Τι να σε κάνω, αν κρατάς τις νηστείες και δε μπορείς να απαντήσεις στον άλλον μ’ έναν καλό λόγο; (Αγ.Παΐσιος)Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Σήμερα βλέπουμε τόν τρόπο πού ἔζησε ὁ Κύριος πάνω στή γῆ. «Διδάσκων, κηρύσσων, θεραπεύων» ἔζησε ὁ Χριστός. Οἱ ἄνθρωποι μαθαίνουν, ἀκοῦν καί γιατρεύονται. Ἔρχεται ὁ Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος νά σκορπίσει τήν ἀλήθεια τῆς παρουσίας Του, νά διαλύσει τά σκοτάδια τῆς ἁμαρτίας, νά ἀνατρέψει τά δεδομένα τῆς φθορᾶς. Ἔρχεται νά γίνει ἡ τροφή, τό φῶς, ὁ δρόμος τῶν ἀνθρώπων. Ἔρχεται ὡς αὐτοζωή νά ζωογονήσει, νά ἐλευθερώσει, νά οἰκοδομήσει τόν καθημαγμένο Ἀδάμ. Περιδιαβαίνει τή Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν καί καλεῖ κοντά Του μαθητές καί ἀποστόλους. Μᾶς καλεῖ μέσ’ ἀπό τά ἀκρογιάλια τῆς ζωῆς μας νά Τόν ἀκολουθήσουμε. Ν’ ἀφήσουμε τά πάντα γιά τήν ἀγάπη Του καί γιά τό ἔργο Του.

Μᾶς περιμένει νά Τόν μιμηθοῦμε. Νά διδάξουμε, νά κηρύξουμε καί νά γιατρέψουμε, ὅπως ἔκανε κι Ἐκεῖνος. Μπορεῖ νά μήν ἔχουμε τή δική Του δύναμη, μπορεῖ νά μήν κουβαλᾶμε τά ἀπαραίτητα χαρίσματα, μπορεῖ νά μή ζοῦμε στίς κατάλληλες συνθῆκες. Μπορεῖ νά ἔχουμε ἀναστολές καί δυσκολίες, ὑποθέσεις καί ὑποχρεώσεις, πρόσωπα καί συνθῆκες πού μᾶς ἐμποδίζουν, ἀλλά Ἐκεῖνος δέν παύει νά μᾶς καλεῖ καί νά μᾶς περιμένει. Στό σημερινό ἀνάγνωσμα εἴδαμε πώς οἱ πρῶτοι μαθητές ἄφησαν τά πάντα, χωρίς δεύτερη σκέψη καί καθυστέρηση, καί Τόν ἀκολούθησαν. Ἐμεῖς γίναμε μαθητές Του μέσα στήν εὐλογημένη ἀτμόσφαιρα τῆς Ἐκκλησίας μέ τή βάπτισή μας κατά τή βρεφική μας ἡλικία.

Σ’ ἐκεῖνο τό μυστήριο ὑποσχεθήκαμε νά βαδίσουμε τό δρόμο Του καί νά πραγματώσουμε τήν ἀποστολή Του. Ἐπειδή, ὅμως, μεγαλώνοντας Τόν προδώσαμε ἀμέτρητες φορές καί ξεχάσαμε τήν ἀποστολή μας, μᾶς ξαναπροσκαλεῖ, μέσ’ ἀπό τά ὑπόλοιπα μυστήρια, νά ἐπιστρέψουμε κοντά Του καί νά δουλέψουμε πάνω στό σκοπό γιά τόν ὁποῖο εἴμαστε προορισμένοι. Ἐάν θέλουμε πραγματικά νά εἴμαστε μαθητές καί φίλοι τοῦ Ἰησοῦ, θά χρειαστεῖ νά γινόμαστε καθημερινά διδάσκαλοι, κήρυκες καί θεραπευτές. Νά γινόμαστε μιμητές Ἐκείνου πού παραμένει τό αἰώνιο καί ἀξεπέραστο πρότυπό μας. Γιά νά εἴμαστε σωστοί διδάσκαλοι εἶναι ἀπαραίτητο νά μορφωνόμαστε κατά Θεόν. Νά  μελετοῦμε, νά ἀκοῦμε, νά μαθαίνουμε, νά γνωρίζουμε τήν ἄγνοιά μας, νά πλουτίζουμε τά ἐπιχειρήματά μας, νά ἔχουμε ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματα καί στίς ἀντιρρήσεις τῶν ἄλλων. Σάν σωστοί διδάσκαλοι θά ἔχουμε τό μυαλό μας ἀνοικτό, τή γλώσσα μας ὁπλισμένη, τήν καρδιά μας γεμάτη ἀγάπη. Ὁ ἀληθινός διδάσκαλος, σάν τό Χριστό, φωτίζει, οἰκοδομεῖ καί ἀνοίγει καινούριους ὁρίζοντες. Δέν ἀντιμάχεται, δέν προσβάλλει, δέν ἐξευτελίζει τούς μαθητές του. Εἶναι ὁδηγός, δέν εἶναι τιμωρός. Εἶναι οἰκοδόμος, δέν εἶναι ὁδοστρωτήρας.

Εἶναι φῶς καί φωτιά, δέν εἶναι πυρκαγιά. Γιά νά εἴμαστε σωστοί κήρυκες τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀπαραίτητο, ὅπως κι Ἐκεῖνος, νά σφραγίζουμε καί νά ἐπιβεβαιώνουμε τά λόγια μας μέ τή ζωή καί τό παράδειγμά μας. Δέν καλούμαστε νά διακηρύξουμε κάποιες ἰδέες. Δέν κηρύττουμε μία φιλοσοφία ἤ μία θρησκεία ἤ μία θεωρία. Ἔχουμε κληθεῖ νά κηρύξουμε μία ἐμπειρία. Νά καταθέσουμε στούς διπλανούς μας τήν ἐμπειρία τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στήν ὕπαρξή μας. Νά κηρύξουμε μέ τόν τρόπο τῆς συμπεριφορᾶς, μέ τήν πρακτική μας ἀντίδραση στίς δυσκολίες τῆς κάθε ἡμέρας, μέ τήν εὐγένεια, τήν καλοσύνη, τή διάκριση καί τό χαμόγελο πώς ὁ Χριστός ὑπάρχει. Εἶναι ζωντανό πρόσωπο. Εἶναι Αὐτός πού μεταμορφώνει, πού ἀνασταίνει, πού φωτίζει καί θεώνει τόν ἄνθρωπο. Τό κήρυγμα τοῦ χριστιανοῦ δέν εἶναι μόνο λόγια. Εἶναι συμπεριφορά καί τρόπος.

Γι’ αὐτό ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ ζεῖ καί βιώνει συνεχῶς τή μετάνοια. Μέ τή μετάνοια οἰκειώνεται μέ τό Χριστό. Κυοφορεῖ μέσα του τόν Κύριο. Κάθε λόγος καί πράξη του εἶναι ἕνας τοκετός τοῦ Χριστοῦ, μία φανέρωση, δηλαδή, τοῦ Χριστοῦ στούς ἀνθρώπους. Τέλος, γιά νά εἴμαστε θεραπευτές τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἀπαραίτητο νά παραιτηθοῦμε ἀπό τά δικά μας δεδομένα καί νά ἀφήσουμε τό Μεγάλο Ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων νά κάνει τή δουλειά Του. Εἶναι ἀπαραίτητο ἐπίσης νά μάθουμε νά προσευχόμαστε. Νά ἀναθέτουμε τά προβλήματα καί τούς πειρασμούς στή δύναμη καί στήν ἀγάπη Του. Δέν μποροῦμε νά ὠφελήσουμε κανέναν, ἄν Ἐκεῖνος δέν τό εὐλογήσει καί δέν τό ἐνισχύσει. Δέν εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἰατροί. Εἴμαστε ἐκεῖνοι πού ὑποδεικνύουν τόν Ἰατρό. Δέν εἴμαστε οἱ θεραπευτές. Εἴμαστε οἱ ὁδοδεῖκτες πρός τό θεραπευτήριο. «Διδάσκων, κηρύσσων, θεραπεύων» ὁ Κύριος. Κοντά στά δικά Του βήματα κι ἐμεῖς. Ἡ ἐποχή μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό διδασκαλία, κήρυγμα καί θεραπεία. Ἔχει ἀνάγκη ἀπό φῶς, παράδειγμα καί ζωή. Ἄς τά βιώσουμε καί ἄς τά προσφέρουμε, γιατί, ὅσο τά προσφέρουμε, τόσο καί θά τά βιώνουμε ἀπό τώρα καί γιά πάντοτε.

 

Ι.Μ Δ

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA