«Δε χρειάζομαι να διαβάσω εφημερίδες (…) από τη συμπεριφορά του περαστικού στο δρόμο, μπορώ να πληροφορηθώ καλύτερα από κάθε εφημερίδα ποιοι είμαστε, που πάμε…» Μίλτος ΣαχτούρηςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Σήμερα βρισκόμαστε στό ἀκριβές μεσοδιάστημα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τοποθετεῖ τόν Τίμιο Σταυρό ὡς ἐνίσχυση καί ὁρόσημο στήν πορεία μας πρός τήν Ἀνάσταση.Ὅπως τά σήματα στούς δρόμους δείχνουν ποιά κατεύθυνση πρέπει νά πάρουμε γιά νά φτάσουμε στόν προορισμό μας, ἔτσι καί ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ σήμερα σηματοδοτεῖ τήν πορεία μας καί μᾶς λέγει ὅτι, γιά νά φτάσουμε στή χαρά τῆς Ἀνάστασης, θά περάσουμε πρῶτα ἀπό τή δόξα τοῦ Σταυροῦ.

Ὁ Τίμιος Σταυρός εἶναι ἡ δόξα τοῦ κάθε πιστοῦ, διότι πάνω σ’ αὐτόν ξεδιπλώνεται ἡ θυσιαστική ἀγάπη γιά τούς ἄλλους. Ἡ δόξα κάθε ἀνθρώπου πηγάζει ἀπό τήν ἀξία καί τήν ποιότητα τοῦ προσώπου του. Μία προσωπικότητα ὑψηλῆς ποιότητας, ἀξιόλογη καί ὁλοκληρωμένη, γίνεται καί ἀξιότιμη. Αὐτό πού αὐξάνει τήν ἀξία τοῦ προσώπου εἶναι ἡ προσφορά στούς ἄλλους καί ἡ διάθεση θυσίας γιά τούς ἄλλους. Τό πρόσωπο πού προσπαθεῖ μόνον νά ἁρπάξει, νά κερδίσει καί νά φερθεῖ ἐγωιστικά χάνει τήν ἀξία του. Τό πρόσωπο, ὅμως, πού προσφέρει καί θυσιάζεται ἀπό ἀγάπη καί χωρίς ἀνταλλάγματα γίνεται ἀξιόλογο, γίνεται πρότυπο γιά τούς ἄλλους, δοξάζεται καί δέχεται τήν τιμή τῶν ἀνθρώπων καί τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή τό ἀξίζει. Ἡ ἄρση τοῦ Σταυροῦ εἶναι δόξα, διότι εἶναι θυσία καί προσφορά χωρίς κέρδη καί σκοπιμότητες.Ὁ Τίμιος Σταυρός εἶναι δόξα τοῦ κάθε πιστοῦ, διότι εἶναι μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ. Κανένα σύμβολο καί κανένα σχῆμα δέν ταυτίζεται τόσο πολύ μέ τόν Ἰησοῦ ὅσο ὁ Σταυρός. Εἶναι τό μοναδικό σύμβολο πού παραπέμπει κατευθείαν στόν Ἐσταυρωμένο Χριστό. Ὁ Σταυρός καί ὁ Χριστός ταυτίζονται, διότι ὁ Ἕνας μέ τόν Ἄλλο ἑνώθηκαν στό ὄνομα τῆς ἀγάπης καί μέ σκοπό τόν τελειωτικό θρίαμβο ἐναντίον τοῦ διαβόλου. Τό χάραγμα τοῦ Σταυροῦ εἶναι ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ζωή τοῦ Σταυροῦ εἶναι μίμηση τοῦ Ἐσταυρωμένου. Ὁ πιστός πού σηκώνει τό Σταυρό του εἶναι εἰκόνα τοῦ Κυρίου, πού σήκωσε τό δικό Του Σταυρό. Ὁ Σταυρός εἶναι τό σύμβολο τῆς ἀγάπης, ὅπως ὁ Χριστός εἶναι τό πρόσωπο τῆς ἀγάπης. Ἡ ταύτιση εἶναι τόσο στενή, ὥστε οἱ ὀρθόδοξοι νά προσωποποιοῦμε τό Σταυρό, νά τοῦ γράφουμε παρακλήσεις καί ἀκολουθίες καί νά τοῦ μιλᾶμε, διότι αἰσθανόμαστε πώς μέσα ἀπό τό Σταυρό μιλᾶμε στόν ἴδιο τόν Κύριο. Ἡ ἄρση τοῦ Σταυροῦ εἶναι ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ πιστός πού σταυρώνεται εἶναι εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ πού σταυρώνεται. Ὅπως ὁ Κύριος ἔχει τό Σταυρό ὡς θρόνο τῆς μεγαλοσύνης Του, ἔτσι καί ὁ πιστός στόν πόνο τοῦ δικοῦ του σταυροῦ βρίσκει τή δική του δικαίωση καί τή δική του δόξα.

Ὁ Τίμιος Σταυρός εἶναι δόξα τοῦ κάθε πιστοῦ, διότι εἶναι δύναμη ἀκαταμάχητη. Ὁ Παντοδύναμος Χριστός κάνει παντοδύναμο καί τόν Σταυρό Του. Ὅπου χαράσσεται τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, ἐκεῖ φανερώνεται ἡ δόξα καί ἡ πανίσχυρη παρουσία τοῦ Ἰησοῦ. Στή χαρά καί στή θλίψη, στόν πειρασμό καί στή δοκιμασία, στήν πτώση καί στήν ἐπιστροφή, στήν καθημερινότητα, στήν ἀρχή καί στό τέλος κάθε πορείας, σέ κάθε περίσταση ὁ πιστός κουβαλάει πάνω του τόν Τίμιο Σταυρό, χαράσσει τό σωτήριο σχῆμα στό σῶμα του καί βιώνει τήν παντοδύναμη ἐνέργεια πού τόν βοηθάει νά ξεπεράσει τά ἀδιέξοδα καί νά λύσει τά μικρά καί μεγάλα προβλήματα πού τόν ταλαιπωροῦν. Ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ εἶναι τόσο ἀκατάβλητη, ὥστε νά αἴρει καί τούς νόμους τῆς φυσικῆς φθορᾶς, μετατρέποντας καθετί φθαρτό σέ ἀφθαρσία καί ζωή. Ὅπου ὑπάρχει ὁ Σταυρός ὁ διάβολος τρέπεται σέ φυγή. Φρίττει καί τρέμει μπροστά στή δύναμη τοῦ παντοδύναμου Σταυροῦ. Τό ξύλο τοῦ Σταυροῦ γίνεται ἡ ἀκαταμάχητη ἀσπίδα τῶν πιστῶν, πού τή χρησιμοποιοῦν συνεχῶς γιά νά κατανικοῦν τούς ὁρατούς καί ἀοράτους ἐχθρούς τῆς ζωῆς τους.

Σήμερα, πού προσκυνoῦμε τόν Τίμιο Σταυρό, ἄς χαροῦμε μέσα στά παθήματά μας μέ τή δόξα πού μᾶς χαρίζει. Εἶναι ἡ δόξα τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης, ἡ δόξα τῆς ταύτισής μας με τό Χριστό, ἡ δόξα τῆς δύναμης πού πηγάζει ἀπό τόν Κύριο καί διαχέεται διά τοῦ Σταυροῦ, γιά νά μᾶς χαρίζει τή λύτρωση καί τή σωτηρία γιά τώρα καί γιά πάντοτε.

 

Ι.Μ Δ

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA