Ο άνθρωπος αρχίζει να γερνά όχι όταν ασπρίζουν τα μαλλιά του, αλλά όταν μαυρίζει η καρδιά του. (+) Γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης!Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Τό μεγαλεῖο τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη Του γιά τόν ἄνθρωπο φανερώνεται γιά ἄλλη μία φορά σήμερα, ὅπως ἀκούσαμε στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Παραλαμβάνει τό μεγάλο αἰχμάλωτο, τόν ἄνθρωπο, πού αἰχμαλωτίστηκε ἀπό τή μισανθρωπία τοῦ διαβόλου, καί τόν ἐλευθερώνει. Παραλαμβάνει τόν ταλαιπωρημένο ἀναζητητή τοῦ Σωτήρα καί τόν ξεκουράζει, καθώς ὁ Ἴδιος ἀποκαλύπτεται ὡς ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου.

Ἕνας δύσμοιρος πατέρας παρακαλεῖ τό Χριστό νά ἐλευθερώσει τό δαιμονισμένο γιό του ἀπό τή δαιμονοπληξία καί τό καταφέρνει. Παρακαλεῖ τόν Κύριο νά ἐλευθερώσει καί τόν ἴδιο ἀπό τήν ὀλιγοπιστία καί τό καταφέρνει. Ὁ Χριστός ὑποδεικνύει τήν πίστη σάν τό μοναδικό μονοπάτι πού ὁδηγεῖ στήν ἐλευθερία, στή χαρά καί στήν προκοπή. Τήν πίστη, ἡ ὁποία δέν εἶναι ἕνα σύστημα σκέψεων καί ἀπόψεων, ἀλλά εἶναι ἀκράδαντη ἐμπιστοσύνη καί σχέση. Γι’ αὐτό λέγει στόν πονεμένο πατέρα: «εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι». Ἡ πίστη θέλει θάρρος, ἀποφασιστικότητα, δύναμη, ὁρμητικότητα, διότι εἶναι ζωή καί σχέση. Δέν εἶναι κούφιες σκέψεις, ὡραῖες ἰδέες, ἀπόψεις καί φιλοσοφίες γύρω ἀπό τά μεγάλα ὑπαρξιακά ἐρωτήματα τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ πίστη εἶναι ἕνας δρόμος, μία κίνηση, μία διαδρομή ἀγάπης καί ἀφοσίωσης. Ἡ πίστη εἶναι μία γνωριμία, ἕνας ἔρωτας, ἕνα σφιχταγκάλιασμα μέ τό Χριστό. Ἡ πίστη εἶναι ἕνας ἀγώνας κατά τοῦ κακοῦ, μία ἀντίσταση στήν ἁμαρτία, μία καταγγελία ἐναντίον τοῦ διαβόλου, μία προσπάθεια ἀπελευθέρωσης ἀπό τό σκοτάδι καί τή λάσπη τῶν παθῶν καί τῶν πτώσεων. Ἡ πίστη εἶναι ζωή, ἡ ἀληθινή ζωή, ἡ ζωή μαζί μέ τό Χριστό, ἡ ζωή μόνο γιά τό Χριστό.

Σ’ αὐτή τή ζωή τῆς πίστεως, στή ζωή πού εἶναι σχέση καί δεσμός ἀγάπης μέ τόν Κύριο, δέν ὑπάρχουν συμβιβασμοί. Δέν χωροῦν συμβιβασμοί. Κάθε συμβιβασμός εἶναι μία μικρή προδοσία αὐτῆς τῆς σχέσης καί ἄρα μία μικρή προδοσία τῆς πίστης. Ὁ πολυαγαπημένος Ἰησοῦς μπορεῖ νά συγχωρήσει αὐτές τίς ἀπροσεξίες ἄπειρες φορές, ἀρκεῖ νά ὑπάρχει ἡ εἰλικρίνεια τῆς ἀφοσίωσης τοῦ πιστοῦ πρός τό πρόσωπό Του. Γι’ αὐτό δέν παρεξηγεῖ τήν ὀλιγοπιστία τοῦ πονεμένου πατέρα στό περιστατικό πού ἀκούσαμε σήμερα. Βλέπει πίσω ἀπό τήν πρώτη ἀμφιβολία τήν τελική διάθεση τοῦ πατέρα νά ἀγκιστρωθεῖ ἀπό τή θεϊκή ἀγάπη, νά κουρνιάσει στή θεϊκή στοργή, νά λάβει τή θεϊκή φροντίδα. Ἔτσι λέγει τόν τόσο παρήγορο λόγο: «πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι».

Ὅλα εἶναι εὔκολο νά τά καταφέρει ὅποιος πιστεύει, διότι ἡ δύναμη δέν εἶναι δική του. Εἶναι ἡ δύναμη πού προέρχεται ἀπό τόν Παντοδύναμο Χριστό, στόν Ὁποῖο πιστεύει καί μέ τόν Ὁποῖο ἑνώνεται.Ἡ πίστη λοιπόν δέν εἶναι μία ἰδεολογική τοποθέτηση. Εἶναι ἕνας τρόπος ζωῆς. Ἔτσι σήμερα ἡ Ἐκκλησία μᾶς βάζει νά τιμήσουμε τόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον ἔζησε τήν πίστη σά ζωντανή σχέση μέ τό Χριστό, ἀλλά καί μᾶς ὑποδεικνύει μέ πολλή διάκριση καί ἐνάργεια τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά χτίσουμε κι ἐμεῖς τή δική μας σχέση μέ τό Λυτρωτή καί Σωτήρα μας. Σύμφωνα μέ τό κείμενο τοῦ Ἁγίου ἡ σχέση μέ τό Χριστό χτίζεται σιγά σιγά καί σκαλοπάτι σκαλοπάτι. Ὁ πιστός ἀνεβαίνει ἀπό ἐπίπεδο σέ ἐπίπεδο, καθώς προσπαθεῖ κάθε φορά νά κατακτήσει μία ἀρετή καί καθώς ἀγωνίζεται νά στερεώσει τήν προσπάθειά του πάνω στίς βάσεις στίς ὁποῖες κατάφερε νά πατήσει πιό πρίν. Ἔτσι ἡ ἀνάβαση ἀρχίζει ἀπό τήν ἀποταγή καί τήν ἀποξένωση ἀπό τά περιττά αὐτοῦ τοῦ κόσμου καί φτάνει στό πιό ψηλό καί κορυφαῖο ἐπίπεδο, πού εἶναι ἡ ὁλοκληρωτική ἀγάπη γιά τό Θεό καί τό συνάνθρωπο.

Καθώς συνεχίζουμε τήν πορεία μας μέσα στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀλλά καί μέσα στή ζωή μας, αἰσθανόμαστε τούς πειρασμούς νά μᾶς κτυποῦν ἀλεπάλληλα, ὅπως τά κύματα μιᾶς τρικυμίας κτυποῦν τό πλοῖο. Στίς δύσκολες ὧρες τῆς δοκιμασίας ἄς θυμόμαστε τά λόγια τοῦ Χριστοῦ: «πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι». Ἄς διατρανώνουμε τήν πίστη μας στό Χριστό ὄχι ὡς θεωρία ἀλλά ὡς πράξη καί ζωή ἀρετῆς, ἡ ὁποία κλιμακώνεται καί ἀναπτύσσεται χωρίς ὅριο καί τελειωμό. Τότε αὐτή ἡ σχέση μας μαζί Του θά μᾶς λυτρώνει ἀπό τούς κινδύνους τῆς παρούσας ζωῆς καί θά μᾶς χαρίζει τήν αἰωνίζουσα χαρά τῆς ἕνωσης μαζί Του.

Ι.Μ Δ


 

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA