Όλες οι αμαρτίες του κόσμου, όλων των εποχών, είναι σαν μια σπίθα, μπροστά στο πέλαγος. Τι μπορεί να κάνει η σπίθα στο πέλαγος; Έτσι και απείρως περισσότερο, είναι οι αμαρτίες του ανθρώπου μπροστά στο πέλαγος της Αγάπης του Θεού" (Άγ.Ιωάννης Χρυσόστομος)Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

Είναι σωστό να πει κάποιος ότι αυτόν τον ξέχασε ο Θεός;

Όχι και τον ξέχασε ο Θεός!  Ο Θεός δεν είναι όπως οι άνθρωποι για να ξεχνάει. Οι άνθρωποι ξεχνούν το Θεό και όχι ο Θεός τους ανθρώπους. Μήπως ο άνθρωπος θέλει να πει ότι αυτός ξέχασε του Θεό; Οι άνθρωποι θυμούνται το Θεό, όταν αυτοί υποφέρουν σύμφωνα με το,« Κύριε, ἐν θλίψει ἐμνήσθην σου, ἐν θλίψει μικρᾷ ἡ παιδεία σου ἡμῖν.» ( Ησ. κστ’, 16).  Ο Θεός όμως δεν ξεχνάει κανένα, αλλά « τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους » ( Ματ. ε’, 45).Αφού λοιπόν ο Θεός  τόσο αγαπάει  τους ανθρώπους,  γιατί να πει ένας άνθρωπος, και μάλιστα πιστός, ότι αυτόν το έχει ξεχάσει ο Θεός; Ό, τι και να του συμβαίνει και όποια ασθένεια να υπομένει, ο Θεός το γνωρίζει και, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, « πιστὸς δὲ ὁ Θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν »(Α’ Κορ. ι’, 13).

Τώρα, αν κάποιος που τα γνώριζε  όλα αυτά,  έχει πει κάποτε ότι τον ξέχασε ο Θεός, επειδή  δεν του έδινε  αρρώστιες, αυτό είναι δικό  του  θέμα και εμπίπτει στα προσωπικά του δεδομένα, οπότε δε χρήζει σχολιασμού τινός.Γενικά όμως, όπως είναι γνωστό, ο κάθε χριστιανός καλείται να υπομένει  τις  ασθένειες  και όχι να τις επιδιώκει ή ακόμα χειρότερο να τις ζητάει από το Θεό. Ο Θεός δε δίνει αρρώστιες και ούτε ευθύνεται γι’ αυτές. Άλλωστε με ποιο δικαίωμα ένας πιστός θα ζητήσει από το Θεό   να του δώσει αρρώστιες αφού το σώμα του δεν του ανήκει; Ο Παύλος γράφει σχετικά, « ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ » (Α’ Κορ. στ’, 19-20).

Ο Χριστός « διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου » (Πρ. ι’, 38). Ο  Χριστός  είναι ο Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών και όχι  χορηγός ασθενειών.Αντί να ξεχωρίζει  λοιπόν  κανείς  τον εαυτό του και να λέει ότι αυτόν τον ξέχασε ο Θεός, καλλίτερα να λέει μαζί με τους άλλους, τις Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών!!

 

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA