Το να μετράς την αγάπη των άλλων είναι σαν να μετράς την εγωπάθειά σου. Μην μετράς…μόνο αγάπα, κι ας χάσεις στο μέτρημα. Αρχιμ. Παύλος ΠαπαδόπουλοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

Καλοκαίρι τῶν ἀνθρώπων. Ἐποχή ἀνάπαυσης, ἀναψυχῆς, νωχελικότητας. Ἥλιος λαμπερός καί ὀνειρεμένες ἀμμουδιές. Ἀφίσες νά διαφημίζουν μέ προκλητικό τρόπο ἐπίγειους παραδείσους. Ὑπαίθρια πάρτυ, καρδιοχτύπια σέ μουσικές μεθυστικές. Τό καλοκαίρι τῶν ἀνθρώπων στήν Ἑλλάδα τοῦ Παπαδιαμάντη καί τοῦ Ἐλύτη, τήν Ἑλλάδα τῆς πνευματικῆς εὐαισθησίας καί τήν Ἑλλάδα τῶν αἰσθήσεων. Ὅλες αὐτές οἱ ἀντιθέσεις σέ μία ἐποχή…

Τή σύνθεση αὐτή τή βιώνεις μέ χαρακτηριστικό τρόπο ἀκόμα καί ὅταν ἀποφασίσεις στήν καρδιά τοῦ καλοκαιριοῦ νά κινήσεις γιά προσκύνημα σέ κάποιο μοναστηράκι. Καθώς διασχίζεις πολιτεῖες καί χωριά βλέπεις τή χαρά τοῦ κόσμου. Νιώθεις τήν διάθεσή του νά ρουφήξει τή ζωή, νά ζήσει καί νά γευτεῖ τά πάντα. Μά ὅταν διαβεῖς στόν ἅγιο χῶρο, τότε ξεχνᾶς τί εἶδες. Ὁ χρόνος σταματᾶ, γιατί ἡ μέριμνά σου πλεόν ἀφορᾶ μόνο στό Θεό καί τήν ψυχή σου, καί ὁ Θεός δέν μετριέται μέ λεπτοδεῖκτες. Ὁ χῶρος καί ὁ χρόνος μεταβάλλονται. Μυρίζεις τό ἁγιορείτικο καλοκαίρι ποῦ βρίσκεται παντοῦ,στά ἀγριολούλουδα, στόν καυτό ἥλιο, μά καί στό καλοσώρισμα τῶν μοναχῶν καί νιώθεις ὅτι αὐτή ἡ μυρωδιά εἶναι διαφορετική...

Οἱ μέρες ὅμως τελειώνουν καί πρέπει νά φύγεις, νά ἐπιστρέψεις στόν κόσμο, νά φύγεις ἀπό τόν ἅγιο τόπο μέ βαριά καρδιά. Ἀλλά πλεόν δέν εἶσαι ὁ ἴδιος. Καί βλέπεις τούς ἀνθρώπους τοῦ καλοκαιριοῦ διαφορετικά. Γιατί δέν ζηλεύεις οὔτε οἰκτίρεις, ἀλλά ἀγαπᾶς. Ἀγαπᾶς τό δῶρο τοῦ Θεοῦ καί αἰσθάνεσαι τήν ἀνάγκη νά φωνάξεις τήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων, νά μοιραστεῖς : ἡ ζωή εἶναι πιό ὡραία ὅταν ἔχεις τήν δύναμη, μέσα ἀπό τή διασκέδαση, τούς πόθους, τίς χαρές, νά τῆς δώσεις μία προοπτική, τήν μοναδική προοπτική ποῦ θά σέ φέρει πίσω στίς καλοκαιρινές μέρες ποῦ ἔζησες καί βίωσες μέ ὅλο σου τό εἶναι, στό βάθος τῶν αἰσθήσεών σου. Ἒνoιωσες ὅτι «ψυχαγωγία» σημαίνει πράγματι «ἀγωγή τῆς ψυχῆς», ἀνάπαυση τῆς σκέψης καί τῆς ψυχῆς σου στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ. Μπορεῖ νά μήν τό ἔχεις καταλάβει, μά ἔχεις γίνει ζηλωτής τῆς ἁγιοσύνης, γιατί ἐκεῖ μέσα διδάχθηκες τόν τρόπο νά ζεῖς τήν ἀληθινή χαρά, γνώρισες τά πρότυπα ποῦ θά σέ καθοδηγήσουν σ’ αὐτή τή χαρά καί τήν μοναδική Ἀλήθεια, τόν Χριστό.

Καλοκαίρι τῶν ἀνθρώπων. Τῆς Ἁγίας Μαρίνας, τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τοῦ προφήτη Ἠλία, τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Καλοκαίρι τῶν ἁγίων. Ἡ Ἐκκλησία σάν νά θέλει νά σοῦ ὑπενθυμίσει πρότυπα ἁγιότητας καί μέσα ἀπό τούς βίους τους νά σέ κατηχήσει πρός τήν ἐσωτρική ἀναψυχή καί νά σέ εἰσάγει σ’ ἕναν τρόπο σκέψης ποῦ δέν ἀποκλείει τόν κόσμο ἀλλά τόν ἀντικρίζει ὅπως πραγματικά εἶναι : δημιούργημα τοῦ Θεοῦ ποῦ ἀξίζει τόν σεβασμό, τόν ἐνθουσιασμό καί τήν ἀγάπη σου γιά τά σοφά καί θαυμαστά ἔργα τοῦ Κυρίου ποῦ σέ πλαισιώνουν.

Καί ὦ τοῦ θαύματος! Οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου ἀποδέχονται τήν ὑπόμνηση τῆς Ἐκκλησίας καί προσκυνοῦν τούς Ἁγίους. Ἀναζητοῦν νά ξεδιψάσουν μέσα ἀπό τό ζωντανό νερό! Τό ἴδιο τό νερό ποῦ ἔδωσε ὁ Χριστός μέσα στό καταμεσήμερο στήν Σαμαρίτιδα γιά νά ξεδιψάσει ἡ ψυχή της. Καλοκαίρι τῶν ἀνθρώπων καί τοῦ Θεοῦ. Καί μεῖς, ὑπάκουοι μαθητές ποῦ ἔχουμε νά λύσουμε πνευματικές ἀσκήσεις, νά μάθουμε ὅτι ἡ διασκέδαση, ὅταν συνέχεται ἀπό τήν λατρευτική δύναμη τῆς Ἐκκλησίας μας, βρίσκει τό χρῶμα ποῦ τῆς ταιριάζει. Ἡ συμμετοχή στά μυστήρια καί ἡ ἐγρήγορση παρέχουν τόν ἀπαραίτητο δείκτη προστασίας γιά τίς καυτές μέρες τοῦ καλοκαιριοῦ. Ἔτσι ζώντας κοντά σέ πολύβουα μέρη, μέσα σέ τρελλούς ρυθμούς καί σαγηνευτικές μελωδίες, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ βλέπει πάντοτε μπροστά του τόν Κύριό του γιά νά μήν σαλευθεῖ καί εἰδωλοποιήσει τόν ἑαυτό του, ἀλλά καί τόν σύγχρονο τρόπο ψυχαγωγίας. Μαθαίνει νά ζεῖ πρός Δόξαν Θεοῦ.

Καλοκαίρι τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία μέσα ἀπό τίς εὐκαιρίες τῆς μᾶς καλεῖ συνεχῶς νά ἔχουμε μέσα μας τήν μνήμη τοῦ Θεοῦ. Μνήμη ποῦ θά ἐκφράζεται μέσα ἀπό τίς πράξεις μας καί τά λόγιά μας.

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA