Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίζει τὸ Τριώδιο, πρέπει νὰ ἀρχίζη κανεὶς νὰ ὁδεύη πρὸς τὸν Γολγοθά.Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ο Ναός μας » Διδακτικά και Ωφέλιμα

 

Ή άχαριστία τού κόσμου όπως τήν περιγράφει ένας σοβαρά σκεπτόμενος άνθρωπος.
Ό κόσμος, θά γκρινιάζει μέ τό παραμικρό.
Ό κόσμος, δέ θά είναι μέ τίποτα εύχαριστημένος.
Ό κόσμος θά θυμάται γιά πολλά χρόνια τό κάθε σφάλμα σου.
Ό ίδιος κόσμος, πολύ σύντομα, θά ξεχάσει τό πόσο τόν έχεις βοηθήσει.
Ό κόσμος, θά είναι άπών στή λύπη σου.
Ό κόσμος, δύσκολα θά χαρεί μέ τή χαρά σου.
Ό κόσμος, λίγο δέ θά ζοριστεί γιά χάρη σου.
Άλλά ό κόσμος, θά έχει γνώμη καί άποψη γιά τά πάντα στή ζωή σου.
Έτσι είναι ό κόσμος. Δυστυχώς.
Ξέρεις όμως πιό είναι τό χειρότερο;
Ότι είμαστε φίλε μου καί έμείς, μέσα σέ αύτό τόν κόσμο…

Χριστός Άνέστη.
Έλευθέριος Έλευθεριάδης
Ψυχολόγος

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA