" Μή νομίζεις ότι τίς προσευχές, τή Θεία Μετάληψη καί τούς άλλους πνευματικούς σου άγώνες, τά χρησιμοποιείς γιά νά πετάξεις τό Σταυρό άπό πάνω σου, άλλά γιά νά τόν σηκώνεις μέ περισσότερη δύναμη καί γιά μεγαλύτερη δόξα τού Χριστού. "Άγιος Νικόδημος ο ΑγιορείτηςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

 

«Ό,τι δοχείο αγάπης σου προσφέρουμε Κύριε, τόσο να μας δώσεις..»
Πολλοί σκανδαλίζονται γι’ αὐτό πού λέγεται, ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ὑπῆρξε ὁ «πολυαγαπημένος» μαθητής τοῦ Χριστοῦ, νομίζοντας, ὅτι καί ὁ Χριστός κάνει διακρίσεις.
Δέν προηγεῖται ὁ Χριστός στήν ἀγάπη, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος πού ἕλκει τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
Ἀγάπησε πολύ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τόν Χριστό, γι’ αὐτό καί ἀγαπήθηκε πολύ ἀπό τόν Χριστό. Δέν μερολήπτησε, δέν ξεχώρισε ὁ Χριστός. Ἀλλά ξεχώρισε ὁ Ἰωάννης τόν ἑαυτόν του ἀπό τούς ἄλλους.
Στό Ἀπόδειπνο λέμε σέ ἕνα σημεῖο: «Γένοιτο Κύριε τό ἔλεός σου ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπί σέ».
Εἶναι σάν λέμε στόν Χριστό: «ὅ,τι δοχεῖο ἀγάπης Σοῦ προσφέρουμε Κύριε, τόσο νά μᾶς δώσεις». Ὅσο λοιπόν ἑτοιμάσαμε, ὅσο ἐνδιαφερθήκαμε, τόσο θά λάβουμε ἀπό τόν Χριστό. Ὁ Χριστός εἶναι δίκαιος. Ὅ,τι δοχεῖο φτιάχνεις, τόσο θά λάβεις. Νιαγάρας εἶναι ὁ Χριστός! Ὅ,τι δοχεῖο βάλεις, τόσο θά πάρεις ἀπό τόν Νιαγάρα, τό ὑπόλοιπο θά χυθεῖ ἔξω.
Ἐφόσον ὅμως προσφέρεις μιά δαχτυλήθρα, ἐφόσον στέκεσαι κουμπωμένος καί δέν ἀνοίγεις τόν ἑαυτόν σου γιά νά δοθείς ἀπόλυτα στόν Χριστό, πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀγαπηθεῖς τόσο, ἐφόσον δέν Τοῦ ἄφησες τό περιθώριο νά σέ ἀγαπήσει;
Ὅσο λοιπόν περισσότερο προσφερθείς στό Χριστό, ὅσο περισσότερο Τόν ἀγαπήσεις καί ταπεινωθείς, τόσο περισσότερο θά λάβεις ἀπ’ Αὐτόν. Ὅ,τι δοχεῖο σέ μέγεθος καί καθαρότητα προβάλλεις στόν Χριστό, τόσο θά πάρεις ἀπ’ Αὐτόν…

Δημήτριος Παναγόπουλος-Ἱεροκήρυκας

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA