Το να μετράς την αγάπη των άλλων είναι σαν να μετράς την εγωπάθειά σου. Μην μετράς…μόνο αγάπα, κι ας χάσεις στο μέτρημα. Αρχιμ. Παύλος ΠαπαδόπουλοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Μία Κυριακή εὐλογημένη καί ξεχωριστή ξημέρωσε σήμερα, διότι τιμοῦμε τούς Τρεῖς Ἱεράρχες. Τιμοῦμε τίς λαμπερές προσωπικότητες πού στέκονται ὁρόσημα τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους, τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος καί τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος καί πολιτισμοῦ.Κανείς τους δέν ὑπῆρξε Ἕλληνας γεωγραφικά. Κανείς Ἕλληνας, ὅμως, δέν μπορεῖ νά διανοηθεῖ πώς κάποιος ἀπό τούς τρεῖς δέν εἶναι ὁλοκληρωτικά καί ἀπόλυτα Ἕλληνας. Ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀπέδειξαν μέ τή ζωή καί τό ἔργο τους τήν ἀλήθεια τῶν λόγων τοῦ Κυρίου: «Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται.»

Μέ τή δράση καί τή διδασκαλία τους μᾶς ἔδειξαν ὅτι, ὅσο καί ἄν ἀλλάζουν οἱ ἐποχές, ὅσο καί ἄν ἡ ἀνθρωπότητα ξεφυλλίζει τίς σελίδες τῆς ἱστορίας της, ὅσο καί ἄν τό ἀνθρώπινο πνεῦμα ἀναπτύσσεται καί κατακτάει καινούριες κορυφές τοῦ ἐπιστητοῦ, πάντοτε ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ, δηλαδή οἱ ὑπαρξιακές προδιαγραφές, μέ τίς ὁποῖες ἔπλασε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο, θά παραμένουν ἀμετάβλητες καί σταθερές.Ἡ ὀντολογία τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀκεραιότητα τοῦ θείου θελήματος ἐφαρμόζεται στήν ἀκεραιότητα τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτό τό θεϊκό θέλημα ἐπαληθεύτηκε ἀπόλυτα στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ. Ὁ Χριστός, ἐκτός ἀπό τέλειος Θεός, εἶναι ὁ ἀπόλυτα τέλειος ἄνθρωπος. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἄνθρωπος ὅπως τόν σχεδίασε καί τόν ἔπλασε, ὅπως τόν θέλει ὁ Θεός. Ἡ πορεία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ πορεία πού σχεδίασε γιά τήν ἀνθρώπινη φύση ὁ Δημιουργός.Κάθε ἐξέλιξη καί ἀλλαγή στήν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα δέν μπορεῖ νά ἀγγίξει καί νά ἀλλοιώσει τό πρωταρχικό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, δέν μπορεῖ νά ἀλλάξει τό θεϊκό θέλημα. Αὐτό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἀνθρώπινη φύση εἶναι ὁ νόμος Του. Αὐτός ὁ νόμος πού συνιστᾶ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ παραμένει τώρα καί θά παραμένει γιά πάντα ἀναλλοίωτος μέχρι τό τέλος τοῦ ὑλικοῦ σύμπαντος. Αὐτό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ θά παραμείνει ἀναλλοίωτο ἀκόμη καί μετά τήν παρέλευση τοῦ ὑλικοῦ σύμπαντος, στήν αἰώνια πραγματικότητα τῆς οὐράνιας Βασιλείας Του.

Αὐτή τή μεγάλη ἀλήθεια οἱ σήμερα τιμώμενοι Τρεῖς Ἱεράρχες τήν ἀπέδειξαν μέ τήν προσπάθειά τους νά συζεύξουν τό χριστιανισμό μέ τόν ἑλληνισμό. Πέτυχαν ἀπόλυτα στήν προσπάθεια πού ἔκαναν, διότι τό Εὐαγγέλιο δέν διατρέχει κανέναν κίνδυνο ἀπό τό ἑλληνικό πνεῦμα. Τό ἑλληνικό πνεῦμα ἀπό τή συνάντησή του μέ τό Εὐαγγέλιο, στά πρόσωπα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἀπαλλάχτηκε ἀπό τή βρωμιά καί τό βάρος τῶν παθῶν καί τῶν ἐπιθυμιῶν. Ἔλαμψε καί ἔδειξε τήν ἀνοικτοσύνη καί τόν πανανθρώπινο χαρακτήρα του μέσα ἀπό τόν τρόπο ζωῆς καί τήν ποιότητα τῆς νοοτροπίας τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὁ Χριστιανισμός δραπέτευσε ἀπό τά σκοτάδια τῆς ἑβραϊκῆς στενοκεφαλιᾶς καί ὁ Ἑλληνισμός ἐλευθερώθηκε ἀπό τά περιττά βαρίδια τῆς γήινης καί ὑλιστικῆς βρωμιᾶς, καθώς συναντήθηκαν στίς καρδιές, στή διδασκαλία καί κυρίως στό ἦθος καί στή ζωή τῶν Τριῶν Μεγίστων Φωστήρων τῆς Ὀρθοδοξίας.Δυστυχῶς, ὅμως, ἡ σύγχρονη πορεία τοῦ Νεοελληνικοῦ πνεύματος δέν ἐκτίμησε ἀρκούντως τό ἔργο καί τήν προσπάθεια τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ὁ Νεοέλληνας, ταλαιπωρημένος ἀπό ἕνα σύμπλεγμα μειονεξίας, προσπαθεῖ νά προκόψει σπάζοντας τό δεσμό τοῦ Χριστιανισμοῦ μέ τόν Ἑλληνισμό. Ἀπό τό σπάσιμο αὐτό τό Εὐαγγέλιο δέν θίγεται, διότι εἶναι καί θά παραμείνει ἀναλλοίωτο καί ἀνεπηρέαστο ἀπό τά ἀνθρώπινα λάθη. Ὁ Ἑλληνισμός ὅμως εὐτελίζεται. Πέφτει σέ ποιότητα, καθώς πιθηκίζει, καθώς νομίζει ὅτι πρέπει νά προφτάσει κάποια ἐπιτεύγματα ἄλλων παραδόσεων, ἐνῶ ἀπό τήν ἕνωσή του μέ τό Εὐαγγέλιο εἶναι ἤδη ὁ πρωτοπόρος ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας.

Σήμερα, καθώς τιμοῦμε τούς ἐφόρους καί προστάτες τῆς παιδείας μας, εἶναι εὐκαιρία νά ξαναβαπτιστοῦμε καί νά ἐντρυφήσουμε στήν ἑλληνοχριστιανική μας ποιότητα. Ἄν θέλει ὁ Ἑλληνισμός νά ξεχωρίσει, πρέπει νά διατηρήσει τόν ἄρρηκτο δεσμό του μέ τήν Ὀρθοδοξία, ἀλλιῶς κινδυνεύει νά ὁμογενοποιηθεῖ στό μεγάλο χωνευτήρι τῆς παγκοσμιοποίησης. Ἡ μόνη ἐλπίδα μας εἶναι τό μελισσοκέρι τῆς πίστης στό Χριστό  νά φωτίσει καί πάλι τούς καλλιμάρμαρους διαδρόμους τῆς ἑλληνικῆς σκέψης. Μόνον ἔτσι θά ξαναγίνουμε ὁδηγοί καί ὄχι οὐραγοί στή μεγάλη φάλαγγα τῆς ἀνθρωπότητας γιά καινούριες κορυφές καί ὑψηλές κατακτήσεις. Μακάρι οἱ σήμερα τιμώμενοι Τρεῖς Ἱεράρχες νά μᾶς φωτίσουν νά τό ἐπιτύχουμε.

 

Ι.Μ Δ

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA