«Όταν γιορτάζεις την ονομαστική σου γιορτή, γιόρταζε με σκοπό να πετύχεις έλεος από τον Θεό με την πρεσβεία του Αγίου σου» Άγιος Συμεών ο Νέος ΘεολόγοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ο Ναός μας » Διδακτικά και Ωφέλιμα

 

Τί εἶναι ἐπικοινωνία; Γιατί ἐπενδύουν σέ ὅλο τόν κόσμο τεράστια ποσά γιά τήν ἐπικοινωνία; Πόσοι κώδικες ἐπικοινωνίας ὑπάρχουν; Ἕνας φίλος μου μοῦ εἶχε πεῖ κάποτε ὅτι τά κοπάδια τῶν ψαριῶν, ὅταν δεχθοῦν ἐπίθεση ἀπό θηρευτές, σχηματίζουν κύκλο πού εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος ἄμυνας καί προστασίας. Ἕνας ἄλλος φίλος μου εἶχε πεῖ ὅτι στό μελίσσι πού διατηροῦσε μία μέρα εἶχαν ἐξαφανιστεῖ ὅλες οἱ μέλισσες. Ἐνῶ βρισκόταν σέ ἀπορία γιά τό τί μπορεῖ νά συμβαίνει, σήκωσε ἕνα σπασμένο κλαδάκι πού ἦταν πεταμένο στό χῶμα καί ἀμέσως εἶδε ὁλόκληρό τό σμῆνος νά ἐπιστρέφει μέ ἀστραπιαία ταχύτητα στήν κυψέλη του.

Πάνω σ’ αὐτό τό σπασμένο κλαδάκι στεκόταν ἡ βασίλισσα. Ὁ ἴδιος πάλι μου εἶχε διηγηθεῖ γιά ἕνα φίλο του, πού εἶχε πολλά μελίσσια, ὅτι μία ἡμέρα εἶχε παραχθεῖ ποσότητα μελιοῦ σέ μιά κυψέλη περίπου 20 κιλά ἀσυνήθιστη γιά μία μέρα καί μέχρι τό ἀπόγευμα οἱ ἴδιες οἱ ἐργάτριες ἔπεσαν ἐπάνω στό μέλι καί τό καταβρόχθισαν ὅλο. Ἀργότερα διαπίστωσε ὅτι αὐτό συνέβη ἐπειδή μερικές μέλισσες εἶχαν δολοφονήσει πρίν λίγο τή βασίλισσά τους. Θά μποροῦσε κανείς νά γράψει τόμους βιβλίων γιά τήν ἐπικοινωνία τῶν ζώων, τῶν φυτῶν καί τῶν ψαριῶν. Ὅμως τί σημαίνει πραγματική ἐπικοινωνία; Σέ κάθε Θεία Λειτουργία τί λέει ὁ Ἱερεύς ἐξερχόμενος τοῦ Ἱεροῦ Βήματος; «Ἡ Χάρις Τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί Ἡ Ἀγάπη Τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί Ἡ Κοινωνία Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά πάντων Ὑμῶν». Αὐτή εἶναι Ἡ Ἀληθινή Ἐπικοινωνία καί ἀπό Ἐκεῖ πηγάζει σέ ὁλόκληρο τό σύμπαν.

Ξεκινᾶ ἀπό Τόν Θρόνο Τοῦ Τριαδικοῦ, Μόνου Ἀληθινοῦ, Θεοῦ μας, διαχέεται σέ ὁλόκληρη τήν πλάση, ὁρατή καί ἀόρατη, σέ ὅλους τούς κόσμους καί φτάνει μέχρι τίς βαθύτερες καί μεγαλύτερες ἀβύσσους... Εἶναι δυνατόν ἕνας ἀμερικανικός δορυφόρος πού “βλέπει” μέσα ἀπό τά κτίρια νά εἶναι ἀνώτερος ἀπό Τόν Θεό μας; Εἶναι δυνατόν Αὐτός πού κατασκεύασε τό ἀνθρώπινο μάτι καί τό αὐτί νά μήν βλέπει καί νά μήν ἀκούει; Ποιός εἶναι ὅμως ὁ λόγος ποῦ ἐπικοινωνοῦν πραγματικά οἱ ἄνθρωποι; “Ἐάν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καί τῶν ἀγγέλων ἀγάπην δέ μή ἔχω γέγονα χαλκός ἠχῶν ἤ κύμβαλον ἀλαλάζον”... Μᾶς λέει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία διά τοῦ Ἁγίου Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου ὅτι ἡ Ἀγάπη δίνει τήν δυνατότητα στόν ἄνθρωπο νά ἐπικοινωνεῖ πραγματικά. Μᾶς τό ἔχει πεῖ πάλι Ἐκεῖνος θέλοντας νά μᾶς κάνει ἐπιτέλους νά πιστέψουμε πραγματικά καί ὁλόψυχα σέ Αὐτόν: “Ἐμβλέψατε εἰς τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ, οὐ σπείρουσι οὐδέ θερίζουσι καί Ὁ Πατήρ μου τρέφει αὐτά.” καί ἀλλοῦ: “οὐχί δύο στρουθία πωλεῖται ἀσσαρίου ἕν; ἕν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστι ἐπιλελησμένον Ἐνώπιον Τοῦ Πατρός Μου Τοῦ ἐν Οὐρανοῖς. Μή φοβεῖσθε! πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς...” Πράγματι! Σέ πολλά, ἀσήμαντα γιά τούς πολλούς, πού ἐμεῖς δέν δίνουμε καμμία σημασία ἤ καί τά καταστρέφουμε μέ τόν χειρότερο τρόπο, Ἐκεῖνος πού τά δημιούργησε εἶναι Ἕτοιμος, πάλιν καί πολλάκις, νά θυσιαστεῖ γιά αὐτά...

 

Δημήτρης Νεαπολίτης

 

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 194

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA