Ο άνθρωπος αρχίζει να γερνά όχι όταν ασπρίζουν τα μαλλιά του, αλλά όταν μαυρίζει η καρδιά του. (+) Γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης!Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα βλέπουμε τόν Κύριό μας νά σκορπίζει ἁπλόχερα τή δύναμη καί τή σοφία Του στούς ἀνθρώπους. Ἐλευθερώνει τή συγκύπτουσα γυναίκα ἀπό τή δαιμονοπληξία καί θεραπεύει τό σῶμα της ἀπό τήν ἀσθένεια, ἐλέγχει τήν ἀνοησία καί ὑποκρισία τοῦ ἀρχισυναγώγου, διδάσκει στούς παρισταμένους τό ἀληθινό νόημα τῆς ἀργίας καί μέ τόν τρόπο Του δίνει ἀφορμή νά χαίρεται ὁ ὄχλος τῶν ἀνθρώπων μέ τίς ἐνέργειες τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ πού βρίσκεται ἀνάμεσά τους.Ὁ ὄχλος εἶναι εὐμετάβλητος στίς ἀπόψεις του. Εὔκολα παρασύρεται ἀπό δημαγωγούς. Χωρίς δυσκολία μπορεῖ νά ἐπαινέσει καί μπορεῖ νά καταδικάσει. Ἀδίστακτα χειροκροτεῖ καί ἀδίστακτα σταυρώνει. Ἡ ψυχολογία του ἀλλάζει ἀνάλογα μέ τίς διαθέσεις καί τίς ἀπόψεις τῶν ἡγετῶν του. Σήμερα, ὅμως, ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς μᾶς λέει ὅτι: «πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπί πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ’ αὐτοῦ».

Σήμερα ὁ ὄχλος δέν παρασύρθηκε ἀπό τόν ἡγέτη του, τόν ἀρχισυνάγωγο. Σήμερα, ἀπό θαυμασμό στή θεϊκή δύναμη καί σοφία τοποθετεῖ ὡς ἡγέτη τό Χριστό. Χαίρεται μέ τίς πράξεις τοῦ Κυρίου. Δέχεται τίς εὐεργεσίες τοῦ Ἰησοῦ. Γεμίζει ἡ ψυχή του ἀπό τίς οὐράνιες διδασκαλίες. Ἱκανοποιεῖται ἡ λογική του ἀπό τίς διευκρινίσεις πάνω στά θέματα πίστεως καί ἤθους. Ὑποκλίνεται μπροστά στήν ἀποκάλυψη τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία γίνεται μέ τρόπο ἁπτό καί ἔμπρακτο.Βεβαίως, αὐτή ἡ χαρά τοῦ ὄχλου θά ξεχαστεῖ γρήγορα. Ἡ ἄποψή του γιά τόν Κύριο θά ἀλλάξει. Μέ τήν εὐκολία πού τώρα Τόν θαυμάζει, ἀργότερα θά Τόν σταυρώσει καί θά Τόν ἀπαρνηθεῖ. Αὐτό συμβαίνει σ’ ὁλόκληρη τήν ἱστορική πορεία τῆς ἀνθρωπότητας. Ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται μέσα ἀπό πράξεις σοφίας, ἀγάπης καί δύναμης. Οἱ ἄνθρωποι δέν ἀντιλαμβάνονται πάντοτε καί ἀμέσως αὐτή τήν ἀποκάλυψη, παρότι ἀπολαμβάνουν τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ. Ὅταν αἰσθανθοῦν τή θεϊκή παρουσία χαίρονται, θαυμάζουν, ὑποκλίνονται καί ἱκετεύουν. Γρήγορα, ὅμως, λησμονοῦν τό βίωμά τους καί ἐπιστρέφουν στήν κακότητα τῆς ἁμαρτίας.

Αὐτή τήν πραγματικότητα δέν τή ζοῦμε μόνον ὡς κοινωνία. Δυστυχῶς αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα στήν ὁποία ἐπιρρίπτουμε καί τούς ἑαυτούς μας. Ὅταν βρισκόμαστε μπροστά σέ κάποιο πρόβλημα, ζητοῦμε τήν παρέμβαση τοῦ Θεοῦ. Ὅταν λυθεῖ τό πρόβλημά μας, τοποθετοῦμε τό Θεό στή λησμοσύνη μας. Χαιρόμαστε γιά τόν Κύριο μόνον ὅταν μᾶς ἐξυπηρετεῖ. Ὅταν αἰσθανόμαστε πώς ὅλα εἶναι ἐντάξει στή ζωή μας, τότε ὁ Θεός δέν εἶναι ἐπιθυμητός.Ὁ Θεός ὑπάρχει γιά ὅλη τή ζωή μας καί ὄχι γιά κάποιες δύσκολες στιγμές. Βεβαίως, στόν πειρασμό καί στή θλίψη θά καταφύγουμε κοντά Του, ἀλλά καί στή χαρά, στήν ἐπιτυχία, στήν εὐφορία θά εἴμαστε πιό πολύ κοντά Του. Ἡ χαρά μαζί μέ τό Χριστό εἶναι ἀληθινή χαρά, χωρίς τό Χριστό εἶναι ψεύτικη καί πεπερασμένη χαρά. Οἱ καλές στιγμές μαζί μέ τό Χριστό εἶναι ἀναλαμπές τοῦ Παραδείσου, χωρίς τό Χριστό εἶναι ἀνθρώπινα κατασκευάσματα, πού μετά τήν πρώτη γλύκα φέρνουν πόνο, προβλήματα, ἐρωτηματικά καί ἀνασφάλειες.

Στή δυστοπική πραγματικότητα πού ζοῦμε ἡ ἀληθινή χαρά φαντάζει ὡς μία ἀνέφικτη οὐτοπία. Γίνεται, ὅμως, πραγματικότητα μέσα ἀπό τίς ἔνδοξες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ στό πρόσωπο τοῦ καθενός μας. Ὅλοι μαζί ἄς χαιρόμαστε μέ τίς παρεμβάσεις, τήν πρόνοια καί τή φροντίδα τοῦ Χριστοῦ γιά μᾶς. Ἄς μήν ἐμποδίζουμε μέ τόν ἐγωισμό τήν ἀγάπη, τή δύναμη καί τή σοφία Του νά κάνουν τό καλύτερο γιά τόν καθένα μας. Ὅ,τι γίνεται ἀπό Ἐκεῖνον εἶναι αὐτό πού μᾶς γεμίζει, μᾶς ὡριμάζει, μᾶς καλλιεργεῖ καί μᾶς προετοιμάζει γιά τήν ἀποδοχή τῆς αἰώνιας σωτηρίας μας, ἡ ὁποία ξεκινάει ἀπό τώρα καί δέν τελειώνει ποτέ.

 

π.Δημ.Κατούνης

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA