«Εάν, κατευθυνόμενος προς τον στόχο σου, θα σταματάς κάθε φορά, για να ρίξεις πέτρες σε κάθε σκύλο, που σε γαβγίζει, ποτέ δεν θα φτάσεις στον προορισμό σου» Φιόντορ ΝτοστογιέφσκιΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ο Ναός μας » Διδακτικά και Ωφέλιμα

Πάντα τὸν χρόνον, ἡ νηστεία ὠφέλιμός ἐστι, τοῖς αἰρουμένοις καὶ ποιοῦσιν αὐτήν· οὔτε γὰρ ἐπήρεια δαιμόνων, κατατολμᾷ τοῦ νηστεύοντος, ἀλλὰ καὶ οἱ φύλακες τῆς ζωῆς ἡμῶν Ἄγγελοι, φιλοπονώτερον παραμένουσι, τοῖς διὰ νηστείας ἡμῖν κεκαθαρμένοις. πόστιχα τῶν Αἴνων Δευτέρας Τυρινῆς πρωί).

Ἀπαραίτητη ἡ μελέτη τῶν λειτουργικῶν κειμένων ( Τριωδίου, Μηναίου, Παρακλητικῆς) ὄχι μόνο ἀπό μᾶς τούς μοναχούς ἀλλά καί ἀπό ὅλους τούς πιστούς. Στά λειτουργικά κείμενα βρίσκεται ὅλη ἡ θεολογία καί ἡ ὀρθοπραξία. Στό συγκεκριμένο τροπάριο βλέπουμε τή σημασία ποὺ ἔχει ἡ νηστεία στή ζωή μας. Ἡ νηστεία λέει τό τροπάριο εἶναι ὠφέλιμη γιαυτούς ποὺ τήν ἐπιλέγουν γιατί σέ αὐτόν ποὺ νηστεύει δέν τολμᾶνε νά πλησιάσουν οἱ δαίμονες. Ἀλλά καί οἱ φύλακες τῆς ζωῆς μας, Ἄγγελοι, στέκουν μέ περισσότερο κόπο δίπλα μας γιά νά μᾶς προστατεύουν ἀπό κάθε τι κακό.

Ἡ νηστεία μᾶς καθαρίζει τήν καρδιά καί μᾶς ἀσκεῖ στήν ὑπομονή ἐνδυναμώντας τή θέλησή μας. Πρέπει νά διευκρινήσουμε ἐδῶ ὅτι ἡ νηστεία δέν εἶναι αὐτοσκοπός ἀλλά μέσο γιά νά καθαρθοῦμε καί νά πλησιάσουμε εὐκολώτερα τόν Θεό. Νηστεία κάνουν καί οἱ vegans μέ σκοπό τήν ὑγιεινή διατροφή. Ἀλλά στόν πιστό ποὺ νηστεύει γιά τόν Χριστό, σέ αὐτόν δέν τολμοῦν νά πλησιάσουν οἱ δαίμονες ὄχι γιατί νηστεύει ἀλλά γιατί νηστεύει γιά τόν Χριστό καί ἡ χάρις Του ἀπομακρύνει τούς δαίμονες.

Γιαυτό φίλοι μου ἄς ξεκινήσουμε μέ διάθεση νά νηστεύουμε τούτη τή Σαρακοστή. Ἀκόμα κι ἐμεῖς ποὺ ποτέ ὡς τώρα δέν τό κάναμε. Ἀξίζει πολλά ἀγαθά κι εἶναι κρίμα νά τά χάσουμε. Ἄλλωστε ἡ ἐκκλησία μας μᾶς προετοιμάζει κατάλληλα ξεκινώντας ἀπό τήν Δευτέρα τῆς Τυρινῆς μιά σταδιακή ἀπομάκρυνση ἀπό κάποιες τροφές (τό κρέας) γιά νά φτάσουμε στήν Καθαρή Δευτέρα ὅπου ἔχουμε ἀπόλυτη ἀποχή ἀπό τήν τροφή.Ἄν ξεκινήσετε τή νηστεία φέτος, θά δεῖτε πόση χαρά καί εὐφροσύνη θά λάβετε, πόση δοξολογία καί εὐχαριστία καί πῶς θά ζήσετε φέτος ἕνα ἀληθινό ΠΑΣΧΑ!

Ι. Μ.Αγiας Τριάδος Ακράτας

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA