Υπάρχουν δύο τραγωδίες στη ζωή: Η μία είναι η αποτυχία στην εκπλήρωση των επιθυμιών μας. Η άλλη είναι η εκπλήρωση όλων των επιθυμιών μας. Τζώρτζ Μπέρναρ ΣώΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Μεγάλη Δεσποτική ἑορτή ἑορτάζει σήμερα ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία καί λαμπρά πανήγυρις κάνει τήν Ἐκκλησία νά χαίρεται καί νά σκιρτάει. Ὁ Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος, ὁ Παλαιός τῶν ἡμερῶν, ὁ Παντοδύναμος τοῦ Σύμπαντος Δημιουργός, ὁ Κύριος κάθε δόξας, ὁ ἀποκεκρυμμένος καί ταυτόχρονα ἀποκεκαλυμμένος Θεός τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης ἐπιβαίνει «ἐπί πώλου ὄνου», γιά νά εἰσέλθει στήν ἀγαπημένη του πόλη, νά σφαγιασθεῖ καί νά θριαμβεύσει, νά σταυρωθεῖ καί ν’ ἀναστηθεῖ, νά δώσει τέλος στήν κοσμοκρατορία τοῦ διαβόλου καί ἀρχή στή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Ὡς ὁ Μεγάλος Μελλοθάνατος ὁ Ἰησοῦς ἔρχεται πρός τούς δημίους Του, γιά νά ὑποστεῖ τό παράλογο μίσος τους, γιά νά ἁπλώσει τήν ἀγάπη Του ἐπάνω τους, γιά νά τούς συγχωρέσει καί νά διαγράψει τό λάθος τους μέ τό: «ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι»! Δέχεται σήμερα ὁ Κύριος τούς ὕμνους τῶν ὑπηκόων Του καί τά «βαῒα τῶν φοινίκων» ὡς ἀπόλυτος καί ὑπέρτατος Αὐτοκράτορας καί Διαχειριστής τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, τῆς δικαίωσης καί τῆς λύτρωσης τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ἐκπλήρωσης καί ἐπαλήθευσης ὅλων τῶν προφητειῶν καί τῶν προσδοκωμένων. Εἰσοδεύει σήμερα ὡς Μονοκράτορας στή μεγάλη εἴσοδο πρός τό Γολγοθᾶ, πάνω στόν ὁποῖο θά διαπλέξει τήν τελευταία παγίδα γιά τό διάβολο καί μέ τόν ἑκούσιο θάνατό Του θά τοῦ ἐπιφέρει τό τελικό καί ἀφανιστικό κτύπημα, γιά νά τόν ἐκμηδενίσει καί νά τόν ἀκυρώσει γιά πάντα.

Τά πυκνά πλήθη τῶν πιστῶν μέσα στούς ἱερούς ναούς φωνάζουμε μυστικά σήμερα τό: «...ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος» γιά τόν ἀγαπημένο τῆς καρδιᾶς μας Θεό, πού ἐπιθυμεῖ νά ὑποστεῖ τά πάντα γιά νά μᾶς φέρει καί πάλι κοντά Του. Ὁ θρίαμβος τῆς σημερινῆς ἡμέρας εἶναι ἡ εἰσαγωγή στή δόξα τοῦ Θείου Πάθους. Ἡ μεγάλη εἴσοδος στά Ἱεροσόλυμα πρόκειται νά ὁδηγήσει στό Δισκοπότηρο τῆς Μεγάλης Πέμπτης. Κάθε πιστός ἀνοίγει σήμερα τήν καρδιά του γιά νά εἰσοδεύσει μέσα της ὁ Λυτρωτής, πού πρόκειται νά τή χορτάσει μέ τό σταυρωμένο Σῶμα Του καί τό ἀδικοχαμένο Αἷμα Του, προκειμένου νά τῆς παρέχει ζωή καί σωτηρία. Τό μεγάλο μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας σήμερα προετοιμάζεται προσεκτικά καί μοιράζεται ἁπλόχερα, διότι οἱ πιστοί προετοίμασαν τούς ἑαυτούς τους μέ τή μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση, μέ τόν πνευματικό ἀγώνα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μέ τή μελέτη καί τήν προσευχή, μέ τήν ἀγάπη καί τήν ἐλεημοσύνη γιά τούς ἀδελφούς τους. Ἡ συμμετοχή στή Θεία Κοινωνία ἐπιτυγχάνει τήν ἕνωση τοῦ πιστοῦ μέ τόν εἰσερχόμενο Βασιλιά στήν καρδιά του. Κάθε ἄνθρωπος ἀνοίγει διάπλατα τήν ὕπαρξή του γιά νά χωρέσει τό πέρασμα Ἐκείνου, πού ἄνοιξε τήν ἀγκαλιά Του σ’ ὅλο τόν κόσμο.

Ἄς διατρέξουμε τή φετινή Μεγάλη Ἑβδομάδα λειτουργικά καί μυστηριακά. Μήν ἀφήσουμε τόν κόσμο μέ τίς μέριμνές του νά μολύνει τήν εἴσοδο τοῦ Σωτήρα μέσα μας. Κανένα ἐμπόδιο νά μή φέρουμε στόν Ἰησοῦ, πού εἰσβάλλει στήν ὕπαρξή μας γιά νά μᾶς φωτίσει καί νά μᾶς θεώσει. Κάθε ἡμέρα αὐτῆς τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας θά μᾶς καλεῖ κοντά Του, γιά νά μᾶς δώσει τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του, προκειμένου νά Τόν ἀκολουθήσουμε στό ματωμένο θρίαμβο καί στήν ἔνδοξη Ἀνάσταση, ὄχι συναισθηματικά καί ἐπιφανειακά οὔτε ἐθιμοτυπικά καί ἀπό συνήθεια ἀλλά ὑπαρξιακά καί ἀληθινά, μέ μετάνοια καί συναίσθηση τῆς ἀναξιότητάς μας, ἀλλά καί μέ ἐλπίδα καί χαρά γιά τήν ἀπέραντη συγχωρητικότητά Του. Ἐμεῖς Τοῦ φωνάζουμε: «...ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος» καί Ἐκεῖνος μᾶς φωνάζει: «μετά φόβου Θεοῦ πίστεως καί ἀγαπης προσέλθετε». Αὐτή ἡ ἀμφίδρομη πορεία ἄς ἐπιφέρει τήν ποθούμενη ἕνωση καί τήν προσωπική λύτρωση ὅλων μας.

Ι.Μ Δ


 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA