Τι να σε κάνω, αν κρατάς τις νηστείες και δε μπορείς να απαντήσεις στον άλλον μ’ έναν καλό λόγο; (Αγ.Παΐσιος)Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

 

 

Μέ μυστικά ρίγη συγκινήσεως ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί ὑποδεχόμαστε σήμερα τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς. Ὑποδεχόμαστε τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Χαιρόμαστε γιά τήν πλημμύρα τῶν θείων χαρισμάτων καί τῶν ἀπείρων δωρεῶν πού κατακλύζουν τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί ξεδιψοῦν τίς καρδιές μας. Σήμερα ἐπαληθεύονται τά λόγια τοῦ Χριστοῦ: «ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθώς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοί ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος». Πράγματι ὅποιος πιστεύει στό Χριστό, ὅποιος δηλαδή χτίζει μία ζωντανή, ἀγαπητική σχέση μέ τό Χριστό μετατρέπεται σέ γάργαρη πηγή ζωῆς καί ἐλπίδας.

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ αὐτοζωή. Ἀπ’ Ἐκεῖνον προέρχεται κάθε πλάσμα καί σ’ Ἐκεῖνον καταλήγει. Εἶναι ἡ ἀφορμή καί ἡ αἰτία κάθε καλοῦ καί ἡ μόνη διόρθωση κάθε κακοῦ. Ὁ Χριστός εἶναι τά πάντα καί βρίσκεται στά πάντα. Εἶναι ἡ μόνη ἀφετηρία τοῦ κόσμου, ἡ ἀληθινή κατεύθυνσή του καί ἡ μοναδική ὁλοκλήρωσή του. Ὁ ἄνθρωπος πού σχετίζεται μέ τό Χριστό, πού Τόν ἀγαπάει καί Τοῦ χαρίζει τήν ὕπαρξή του, γεμίζει ἀπό Ἐκεῖνον. Ὅποιος ἀφήνεται, χωρίς κρατούμενα, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς αἰτήματα στό Χριστό κάνει τήν ὕπαρξή του φωλιά καί κατοικητήριο τῆς Ἁγίας Τριάδας. Μέσα σ’ αὐτόν τόν πιστό ἔρχεται τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ξεδιπλώνει τά δῶρα Του. Ὁ ἴδιος ὁ πιστός γίνεται φορέας τῆς Θεότητας. Γίνεται ἀγωγός τῆς θεϊκῆς παρουσίας μέσα στόν κόσμο. Ὅταν φωτιστεῖ ὁ ἴδιος, μετατρέπεται σέ πηγή φωτός. Ὅταν ξεδιψάσει, γίνεται τό γάργαρο  νερό τῶν διπλανῶν του. Ὁ πιστός πού εἶναι φορέας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰρηνεύει καί ἁγιάζει τά πάντα.

Γίνεται ἕνα ἀκένωτο θησαυροφυλάκιο πού μοιράζει πολύτιμα δῶρα σέ ὅσους τό πλησιάζουν. Αὐτή τήν ἐπίσημη ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἄς προσέξουμε τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ: «ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθώς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοί ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος». Νά οἰκειωθοῦμε μέ τόν Κύριο μέσα ἀπό τά μυστήρια, τήν προσευχή καί τόν πνευματικό ἀγώνα. Ἐάν λαμβάνουμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του καί ἐναρμονίζουμε τή ζωή μας μέ τό θέλημά Του, θά γινόμαστε ἡ χαρά τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἐλπίδα τοῦ κόσμου, τά φῶτα στούς δρόμους τῆς ἀνασφάλειας, ἡ δροσερή πηγή γιά τούς διψασμένους συνοδοιπόρους μας.

Μακάρι νά σκύψουμε μέ ταπείνωση τόν αὐχένα μας καί νά δεχθοῦμε σήμερα, σάν τούς ἀποστόλους, τή φλόγα τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἔτσι ὥστε πυρφόροι καί πνευματοφόροι νά ἀνακαινιζόμαστε καί νά  ἀνακαινίζουμε, νά καθαριζόμαστε καί νά καθαρίζουμε, νά σωζόμαστε ὅλοι μαζί ἑνωμένοι σ’ ἔνα ἀειθαλές σῶμα, τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τό σῶμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

 

Ι.Μ Δ

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA