Ο άνθρωπος αρχίζει να γερνά όχι όταν ασπρίζουν τα μαλλιά του, αλλά όταν μαυρίζει η καρδιά του. (+) Γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης!Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

 

Καθώς βρισκόμαστε στήν τελική πορεία γιά τή μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἡ Ἐκκλησία μᾶς βάζει νά ἀκούσουμε τήν ὡραία καί συμβολική παραβολή τοῦ μεγάλου δείπνου. Εἶναι τό δεῖπνο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, στό ὁποῖο εἶναι πολλοί οἱ προσκεκλημένοι  ἀλλά ἐλάχιστοι οἱ ἐκλεκτοί πού τελικά θά τό ἀπολαύσουν.Ἡ πρόσκληση γιά τό βασιλικό δεῖπνο τοῦ Παραδείσου δίνεται κατά τή στιγμή τῆς βάπτισης. Ὅλη ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ ἔχει σκοπό νά φυλάξει αὐτή τήν πρόσκληση καθαρή, νά μήν τήν ξεχάσει, νά μήν τήν περιφρονήσει καί τήν πετάξει καί, κυρίως, νά προετοιμάσει τόν ἑαυτό του κατάλληλα ὥστε, ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα τοῦ δείπνου, νά εἶναι ἕνας ἀπό τούς ἄξιους καί ἐκλεκτούς συνδαιτυμόνες τοῦ οἰκοδεσπότη, πού εἶναι ὁ Θεός.

Σύμφωνα μέ τήν παραβολή, ἐνῶ πολλοί λαμβάνουν αὐτή τήν πρόσκληση, ἐλάχιστοι τή φυλάσσουν καθαρή καί προετοιμάζονται κατάλληλα γιά νά ἀνταποκριθοῦν σ’ αὐτή καί νά τήν τιμήσουν. Οἱ περισσότεροι, μέσα ἀπό ἀνόητες καί προσβλητικές γιά τό Θεό δικαιολογίες, βάζουν ἄλλες προτεραιότητες στή ζωή τους. Ὅταν ἔρχεται ἡ ὥρα τοῦ δείπνου, τότε συλλαμβάνονται ἀπροετοίμαστοι καί καθίστανται ἀνάξιοι νά παρακαθίσουν σ’ αὐτό. Ὅλη ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ὅμως, εἶναι μάταιη καί ψεύτικη, ἄν δέν καταφέρει νά προετοιμαστεῖ ἔγκαιρα καί κατάλληλα γιά τή συμμετοχή του σ’ αὐτό τό γλέντι τῆς αἰωνιότητας.Ὁ σήμερα τιμώμενος μεγάλος ἱεράρχης ἅγιος Σπυρίδωνας μᾶς διδάσκει μερικούς πρακτικούς τρόπους μέ τούς ὁποίους θά γίνουμε ἐκλεκτοί συνδαιτυμόνες τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ζωή του μᾶς δείχνει πῶς νά ἀποφύγουμε τή νοοτροπία τῶν πολλῶν καί νά υἱοθετήσουμε τή νοοτροπία τῶν ἐκλεκτῶν.

Ὁ πρῶτος καλός τρόπος τῆς προετοιμασίας γιά τό μεγάλο δεῖπνο τῆς σωτηρίας εἶναι ἡ ἁπλότητα τῆς καρδιᾶς. Ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας μέ τήν ἁπλότητά του κατέκτησε τίς πνευματικές κορυφές. Ἐάν ἀποβάλουμε ἀπό μέσα μας τά ψέματα τοῦ κόσμου, τίς ἐπιθυμίες τῆς γῆς, τά φτηνά καί πρόσκαιρα συμφέροντα, τίς ἀντιπάθειες καί τίς πικρίες, τούς ἐγωισμούς καί τή φαντασμένη γνώμη γιά τόν ἑαυτό μας, τότε ἡ καρδιά μας θά μείνει ἁπλή καί καθαρή. Καλοντυμένη μέ τήν ἀρετή θά μπορεῖ νά δεχθεῖ τά πνευματικά ἐδέσματα αὐτοῦ τοῦ πλούσιου δείπνου.Ὁ δεύτερος τρόπος προετοιμασίας γιά τό δεῑπνο τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ὀρθή πίστη. Ὁ ἅγιος Σπυρίδων κράτησε τήν ὀρθόδοξη πίστη μέ πεῖσμα καί ἀγωνίστηκε δυναμικά γι’ αὐτή. Ἡ ὀρθή πίστη δέν εἶναι ἡ σωστή ἄποψη γιά τό ποιός εἶναι ὁ Θεός. Εἶναι ἡ σωστή γνώση τοῦ Θεοῦ καί, μέ βάση αὐτή τή σωστή γνωριμία, ἡ ζωντανή καί ζεστή σχέση μέ τό Θεό. Ὁ Χριστός δέν εἶναι μία ἰδέα. Εἶναι ἕνα πρόσωπο. Μόνον ὅταν γνωριστοῦμε μέ τό πρόσωπο αὐτό καί τό ἀγαπήσουμε βαθιά, μποροῦμε νά προετοιμαστοῦμε σοβαρά καί κατάλληλα γιά νά παρακαθίσουμε μαζί Του στό δεῖπνο τῆς Βασιλείας Του.

Στήν ἐποχή μας βιώνουμε τόν παραλογισμό τῶν ἐπίγειων προκλήσεων καί προσκλήσεων. Ζητοῦν νά ἀποσπάσουν τήν προσοχή μας πράγματα πού δέν ἀξίζουν τήν αἰωνιότητα, διότι θά μείνουν ἐδῶ κάτω στή γῆ. Ἐμεῖς, ὅμως, πού κουβαλᾶμε μέ τό βάπτισμά μας τήν πρόσκληση τοῦ οὐρανοῦ, ἄς κρατήσουμε τίς καρδιές μας καθαρές μέ τή μετάνοια καί τήν ἁπλότητα, ἄς κρατήσουμε τή σχέση μέ τό Χριστό ἀληθινή, μέ τήν προσευχή καί τή λατρεία Του, γιά νά εἴμαστε οἱ ἐκλεκτοί καί ὄχι ἁπλῶς οἱ «κλητοί». Σάν τόν σήμερα τιμώμενο ἅγιο Σπυρίδωνα νά εἴμαστε κατάλληλα στολισμένοι, ἔτσι ὥστε λελαμπρυσμένοι καί καθαροί νά ἀπολαύσουμε τήν αἰωνίζουσα τροφή τῆς θεϊκῆς δόξας καί νά μεθύσουμε ἀπό τό νέκταρ τῆς θεϊκῆς παρουσίας γιά πάντοτε.

I.M Δ

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA