Τι να σε κάνω, αν κρατάς τις νηστείες και δε μπορείς να απαντήσεις στον άλλον μ’ έναν καλό λόγο; (Αγ.Παΐσιος)Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Μεγάλη ἑορτή ξημέρωσε σήμερα γιά τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Νικητής τοῦ θανάτου καί Ὀλετήρας τῆς ἁμαρτίας, ὁ Θεάνθρωπος Λυτρωτής καί Σωτήρας τῶν πάντων εἰσοδεύει θριαμβευτικά πρός τό πάθος καί τό μαρτύριό Του. Μετά τήν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου ὁ Ἰησοῦς δέχεται τό θαυμασμό καί τούς ὕμνους τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων, ἀλλά παράλληλα δέχεται τό φθόνο καί τό μίσος τῶν πονηρῶν ἐκπροσώπων τοῦ ἁμαρτωλοῦ κατεστημένου. Ὁ εὐαγγελιστής μᾶς λέει πώς οἱ ἁπλοί κάτοικοι τῶν Ἱεροσολύμων «ἔλαβον τά βαῒα τῶν φοινίκων καί ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ». Οἱ ἄνθρωποι πού χαίρονται ἀπό τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ Τόν προϋπαντοῦν μέ τιμή. Ὅσοι βλέπουν στό πρόσωπό Του τήν ἐλπίδα σαρκωμένη καί ζωντανή Τόν ὑποδέχονται μέ λαχτάρα καί προσμονή. Ὅσοι αἰσθάνονται ὅτι εἶναι ὁ ἄρχοντας καί βασιλιάς στή ζωή τους καί στό σύμπαν Τοῦ φωνάζουν τό «ὡσαννά». Ὅσοι Τόν ποθοῦν καί Τόν ἀγαποῦν στρώνουν στό δρόμο Του τά ροῦχα τους, χαρίζουν σ’ Ἐκεῖνον τήν ὑπάρξή τους, ἀνοίγουν διάπλατα τήν καρδιά τους, γιά νά εἰσοδεύσει μέσα τους ἡ μεγάλη τους ἀγάπη, γιά νά γεμίσουν ἀπό Θεό, γιά νά χορτάσουν ἀπό φῶς καί χάρη. Δέν εἶναι μόνον οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι καί τά μικρά παιδιά πού «ἔλαβον τά βαῒα τῶν φοινίκων καί ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ».

Τό ἴδιο κάνουν καί οἱ πιστοί ὅλων τῶν ἐποχῶν. Λαμβάνουν τά σύμβολα τῆς νίκης καί τοῦ θριάμβου καί τρέχουν στά μονοπάτια τῆς ζωῆς νά συναντήσουν τόν Ἰησοῦ. Κρατοῦν ὡς πολύτιμα φυλαχτά τήν πίστη, τήν ἀρετή, τήν προσευχή, τήν ἄσκηση, τή μελέτη, τήν ἐλεημοσύνη, γιά νά τά καταθέσουν στά πόδια τοῦ Λυτρωτῆ, προκειμένου νά εἰσοδεύσει στά ἐσώτερα τῆς ὕπαρξής τους. Ἀνεβαίνουν πάνω ἀπό τούς πειρασμούς καί τίς μικροπρέπειες, σέ ὕψος πνευματικό, γιά νά βλέπουν ἀνεμπόδιστα τό πρόσωπό Του. Ἐμπνέονται ἀπό τή θεανδρική μορφή Του. Ὁ Κύριος γίνεται τό ἀληθινό πρότυπό τους καί ἐκεῖνοι γίνονται ἀκούραστοι μιμητές Του. Ἡ ἀληθινή ὑποδοχή τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι μία στιγμιαία ἀποδοχή Του. Δέν εἶναι ἀρκετό νά τρέξουμε κοντά Του μόνο μία φορά ἤ ἀραιά καί ποῦ καί ὕστερα νά Τόν λησμονήσουμε. Δέν ὑποδεχόμαστε τόν Κύριο κάποιες φορές καί κάποιες ἄλλες Τόν ξεχνᾶμε. Ἡ ἀληθινή ὑποδοχή  τοῦ Χριστοῦ συνίσταται στήν ὁλοκληρωτική ἀφιέρωσή μας σ’ Ἐκεῖνον. Ἀπό τή στιγμή πού θά φωνάξουμε τό «ὡσαννά» δέν εἶναι σωστό νά ὑπαναχωρήσουμε καί σέ λίγο νά φωνάξουμε τό «Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν». Τόν Κύριο δέν Τόν δεχόμαστε μέσα μας γιά νά Τόν καρφώσουμε μέ τά καρφιά τῶν ἁμαρτιῶν μας. Τόν ὑποδεχόμαστε γιά νά ὑποταχτοῦμε στήν παρουσία Του, γιά νά ὑπακούουμε στό θέλημά Του, γιά νά Τόν ὑμνοῦμε μέ τή ζωή καί τό ἦθος μας, μέ τήν ἀγάπη καί τήν προσφορά μας, μέ τόν ἀγώνα καί τήν ὁμολογία μας. Ὁ Παντοκράτορας καί Παντοδύναμος Θεός πάντοτε θά εἰσοδεύει στά Ἱεροσόλυμα τῆς ἀνθρωπότητας. Δέν κουράζεται νά περπατάει ἀνάμεσα στά πλάσματά Του. Δέν ταπεινώνεται νά ἐπιβαίνει «ἐπί πώλου ὄνου», διότι δέν ἔρχεται γιά νά τιμηθεῖ, ἀλλά γιά νά θυσιαστεῖ καί νά δώσει τόν ἑαυτό Του ὡς ἀντάλλαγμα γιά τίς ἁμαρτίες μας. Ὁ Χριστός εἰσέρχεται θριαμβευτικά καί μυστικά στήν πραγματικότητα τοῦ καθενός, γιά νά ἀνεβεῖ στό Γολγοθᾶ τῶν παθῶν του, νά δεχθεῖ τούς ἐμπτυσμούς τῶν ἀμφιβολιῶν του, τά καρφιά τῶν πτώσεών του καί τό ἀκάνθινο στεφάνι τῆς ἀναίσχυντης προδοσίας. Δέν πτοεῖται ὁ Ἱησοῦς ἀπό τήν ἀνθρώπινη ἀστοχία.

Εἶναι ἕτοιμος ἐπάνω στήν κορύφωση τοῦ μαρτυρίου Του νά συγχωρήσει. Ἐπιθυμεῖ μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του νά ταῒσει καί νά ποτίσει ὅποιον πεινάει καί διψάει γιά δικαιοσύνη. Ἡ πλευρά τοῦ Σωτήρα ἀναβλύζει τούς κρουνούς τῆς ζωῆς. Ἐμεῖς, πού στεκόμαστε στήν Ὡραία Πύλη τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας καί Τόν ὑποδεχόμαστε στίς καρδιές μας σήμερα, ἄς Τόν συνοδεύσουμε καί στά δραματικά γεγονότα πού ἀκολουθοῦν. Ταπεινά καί προσευχητικά νά μείνουμε δίπλα Του. Ἄς σκουπίσουμε τό καθημαγμένο πρόσωπό Του μέ τό μαντήλι τῆς μετανοίας μας. Ἄς Τόν βοηθήσουμε στήν ἄρση τοῦ Σταυροῦ μέ τήν ὁμολογία τῆς Θεότητάς Του. Μέ τήν κατάλληλη προετοιμασία καί μέ τήν εὐχή τοῦ πνευματικοῦ μας ἄς Τόν προσκαλέσουμε καί μέσα μας, γιά νά κοινωνήσουμε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Ἔτσι τό Πάσχα θά εἶναι ἕνα δικό μας πέρασμα ἀπό τό θάνατο τῆς ἁμαρτίας στήν ἀληθινή ζωή τῆς ἀγκαλιᾶς Του. Τότε ἡ Ἀνάσταση δέν θά εἶναι μόνο μία γιορτή. Θά εἶναι μία ζωή, ἡ ἀληθινή ζωή τοῦ νῦν καί τοῦ μελλοντικοῦ αἰώνα. Ἀμήν.

 

Ι.Μ Δ

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA