Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίζει τὸ Τριώδιο, πρέπει νὰ ἀρχίζη κανεὶς νὰ ὁδεύη πρὸς τὸν Γολγοθά.Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ο Ναός μας » Διδακτικά και Ωφέλιμα

 

«῞Οταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶπάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰπρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων. Καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων.» (Ματθ. κε' 31-33)Κυριακή των Απόκρεω και το ευαγγελικό ανάγνωσμα ξεκινά με μια συγκλονιστική εικόνα, η οποία, όταν την φέρουμε στον νου μας, μας καθηλώνει.

Ποιος μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος, σχηματίζοντας την εικόνα της μέλλουσας κρίσης,με τον Χριστό ως Δίκαιο Κριτή να κάθεται στον θρόνο της δόξης Του, πλαισιούμενος από τους αγίους Αγγέλους! Εμπρός στον Χριστό μαζεμένα όλα τα έθνη των ανθρώπων, όλοι εμείς που περάσαμε από αυτήν την ζωή, περιμένοντας την δίκαιη κρίση Του, ώστε να μας χωρίσει σύμφωνα με τις πράξεις μας, όπως ο βοσκός τα πρόβατα από τα ερίφια, τους μεν στα δεξιά Του, γευόμενοι του παραδείσου, τους δε στα αριστερά Του, γευόμενοι της κολάσεως.Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πράξεις μας θα κριθούμε. Αυτή η κρίση διαφέρει από τις ανθρώπινες κρίσεις, γιατί θα είναι δίκαιη. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός, «ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν» (Ιωαν. 5,30).Αν για ένα δικαστήριο χρειάζεται τόση προετοιμασία, ενώ η έκβασή του ενίοτε φέρνει άγχος και αγωνία, πόση προετοιμασία άραγε χρειάζεται γι' αυτό το δικαστήριο, στο οποίο μάρτυς υπερασπίσεως και κατηγορίας θα είναι ταυτόχρονα ο ίδιος ο εαυτός μας!

Γι' αυτό το δικαστήριο, στο οποίο η απόφασή του θα είναι αιώνια. Γι' αυτό το δικαστήριο, στο οποίο ο δικαστής θα είναι απόλυτα δίκαιος και δεν θα υπάρχει ίχνος αμφιβολίας.Η μέλλουσα κρίση θα είναι η δίκαιη ανταμοιβή της προσωπικής μας προσπάθειας. Η ενθύμησή της δεν πρέπει να μας τρομάζει και να μας αποκαρδιώνει, αλλά να μας ξυπνάει την διάθεση για αγώνα και προσπάθεια. Μας υπενθυμίζει την υποχρέωση της προετοιμασίας, για να βρεθούμε έτοιμοι ενώπιον του αδέκαστου Κριτή.Αυτός ο Κριτής είναι Δίκαιος γεμάτος έλεος και αγάπη για τον καθένα μας. Αυτός ο Κριτής είναι ο Πατέρας μας και περιμένει να δει την προσπάθειά μας για να βγάλει την δίκαιη απόφασή Του, «δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου».

†Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος

Καθηγούμενος Ι.Μ. Εσφιγμένου Αγίου Όρους

www.esphigmenou.gr

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA