«Εάν, κατευθυνόμενος προς τον στόχο σου, θα σταματάς κάθε φορά, για να ρίξεις πέτρες σε κάθε σκύλο, που σε γαβγίζει, ποτέ δεν θα φτάσεις στον προορισμό σου» Φιόντορ ΝτοστογιέφσκιΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Τό μεγάλο θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Ὁ Κύριος σηκώνει τόν παράλυτο ἀπό τό κρεβάτι τοῦ πόνου, καθώς τοῦ θεραπεύει τήν πραγματική ἀσθένεια, πού δέν εἶναι ἡ ἀδυναμία τοῦ σώματος ἀλλά ἡ ἁμαρτία. Τή στιγμή πού ὁ Χριστός διαγράφει τά λάθη τοῦ ἀνθρώπου, ἐκεῖνος θεραπεύεται.  Αὐτό ὁ Κύριος δέν τό ἔκανε ἐπειδή τοῦ τό ζήτησε ὁ παράλυτος. Προχώρησε στήν ἐνέργειά Του αὐτή ἐπειδή συγκινήθηκε ἀπό τήν πίστη τῶν ἀνθρώπων πού συνόδευαν τόν παράλυτο.

Ὁ Ματθαῖος μᾶς λέγει: «ἰδών ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν» ἔκανε τό θαῦμα Του. Ἡ πίστη αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ἔχει δύο χαρακτηριστικά, τά ὁποῖα ἔκαναν τόν Κύριο νά σκύψει πάνω ἀπό τό πρόβλημα τοῦ ἀσθενῆ καί νά τό λύσει. Τό πρῶτο χαρακτηριστικό τῆς πίστεως εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στή θεϊκή δύναμη. Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ἦταν ἀπόλυτα βέβαιοι πώς ὁ Χριστός μποροῦσε νά δώσει ἀληθινή λύση στόν παράλυτο. Ἔβλεπαν τόν ἄνθρωπό τους νά ὑποφέρει, ἀλλά δέν γνώριζαν ποιά ἦταν ἡ ἀληθινή αἰτία πού τόν βασάνιζε. Πλησίασαν τό Χριστό μέ ταπείνωση καί ἐμπιστοσύνη. Στό δικό Του πρόσωπο ἔβλεπαν τήν ἐλπίδα καί τήν ἀγάπη. Στή δική Του παρουσία ἔβλεπαν τή θεραπεία καί τή λύτρωση. Ἡ πίστη τους δέν τούς ἀπάτησε. Ὁ Κύριος διάβασε τίς καρδιές τους. Δέν ἄφησε τήν πίστη τους κούφια καί ἄδεια. Ἔδωσε τή λύση πού περίμεναν, θεραπεύοντας τήν ἁμαρτωλότητα τοῦ παραλύτου. Ἴσως νά μήν τό περίμεναν καί νά μήν τό ἤξεραν πώς ἡ ἁμαρτία ἔριξε τόν ἄνθρωπο στό κρεβάτι τοῦ πόνου.

Μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Χριστοῦ, ὅμως, ἔμαθαν πώς ἡ ἀληθινή αἰτία κάθε συμφορᾶς εἶναι ἡ ἀποκοπή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό Θεό. Στήν ἐμπειρία τῆς ἁμαρτίας κρύβεται ὁ πόνος, ἡ ἀρρώστια καί ὁ θάνατος. Ἡ πίστη τῶν ἀνθρώπων στόν Ἰησοῦ ἀποκάλυψε τήν αἰτία τῶν προβλημάτων τοῦ κόσμου. Ἡ ἐμπιστοσύνη τους πρός τόν Κύριο ἔδωσε τή λύση αὐτῶν τῶν προβλημάτων, πού εἶναι ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τή βρωμιά καί τό ἔρεβος τῆς ἁμαρτίας. Τό δεύτερο χαρακτηριστικό τῆς πίστης τῶν ἀνθρώπων πού συνόδευαν τόν παράλυτο εἶναι ἡ ἀγάπη. Ἡ πίστη δέν εἶναι γι’ αὐτούς ἁπλῶς καί μόνο μία ἰδέα ἤ μία γνώμη. Δέν εἶναι μία ἀόριστη γνώση, μία θρησκευτική ἄποψη, γιά νά τακτοποιοῦν τίς ἀνασφάλειές τους. Ἡ πίστη στόν Ἰησοῦ εἶναι γι’ αὐτούς ἀγάπη, προσφορά,  θυσία, συμπαράσταση. Δέν ἀδιαφοροῦν γιά τόν ἄνθρωπό τους. Δέν τόν συμπονοῦν ἀπό τήν ἀσφάλεια τῆς θεωρίας καί τῶν ἄδειων λόγων. Συμπαραστέκονται ἔμπρακτα. Τόν κουβαλοῦν μέ κόπο καί ἱδρώτα. Τόν φορτώνονται στούς ὤμους τους, γιά νά τόν μεταφέρουν μέχρι τό Χριστό.

Ἀτενίζουν τό βλέμμα τοῦ Κυρίου μέ τήν ἐλπίδα πού γεννάει μέσα στήν καρδιά τους ἡ ἀγάπη γιά τόν παράλυτο. Μπροστά σ’ αὐτή τήν ἀνθρώπινη ἀγάπη ὁ Θεός δέν εἶναι δυνατόν νά μείνει σιωπηλός καί ἀδιάφορος. Λυγίζει τό ὑπερουράνιο μεγαλεῖο Του καί ἐπιβλέπει στήν ἀγάπη τῶν πλασμάτων Του. Μελετάει τίς φωτεινές καρδιές τους καί ἀναπαύεται στό θρόνο τῆς ἀγάπης πού κυριαρχεῖ σ’ αὐτές. Μέ ἀφορμή τή δική τους ἀγάπη δίνει τή δική Του θεραπεία. Ἡ ἀνθρώπινη ἀγάπη μπορεῖ νά κινήσει καί τή θεϊκή στοργή. Μπορεῖ νά κατεβάσει τόν οὐρανό στή γῆ καί νά δώσει λύσεις ἀκόμη καί στά πιό δύσκολα ἀδιέξοδα. Πολλές φορές πλησιάζουμε στό Χριστό ὄχι μόνο γιά τά δικά μας προβλήματα, ἀλλά γιά νά Τόν παρακαλέσουμε νά ἐπιβλέψει στά θέματα δικῶν μας προσώπων ἤ νά δώσει λύσεις σέ γενικότερα προβλήματα τοῦ κόσμου καί τῆς κοινωνίας μας. Ἡ προσέγγιση τοῦ Χριστοῦ θά εἶναι ἀποτελεσματική, ὅταν μέσα στήν καρδιά μας φωλιάζει ἡ ἀληθινή πίστη πρός τό πρόσωπό Του. Αὐτή ἡ πίστη, ἄν ἔχει τά χαρακτηριστικά τῆς πίστεως τῶν συνοδῶν τοῦ παραλύτου, θά φέρει τά πιό ἀγαθά ἀποτελέσματα. Προσεγγίζοντας τόν Κύριο εἶναι ἀπαραίτητο νά ὑπάρχει στήν πίστη μας ταπείνωση καί ἀγάπη.

Ἡ ταπείνωση θά χαρίσει τήν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στή δύναμή Του καί ἡ ἀγάπη θά κάνει τήν πίστη ἔμπρακτη προσφορά καί θυσία. Θά τήν κάνει ζωή καί περίσσευμα ζωῆς. Τότε θά δεχθοῦμε τίς ἀμέτρητες εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος περιμένει αὐτή τήν ποιότητα τῆς πίστεως, τήν ἐμπιστοσύνη, τήν ταπείνωση καί τήν ἀγάπη, γιά νά σκορπίσει τό ἀπέραντο ἔλεός Του καί νά χαρίσει τήν ἄφθαστη φιλανθρωπία Του.

Ι Μ.Δ

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA