Τι να σε κάνω, αν κρατάς τις νηστείες και δε μπορείς να απαντήσεις στον άλλον μ’ έναν καλό λόγο; (Αγ.Παΐσιος)Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Ὁ Θεάνθρωπος Λυτρωτής παραλαμβάνει σήμερα τούς δώδεκα μαθητές Του καί ἀνεβαίνει στά Ἱεροσόλυμα, γιά νά παραδοθεῖ στούς σταυρωτές Του, νά πονέσει, νά ἐξευτελιστεῖ, νά θυσιαστεῖ ἀπό ἀπέραντη ἀγάπη γιά τά παιδιά Του. Παραλαμβάνει μαζί καί μία ἀκόμη μαθήτρια. Εἶναι μία ἁμαρτωλή ἁγία, πού ἐπέλεξε νά συμπορευθεῖ μαζί Του στό Γολγοθᾶ, νά συσταυρωθεῖ καί νά συναναστηθεῖ στόν ἀγώνα τῆς μετάνοιας καί τῆς δικαίωσης. Εἶναι ἡ ὁσία  Μαρία ἡ Αἰγυπτία, ἡ ὁποία τιμᾶται σήμερα ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Βάζουμε τήν ὁσία Μαρία σήμερα ὡς πρότυπο καί ὁδηγό στόν πνευματικό ἀγώνα τῆς κάθαρσης καί τῆς συμφιλίωσης μέ τό Θεό, καθώς προετοιμαζόμαστε νά βιώσουμε τά πάθη καί τό θρίαμβο τοῦ Κυρίου,. Ἡ ὁσία μᾶς διδάσκει ἀπό τή δική της ἐμπειρία πώς ἡ μετάνοια περιλαμβάνει τή συναίσθηση, τήν ἐρημία καί τήν ἐπικοινωνία. Ἡ μετάνοια δέν εἶναι ἕνα γεγονός. Δέν τελειώνει μέ μία ἐξομολόγηση. Ἡ μετάνοια εἶναι ζωή, τρόπος, μόχθος καί ἀγώνας. Τό ξεκίνημα τῆς μετάνοιας γίνεται μέ τή συναίσθηση.

Ἡ συναίσθηση εἶναι ἡ παραδοχή τῆς πτώσης καί τοῦ λάθους. Εἶναι ἡ ἀποδοχή τῆς ἐνοχῆς καί ἡ σωστή διαχείρισή της. Ἡ Μαρία μπροστά στήν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως συναισθάνεται τά λάθη της καί ἀποδέχεται τίς ἐνοχές της, ὅπως ὁ ἄσωτος πού, ὅταν ἦταν στό βοῦρκο τοῦ χοιροστασίου, συναισθάνθηκε τήν πείνα του καί ἀποδέχτηκε τό φταίξιμό του. Ἐμεῖς μπροστά στήν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά κάνουμε μία ἐνδοσκόπηση μέ εἰλικρίνεια. Νά θυμηθοῦμε τό Χριστό, πού πρόκειται νά σταυρωθεῖ γιά μᾶς. Νά βροῦμε τά ψέματα, τίς πτώσεις, τίς ἀπροσεξίες, τίς τεμπελιές, τίς κακίες καί τά πάθη μας.

Νά ἀποδεχθοῦμε τίς ἐνοχές μας καί νά ἀναζητήσουμε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά ζητήσουμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ συναίσθηση εἶναι ἡ πραγματική ἔναρξη στή ζωή τῆς μετάνοιας. Γιά τόν ἄνθρωπο πού μετανοεῖ ποτέ δέ σταματάει αὐτή ἡ συναίσθηση. Θυμᾶται πάντοτε τήν ἀσχήμια καί τά λάθη του. Οἱ πτώσεις στέκονται μπροστά του ὡς δάσκαλοι πού τοῦ μαθαίνουν νά μήν ξαναπέσει, ἀλλά νά ζεῖ προσεκτικά τήν ἐπιστροφή καί τήν Ἀνάσταση. Τό δεύτερο πού μᾶς διδάσκει ἡ Ὁσία Μαρία εἶναι πώς ἡ μετάνοια ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν ἐρημία. Ἡ ἴδια, μετά τή συναίσθηση τῶν λαθῶν της, κατέφυγε στήν ἔρημο, ὅπου βίωσε τόν πνευματικό ἀγώνα τῆς κάθαρσης καί τῆς καρποφορίας. Κάθε πιστός πού μετανοεῖ ἀληθινά ἀναζητάει τή δική του πνευματική ἔρημο. Ἡ ἡσυχία εἶναι τό μόνο κατάλληλο περιβάλλον γιά τόν ἀγώνα τῆς πνευματικῆς ὡρίμανσης. Ἡ ἔρημος γιά τό σύγχρονο ἄνθρωπο μπορεῖ νά εἶναι μία γωνιά στό σπίτι του, ἕνας μοναχικός περίπατος, μία ἐπίσκεψη στό Ναό τῆς ἐνορίας του, μία σύντομη ἀπομόνωση σ’ ἕναν τόπο ἡσυχίας. Ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τά πνευματικά αὐτά διαλείμματα, ἀπό μικρά καταφύγια ἀπομόνωσης, ἀπό προσωπικές γωνιές, ὅπου μποροῦμε νά δώσουμε τίς μάχες μέ τόν πεσμένο μας ἑαυτό καί νά γευόμαστε τίς νίκες τῆς συμφιλίωσης μέ τό Θεό. Ἡ ἔρημος δέν εἶναι τόπος. Εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο μπορεῖ ὁ καθένας νά ἡσυχάζει, νά ἠρεμεῖ καί νά καλλιεργεῖ τήν αὐτογνωσία.

Τό τρίτο στοιχεῖο τῆς μετάνοιας, τό ὁποῖο ἔχει νά μᾶς διδάξει σήμερα ἡ ὁσία Μαρία, προκειμένου νά συμπορευτοῦμε μέ τόν Ἰησοῦ στό μονοπάτι πού ὁδηγεῖ στά Ἱεροσόλυμα τῆς δικαίωσης, εἶναι ἡ ἐπικοινωνία. Ἡ ἐπικοινωνία τοῦ ἀνθρώπου πού μετανοεῖ ἔχει τήν κάθετη κατεύθυνσή της, πού εἶναι ἡ ἐπικοινωνία μέ τό Θεό, καί τήν ὁριζόντια διάστασή της, πού εἶναι ἡ ἐπικοινωνία μέ τό διπλανό. Ὁ ἄνθρωπος τῆς μετάνοιας καλλιεργεῖ τήν κοινωνία μέ τό Θεό διά τῆς προσευχῆς καί τήν κοινωνία μέ τό συνάνθρωπο διά τῆς ἀγάπης. Ἡ ὁσία Μαρία ἀγωνίστηκε σαράντα χρόνια στήν παλαίστρα τῆς προσευχῆς καί ξαναζωντάνεψε τή σχέση μέ Θεό, πού τήν εἶχε νεκρώσει ἡ ἁμαρτία. Ἔπειτα ἐγκατέλειψε τήν εὐλογημένη ἡσυχία καί ἐπικοινώνησε μέ τόν ἀββᾶ Ζωσιμᾶ, γιά νά κερδίσει μέσ’ ἀπ’ αὐτή τήν ἀγαπητική ἐπαφή τή μετοχή της στό μυστήριο τῶν μυστηρίων, στή Θεία Εὐχαριστία. Ἡ ἀπομόνωση τοῦ μετανιωμένου ἀνθρώπου δέν ἔρχεται σέ ἀντίφαση μέ τήν κοινωνία πρός τούς ἄλλους.

Ἀντίθετα, ἡ ἀπομόνωση ἀποτελεῖ τή σωστή προϋπόθεση γιά μιά ἐπικοινωνία μέ τούς ἄλλους ἀπαλλαγμένη ἀπό τά πάθη καί τή βρωμιά τῆς ἁμαρτίας. Σήμερα ἀκούσαμε τό: «ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται...». Ἐκεῖνος ἔρχεται νά παραδοθεῖ στούς ἀνθρώπους τῆς παρανομίας καί τοῦ κακοῦ, γιά νά σταυρωθεῖ καί νά θυσιαστεῖ γιά μᾶς.Ἐμεῖς καλούμαστε, μέσ’ ἀπό τό παράδειγμα τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, νά Τοῦ παραδοθοῦμε καί μέ τή μετάνοιά μας νά συμπορευτοῦμε στό δρόμο τοῦ μαρτυρίου καί τοῦ θριάμβου. Θά τό καταφέρουμε μέ τή συναίσθηση καί ἀποδοχή τῶν λαθῶν μας, μέ τήν καταφυγή μας στήν προσωπική ἔρημο τῆς ἡσυχίας γιά αὐτογνωσία καί πνευματικό ἀγώνα καί, τέλος, μέ τήν ἀληθινή κοινωνία μας μέ τό Θεό καί τούς διπλανούς μας. Τότε ἡ μετάνοιά μας θά γίνει ἡ πύλη τῆς σωτηρίας, ἡ πηγή τῆς  παρηγοριᾶς, τό ἔναυσμα τῆς Ἀνάστασης, τήν ὁποία μακάρι νά βιώσουμε ὅλοι μαζί. Ἀμήν.

 

Ι.Μ Δ

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA