Ο άνθρωπος αρχίζει να γερνά όχι όταν ασπρίζουν τα μαλλιά του, αλλά όταν μαυρίζει η καρδιά του. (+) Γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης!Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Επίκαιρα κείμενα

Πριν ο Χριστός θυσιασθεί  επάνω στο Ξύλο του Σταυρού, βασίλευε η αμαρτία, επικρατούσε η ασέβεια και οι άνθρωποί  ζούσαν με μαλθακότητα, πολυτέλεια,  άνεση και λίγοι καταφρονούσαν τις  σαρκικές  ορέξεις.

Αφού η Σταυρική θυσία πραγματοποιήθηκε, η τυραννία    του διαβόλου καταργήθηκε με τη γνώση του Αληθινού Θεού και η Ουράνια πνευματική ζωή βιώνεται στη γη.

Γι αυτό η νηστεία είναι σεβαστή, η εγκράτεια γίνεται φώς που καθοδηγεί και με την προσευχή τους οι άνθρωποι λαμβάνουν δύναμη από τον Θεό.

Όλα τα  παραπάνω φανερώνουν το περιεχόμενο  της Σαρακοστής που ξεκινά μετά από λίγες ημέρες, η οποία  μας έχει προσφερθεί από τον Σταυρωθέντα Χριστό για την σωτηρία των ψυχών μας.

 

Eλεύθερη Απόδοση του Ιδιομέλου εκ της Ακολουθίας

του Όρθρου της Παρασκευής της Τυρινής

 

Ἰδιόμελον Ἦχος πλ. β'

Πρὸ τοῦ σωτηρίου Σταυροῦ, τῆς ἁμαρτίας βασιλευούσης, τῆς ἀσεβείας ἐπικρατούσης, τῶν ἀνθρώπων ἐμακαρίζετο, τρυφὴ σωματικὴ καὶ σαρκικῶν ὀρέξεων, ὀλίγοι κατεφρόνουν, ἀφ' οὗ δέ, τὸ τοῦ Σταυροῦ μυστήριον πέπρακται, καὶ δαιμόνων ἐσβέσθη τυραννὶς τῇ θεογνωσίᾳ, ἡ τῶν οὐρανῶν ἐπὶ γῆς ἀρετὴ πολιτεύεται· διὸ νηστεία τιμᾶται, ἐγκράτεια λάμπει, προσευχὴ κατορθοῦται, καὶ μάρτυς καιρός, ὁ παρὼν δεδομένος ἡμῖν, ὑπὸ τοῦ σταυρωθέντος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA