί ἡ δοξασμένη Δεύτερη Παρουσία Του, ὅλα γίνονται ἀπό τό Χριστό μέ τήν εὐδοκία τοῦ Πατέρα καί τήν παρουσία τοῦ Παρακλήτου. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε πώς ὅποιος Τόν βλέπει, βλέπει τόν Πατέρα καί ὁλόκληρη τή Θεότητα, διότι τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ εἶναι τό ἀπαύγασμα ὁλόκληρης τῆς Ἁγίας Τριάδας. Κάθε πορεία τοῦ Χριστοῦ εἶναι συμπόρευση καί τῶν Τριῶν προσώπων, εἶναι συμπόρευση ὅλου τοῦ Θεοῦ. Αὐτό εἶναι πολύ σημαντικό νά τό κατανοήσουμε μέσα στά πλαίσια τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας. Κάθε μυστήριο, στό ὁποῖο λαμβάνουμε μέρος, εἶναι μία πορεία καί συνάντηση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό καί μία συμπόρευση τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο. Στά μυστήρια δέν συναντοῦμε μόνο τό Χριστό. Ἐρχόμαστε σέ κοινωνία μέ ὁλόκληρη τή Θεότητα καί μετέχουμε στή χάρη καί στά δῶρα ὅλης τῆς Ἁγίας Τριάδας.Συμπορεύονται μαζί μέ τό Χριστό οἱ μαθητές Του πού Τόν ἀγαποῦν, ἀλλά καί «ὄχλος πολύς». Ἄλλοι ἀπό θαυμασμό καί ἄλλοι ἀπό περιέργεια συμπορεύονται μέ τόν Ἰησοῦ, γιά νά Τόν μελετήσουν, γιά νά Τόν δοξάσουν ἤ γιά νά Τόν ἀπορρίψουν. Αὐτό γίνεται σ’ ὁλόκληρη τήν ἱστορική πορεία τῆς ἀνθρωπότητας. Ὁ ἄνθρωπος συμπορεύεται μέ τό Θεό εἴτε ἀνεπίγνωστα εἴτε συνειδητά. Ὁ Θεός ὅμως, συμπορεύεται μέ τόν ἄνθρωπο πάντοτε ἀγαπητικά. Ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται κάτω ἀπό τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ζωή του εἶναι μία πορεία πρός τό Θεό. Ἐάν δέν τό καταλαβαίνει αὐτό ἡ ζωή του παραμένει ἄκαρπη. Ἐάν τό καταλαβαίνει ἡ ζωή του γίνεται μία συνοδοιπορία μέ τό Χριστό πρός τή σωτηρία καί τή λύτρωση.

Κάθε βαπτισμένος, πού ντύθηκε σάν ροῦχο τό Χριστό, βαδίζει μαζί μέ τόν Κύριο κάθε δευτερόλεπτο τῆς ζωῆς του. Αὐτό εἶναι εὐλογία καί παρηγοριά, ἀλλά εἶναι καί εὐθύνη. Εἶναι ἐλεύθερη ἐπιλογή, εἶναι ἀγώνας, εἶναι χαρά, εἶναι πλήρωμα ψυχῆς. Εἶναι εὐλογία καί χαρά νά ξέρουμε πώς δέν εἴμαστε μόνοι. Στά δύσκολα μονοπάτια τῆς καθημερινότητας ἔχουμε μαζί μας συνοδοιπόρο τό Χριστό. Στούς πειρασμούς καί στίς ἀποτυχίες μας, στίς πτώσεις καί στά λάθη μας, στίς πληγές καί στούς πόνους μας ἔχουμε μαζί μας τό βλέμμα Του, τήν ἀγάπη Του, τά βήματά Του πρός τήν ταλαιπωρημένη ψυχή μας. Συνοδεύει ὁ Χριστός τήν ζωή μας. Τήν εὐλογεῖ. Τήν ἁγιάζει. Τήν καθαρίζει. Τήν διορθώνει. Τήν ἀναπλάθει. Ἀρκεῖ νά Τοῦ τό ζητήσουμε, ἀρκεῖ νά Τόν ἐμπιστευτοῦμε, ἀρκεῖ νά Τοῦ δοθοῦμε καί θά μᾶς δώσει ὅλα ὅσα χρειαζόμαστε γιά νά εἴμαστε καλά. Εἶναι μεγάλη παρηγοριά ἡ συνοδοιπορία μέ τό Χριστό. Λύνει τόν πόνο καί τήν ἀγωνία τῆς μοναξιᾶς. Κανείς βαπτισμένος δέν εἶναι μόνος. Κανείς σφραγισμένος ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν λανθάνει τῆς προσοχῆς τοῦ Θεοῦ. Ὅλα τά πλάσματά Του τά παρακολουθεῖ ὁ Χριστός. Περισσότερο ὅμως, ἀγκαλιάζει τά παιδιά Του. Ἀγκαλιάζει ἐκείνους πού Τόν ἀγάπησαν ἐλεύθερα καί ἔκαναν τή ζωή Του δική τους ζωή. Συμπορεύεται μέ τούς μαθητές Του ὅλων τῶν ἐποχῶν, πού μαθητεύουν κοντά Του ὄχι μόνον θεωρητικά, ἀλλά ὑπαρξιακά, ἐμπειρικά καί βιωματικά. Εἶναι μεγάλη εὐλογία ἡ συμπόρευση μέ τό Χριστό, διότι εἶναι διαδρομή παρηγοριᾶς, χαράς καί ἐλπίδας.

Ἡ συνοδοιπορία μέ τόν Κύριο ὅμως, εἶναι ἐπίσης ἀγώνας καί εὐθύνη. Ὁ Χριστός δέν βαδίζει μόνο στά εὔκολα καί χαρούμενα μονοπάτια τῆς ζωῆς. Περισσότερο ἀνεβαίνει στίς δύσκολες καί κακοτράχαλες ἀνηφόρες τοῦ πόνου, τῆς συμφορᾶς, τῆς ἀποτυχίας. Περισσότερο συνοδεύει τόν ἄνθρωπο στό ἀτέλειωτο δράμα του. Τόν συνοδεύει, καθώς βασανίζεται μέσα σ’ αὐτή τήν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος, πού ἀπερίσκεπτα ἔριξε ὁ ἄνθρωπος τόν ἑαυτό του. Συμπορεύεται ὁ Ἰησοῦς στά νοσοκομεῖα, στά κοιμητήρια, στίς φυλακές, στά μοναχικά δωμάτια, στά βρώμικα πεζοδρόμια, στίς ἐρήμους τῶν πόλεων, στίς πολυεθνικές ἑταιρεῖς, ὅπου σφάζονται προσωπικότητες, στά ἀλαζονικά πανεπιστήμια, ὅπου παραμορφώνονται οἱ νέοι, στά νυκτερινά κολαστήρια, ὅπου ὁ θάνατος σερβίρεται ὡς χαρά καί ζωή, στίς λαμπερές λουτροπόλεις, ὅπου ἐκμηδενίζονται οἱ ἀξίες, στά κέντρα τῆς κάθε θρησκείας, ὅπου ἡ ἀνθρώπινη ἀνασφάλεια καλύπτεται ἀπό τά ναρκωτικά τῶν ψεύτικων θεῶν. Σ’ αὐτή τήν πορεία τοῦ Χριστοῦ συμπορεύεται καί ὅποιος Τόν ἀγαπάει. Ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ βρίσκεται μαζί μέ τό Δάσκαλό του κοντά στόν πονεμένο καί πληγωμένο συνάνθρωπο. Συνοδοιπορία μέ τό Χριστό σημαίνει νά συνοδεύουμε τόν Κύριο ἐκεῖ πού πηγαίνει ἡ ἀγάπη Του καί νά κάνουμε τή ζωή μας ἔκφραση τῆς δικῆς Του φιλανθρωπίας. Ἐάν θέλουμε νά εἴμαστε συνοδοί τοῦ Χριστοῦ, θά βρεθοῦμε μαζί Του στίς πιό σκοτεινές γωνιές τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Θά περπατήσουμε μαζί Του στούς πιό ἐπικίνδυνους γκρεμούς τῆς ἀνθρώπινης πτώσης. Θά κουραστοῦμε μαζί Του στόν ἀγώνα νά σωθεῖ τό ἀπολωλός.

Στήν τραγική πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς μας οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀνάγκη νά βλέπουν τό Σωτήρα νά ἔρχεται κοντά τους. Ἔχουν ἀνάγκη νά στηρίζονται ἀπό τήν παρουσία Του. Ταυτόχρονα ὅμως, ἔχουν ἀνάγκη νά βλέπουν καί τούς συνοδοιπόρους τοῦ Χριστοῦ νά Τόν συνοδεύουν. Ἡ θεϊκή παρουσία εἶναι πολύτιμη, ἀλλά εἶναι πολύτιμη καί ἡ ἀνθρώπινη παρουσία. Ὁ πονεμένος, ἐκτός ἀπό τό Θεό, θέλει νά συναντήσει καί τό μαθητή τοῦ Θεοῦ. Θέλει νά παρηγορηθεῖ ἀπό τά λόγια τοῦ ἀδελφοῦ. Ἔχει ἀνάγκη νά συμπορευθεῖ στό μονοπάτι τῆς κάθαρσης, ὄχι μόνο μαζί μέ τόν Ἰησοῦ, ἀλλά καί μαζί μέ τόν ἀδελφό του. Ἡ συμπόρευσή μας μέ τό Χριστό μᾶς καθιστᾶ καί συνοδοιπόρους τῶν διπλανῶν μας. Ἴσως αὐτή νά εἶναι ἡ πιό εὐγενική ἀποστολή μας. Μακάρι νά τήν ἐπιτελέσουμε μέ ἀληθινή ἀρετή, γιά νά δρέπουμε ὅλοι μαζί τούς γλυκούς καρπούς της τώρα καί πάντοτε.

 

Ι.Μ Δ

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA