«Εάν, κατευθυνόμενος προς τον στόχο σου, θα σταματάς κάθε φορά, για να ρίξεις πέτρες σε κάθε σκύλο, που σε γαβγίζει, ποτέ δεν θα φτάσεις στον προορισμό σου» Φιόντορ ΝτοστογιέφσκιΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Μία ἡμέρα σήμερα ἀμέσως μετά ἀπό τό μεγαλύτερο μυστήριο ὅλων τῶν ἐποχῶν. Μία ἡμέρα μετά τήν κάθοδο τοῦ Θεοῦ στόν ἀποτυχημένο κόσμο. Μία ἡμέρα μετά ἀπό τόν τοκετό πού ἄλλαξε τήν κτίση, πού ἔσωσε τόν ἄνθρωπο, πού ἔφερε στήν κτιστή πραγματικότητα τή φανέρωση τοῦ Κτίστου καί Δημιουργοῦ.Ἡ ἡμέρα σήμερα εἶναι γεμάτη ἀπό ἀντιφάσεις. Ἡ Παρθένος γίνεται μητέρα καί παραμένει Παρθένος. Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος καί παραμένει Θεός. Τό ἀπροστάτευτο Νήπιο προστατεύεται ἀπό αὐτούς πού ἦλθε νά προστατεύσει. Ὁ Νηπιάσας Λυτρωτής διώκεται ἀπό αὐτούς πού πρόκειται νά ἐκδιώξει. Ὁ Ἰησοῦς ἐξορίζεται σέ μία χώρα πού δέν θέλησε ποτέ νά Τόν γνωρίσει. Καταφεύγει σ’ ἕναν τόπο ἀπό τόν ὁποῖο κάποτε διέσωσε τούς ἀνθρώπους Του μέ τρόπο δύσκολο καί δραματικό. Φιλοξενεῖται ἀπό ἕνα λαό πού κάποτε κυνήγησε τό λαό Του. Μέσα στή νύκτα δραπετεύει ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, γιά νά φωτίσει μέ τήν πονεμένη προσφυγιά Του τά σκοτάδια τῆς ἀγνωσίας. Τό ἀνθρώπινο μίσος ἐπιβάλλει τό θάνατο, ἀλλά ἡ ζωή θριαμβεύει. Τά ἀδίκως σφαγιασμένα νήπια, πού πολύκλαυστα καί ἀπαρηγόρητα ξεριζώνονται ἀπό τούτη τή ζωή, πρώιμα καί ξεκούραστα γεννιοῦνται στήν ἀληθινή ζωή, προσφέροντας ὡς ἀντίτιμο τό αἷμα τους, μέ τό ὁποῖο προστάτεψαν τό Αἶμα τοῦ Λυτρωτῆ. Αὐτό τό Αἷμα μέλλει πάνω ἀπό τό Σταυρό νά χυθεῖ γιά ὅλο τόν κόσμο ἀλλά καί γιά τή δική τους δικαίωση καί δόξα.

λες αὐτές τίς ἀντιφάσεις περισσότερο ἀπ’ ὅλους τίς βιώνει ἡ Πανάχραντη Μαρία. Αὐτή, πού στίς ἀπαρχές τῆς νεότητάς της δείχνει γεροντική φρόνηση καί σοφία. Αὐτή, πού παραμένει ταπεινή καί ἄσημη γιά τόν κόσμο, ἀλλά ἀναδεικνύεται ἡ κορυφή τοῦ σύμπαντος, ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας, ἡ δικαίωση τῶν ἀνθρώπων, ἡ Μητέρα καί γεννήτορας τῆς Ἐκκλησίας. Μέσα στήν ἀνθρώπινη κακία, πού γεννάει τήν ἀνασφάλεια, κρατάει στήν παρθενική ἀγκαλιά της τήν ἀσφάλεια τῶν πάντων. Μέσα στά πανάχραντα πέπλα της τυλίγει Αὐτόν πού τύλιξε τά πάντα μέ τή σοφία καί τήν ἀγάπη Του. Μέσα στό ἀπορημένο καί ἀγωνιῶδες βλέμμα της κρύβει τή μορφή Του Αὐτός, πού ὡς Παντοδύναμος θά διαλύσει τά κλειδιά τοῦ θανάτου καί θά ἀδειάσει τά μνημεῖα τῶν νεκρῶν. Ἐμεῖς, μέσα στήν ὑλική πλησμονή καί στήν εὐμάρεια τῶν ἡμερῶν, ἀδυνατοῦμε νά προσεγγίσουμε τό βάθος καί τό ὕψος τοῦ μυστηρίου πού πραγματοποιεῖται γιά τό χατίρι μας. Ἀδυνατοῦμε νά καταλάβουμε πώς ἡ χαρά αὐτῶν τῶν ἡμερῶν δέν προέρχεται οὔτε ἀπό αὐτά πού ἔχουμε οὔτε ἀπό ὅ,τι καταναλώνουμε, ἀλλά ἀπό τό γεγονός πώς ὁ Θεός βρῆκε τήν Παρθένο Μαρία ὡς διάδρομο γιά νά κατέβει στίς ψυχές μας καί στή ζωή μας.

Κυρία Θεοτόκος, πού σήμερα ἑορτάζουμε τή σύναξή της, ἐπειδή εἶναι ἡ σιωπηλή πρωταγωνίστρια τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐνανθρωπήσεως, μᾶς δείχνει μέ τήν ἀφανή παρουσία της πώς τά προβλήματα τῆς ζωῆς δέν εἶναι συμφορές ἀλλά εὐκαιρίες. Ἔρχονται γιά νά μᾶς ἀσκήσουν καί νά μᾶς δυναμώσουν. Ἔρχονται γιά νά μᾶς διδάξουν ὅτι ἡ λύση βρίσκεται στή διαχείριση καί ὄχι στήν παραίτηση. Ὁ Σαρκωμένος Υἱός τοῦ Θεοῦ γίνεται υἱός τῶν ἀνθρώπων καί συμπάσχει μέ τόν ἄνθρωπο. Μπροστά Του ὅλα τά προβλήματα αὐτοῦ τοῦ κόσμου σμικρύνονται, διότι ὁ κόσμος εἶναι πολύ μικρός μπροστά στήν παρουσία Του.

ν κάνουμε τά Χριστούγεννα τρόπο ζωῆς, τότε αὐτή ἡ γιορτή δέν θά τελειώσει. Ἄν βάλουμε τήν Παναγία, τήν πρωταγωνίστρια τῆς γιορτῆς, πρότυπο στόν ἑαυτό μας, τότε θά διαχειριστοῦμε ὅλα τά θέματά μας μέ τή δική της ἀρετή καί τή δική της ἐλπίδα. Ἐκείνη, πού γέννησε τήν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, θά μᾶς βοηθάει καί ἐμεῖς νά κυοφοροῦμε τήν εὐλογία καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, πού θά εἶναι τό ἀληθινό πλήρωμα τῆς ὕπαρξής μας καί τό ἀκαταμάχητο ἐφόδιο τῆς ζωῆς μας.

 

I.M Δ

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA