Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίζει τὸ Τριώδιο, πρέπει νὰ ἀρχίζη κανεὶς νὰ ὁδεύη πρὸς τὸν Γολγοθά.Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς βλέπουμε τό Χριστό μας νά σκορπίζει τήν ἀγάπη Του χαρίζοντας τή ζωή καί τή θεραπεία σ’ ὅσους τό ἔχουν ἀνάγκη. Τή στιγμή πού κατακομματιάζεται ἡ πατρική καρδιά τοῦ Ἰάειρου ἀπό τήν ἀναγγελία τοῦ θανάτου τῆς δωδεκάχρονης μονάκριβης κόρης του, ὁ Ἰησοῦς τόν στηρίζει μ’ ἕνα λόγο ἀπείρου βάθους καί μεγαλείου: «μή φοβοῦ∙ μόνον πίστευε».Ὁ ἀποτρόπαιος θάνατος γεμίζει μέ φόβο τούς ἀνθρώπους καί μόνο στό ἄκουσμα τοῦ ὀνόματός του. Ὡς ξένος πρός τήν ἀνθρώπινη φύση καί ἀπρόσκλητος ἐπισκέπτης ἔρχεται γιά νά φέρει πόνο καί δάκρυα. Ἔρχεται νά κλέψει ἀγαπημένα πρόσωπα. Νά ἐξαφανίσει σχέσεις καί δεσμούς. Νά ἐκμηδενίσει κατορθώματα καί ἐπιτεύγματα πού δέν ἀντέχουν στό πέρασμά του. Νά σμικρύνει τόν ἄνθρωπο, πού πολλές φορές νομίζει ὅτι εἶναι σπουδαῖος καί τρανός. Ὁ θάνατος εἶναι συνυφασμένος μέ τήν ἀπώλεια, γι’ αὐτό τόν φοβᾶται ὁ ἄνθρωπος.

Ὁ Ἰάειρος μπορεῖ νά ἦταν ἄρχοντας στήν τοπική θρησκευτική κοινότητα, νά εἶχε δύναμη  καί κοινωνική ἐπιφάνεια, ἀλλά μπροστά στό θάνατο αἰσθάνεται τήν ἀδυναμία του. Φοβᾶται. Θλίβεται. Ἡ καρδιά του ματώνει, καθώς βλέπει τήν ἐπίσκεψη τοῦ θανάτου στό σπίτι του, καθώς βλέπει τήν ἁρπαγή τῆς μοναχοκόρης του, καθώς βλέπει τό μαῦρο πέπλο τοῦ πένθους νά σκεπάζει τά πάντα. Μπροστά σ’ αὐτό τό φόβο τό μόνο πρόσωπο πού στέκει σά ζωντανή ἐλπίδα κοντά του εἶναι ὁ Ἰησοῦς. Τά λόγια τοῦ Κυρίου εἶναι ἐπιτακτικά, ἔχουν βεβαιότητα: «μή φοβοῦ∙ μόνον πίστευε».Ὁ Κύριος δέν προσπαθεῖ νά παρηγορήσει τόν πονεμένο αὐτό πατέρα μέ κάτι ἀόριστο καί γενικό. Δέν προσπαθεῖ νά τόν ξεγελάσει. Νά διασκεδάσει τήν ἀπέραντη θλίψη τῆς ψυχῆς του μέ ἕνα πρόχειρο ἐπίθεμα λόγου, ὅπως γίνεται συνήθως ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ὁ Κύριος ζητάει ἀπό τόν Ἰάειρο νά μή φοβᾶται καί τοῦ δείχνει καί τόν τρόπο. Ὁ φόβος τοῦ θανάτου νικιέται μόνο μέ τήν πίστη.

Αὐτός ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἔχει τεράστια σημασία γιά κάθε πονεμένη ψυχή, πού εἴτε ἔχει πληγεῖ ἀπό τό θάνατο εἴτε πονάει καί φοβᾶται ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη συμφορά. Ὁ φόβος εἶναι ἕνα συναίσθημα ἀνεπιθύμητο ἀπό τόν ἄνθρωπο. Προκαλεῖ ἀμηχανία, ἄγχος, πόνο καί στεναχώρια. Θολώνει τή σκέψη, διαστρέφει τήν κρίση, καταλύει τά ἀντανακλαστικά, περιορίζει τίς ἐπιλογές, ἀφαιρεῖ τήν ἐλευθερία ἀπό τόν ἄνθρωπο. Ὁ φόβος καί ὁ πόνος τοῦ θανάτου ἔρχονται σάν ὁδοστρωτῆρες νά ἰσοπεδώσουν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο.Μπροστά σ’ αὐτή τήν ἄσχημη ἐμπειρία ὁ Χριστός συμβουλεύει νά ἀντιτάξει ὁ ἄνθρωπος τήν πίστη. Μπροστά σέ κάθε κακό, πειρασμό, ἀτύχημα καί θλίψη ὁ πιστός στέκεται δυναμικά μέ τήν πίστη του. Ἡ πίστη αὐτή δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα σύστημα ἀπό σκέψεις καί διδασκαλίες. Δέν εἶναι κάποιες αἰσιόδοξες ἀπόψεις, πού λειτουργοῦν ὡς ἀναλγητικά. Δέν εἶναι ἡ πίστη κάποιες ἰδέες, οἱ ὁποῖες θά διασκεδάσουν τό μυαλό καί θά παρηγορήσουν τήν καρδιά.

Ἡ ἀληθινή πίστη εἶναι ἡ ζωντανή σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Χριστό. Εἶναι ἡ ἀγαπητική ἕνωση μέ τόν Κύριο. Εἶναι ἡ πορεία τῆς ἀτέλειωτης γνωριμίας μέ τό Θεό. Ὅταν ὁ πονεμένος ἄνθρωπος στραφεῖ στό Χριστό καί ζητήσει νά χτίσει αὐτή τή ζωντανή σχέση μαζί Του, τότε ὁ φόβος καί ὁ πόνος διαλύονται καί ἁπαλύνονται. Μπορεῖ ἡ ἀπώλεια νά συνεχίσει νά ὑπάρχει. Μπορεῖ ἡ ἀσθένεια, ἡ ἀποτυχία, ἡ πτώση, ἡ συμφορά νά εἶναι πραγματικότητα. Αὐτή ὅμως ἡ πραγματικότητα μπροστά στήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ, μπροστά στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου λαμβάνει τίς ἀληθινές της διαστάσεις, πού εἶναι ἐφήμερες καί πρόσκαιρες.Ὁ φόβος καί ὁ πόνος εἴτε τοῦ θανάτου εἴτε ὁποιασδήποτε ἄλλης ἄσχημης καταστάσεως πολλές φορές θά κτυπήσουν τήν ὕπαρξή μας. Ἐκεῖνες τίς τραγικές ὧρες ἄς ἐνωτιζόμαστε τά λόγια τοῦ Κυρίου πρός τόν Ἰάειρο: «μή φοβοῦ∙ μόνον πίστευε». Νά ἀποδεχόμαστε καθετί πού μᾶς βρίσκει, ἀλλά χωρίς νά ἀπελπιζόμαστε. Ἐάν πολεμήσουμε τούς φόβους μας μέ τήν πίστη μας, θά νικήσουμε. Ἀρκεῖ αὐτή ἡ πίστη νά μήν εἶναι μία ἰδεοληψία ἀλλά ἡ ζωντανή ἀγαπητική σχέση μέ τό Χριστό μέσα ἀπό τήν προσευχή καί τή συνειδητή συμμετοχή μας στά μυστήρια. Τότε ἡ ἐλπίδα θά φωλιάζει στήν καρδιά μας καί θά φωτίζει ἐμᾶς καί τούς γύρω μας ἀπό τώρα καί γιά πάντα.

 

I.M Δ

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA