Όταν σε λασπολογούν εσύ να ανθίζεις.Όταν σε βρίζουν εσύ να μοσκοβολάς.Η χάρη του Θεού αγκαλιάζει ότι ο κόσμος αφήνει ορφανό. Γέροντας Γαβριήλ ΑγιορείτηςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

«Δέσποτα Κύριε καὶ Θεέ μας, Πολυέλαιε καὶ Παντοδύναμε πού εἶσαι δυνατὸς καὶ ἀγαθός ὅταν ἐλεεῖς καὶ γεμάτος εὐσπλαχνία ὅταν στηρίζεις, παρηγορεῖς καὶ ἀνορθώνεις τοὺς πεσόντες. Συναχθήκαμε σήμερα ὅλοι ἐμεῖς πού ἀποτελοῦμε τὴν ἐκλεκτὴ μερίδα καὶ κληρονομία Σου ἐνθυμούμενοι τὰ οἰκτρά γεγονότα πού συνέβησαν στὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ τὸ 1922, ὅταν οἱ πατέρες μας βασανίσθηκαν, σφαγιάσθηκαν, διώχθηκαν, λεηλατήθηκαν. ἐξωρίσθηκαν, ἀπαγχονίσθηκαν, ὑβρίσθηκαν, ἀτιμάσθηκαν, ταράχθηκαν, κάηκαν, καταπνίγηκαν στὴν θάλασσα, θάφτηκαν ζωντανοί.

Γέροντες ὑβρίσθηκαν ἀπηνῶς, γυναῖκες βιάσθηκαν ἀνηλεῶς. Παιδιὰ κακοποιήθηκαν καὶ αἰχμαλωτίσθηκαν ἀνοικτιρμόνως. Οἱ Ναοί σου μιάνθηκαν. Οἱ Μονές Σου λεηλατήθηκαν. Τὰ ὅσια καί τὰ ἱερά χλευάσθηκαν. Τὰ μαρτύρια τῶν Ἁγίων Σου κατασκὰφθηκαν.  Οἱ πόλεις καὶ τὰ χωριὰ ἔμοιαζαν σὰν ἀμπέλια τρυγημένα καὶ χωράφια μετὰ τὴν συγκομιδή τῶν καρπῶν τους.

Τὰ νεκρὰ σώματα τῶν πιστῶν σου ἔγιναν τροφὴ στὰ ἄγρια θηρία τῆς γῆς καί στὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ. Τὸ αἷμα τους ἔβαψε ὅλη τὴν γῆ τῆς Μικρασίας.  Τὰ ὀστᾶ τους σπάρθηκαν στὶς πεδιάδες, στὰ βουνὰ καὶ στὸ φαράγγια τῆς Ἀνατολῆς.  Δίκαιος εἶσαι Κύριε καὶ δίκαιες καὶ ἀληθινὲς οἱ ἀποφάσεις Σου, Σὺ πού ἀνυψεῖς καὶ κατεβάζεις.  Σοῦ δεόμεθα, καὶ Σὲ παρακαλοῦμε ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἀνάξιοι δοῦλοι Σοὺ νὰ ἀκούσεις καὶ νὰ δεχθεῖς τὴν δέησή μας τῶν ἀχρείων καὶ ταπεινῶν.

Σὲ Σένα ἐξομολογούμαστε συντριμμένοι, θρηνοῦντες γιὰ τὴν ταλαιπωρία, γιὰ τὴν ἐξουδένωση, γιὰ τὴν ταπείνωση τῶν Πατέρων μας στὴν Μικρὰ Ἀσία, στὸν Πόντο, στὴν Ἰωνία, στὴν Καππαδοκία, στὴν Θράκη.  Ἐμεῖς γνωρίζουμε καὶ ὁμολογοῦμε ὅτι ὅλα αὖτα συνέβηκαν κατά τίς ἀνεξιχνίαστες καὶ ἀνεξερεύνητες ἀποφάσεις Σου.  Κλαῖμε ὅπως ὁ Ἱερεμίας καὶ ὁ Πέτρος. Ἀλλά καί ἐλπίζουμε ὅπως ὁ Δαβίδ καὶ ὁ Ζαχαρίας.

Σὲ ἐμπιστευόμαστε. Σὲ ὁμολογοῦμε Κύριο τῆς ζωῆς μας. Ἀπό Σένα ἀντλοῦμε θάρρος καὶ Σύ μᾶς παρηγορεῖς.  Μὴ μᾶς ἐγκαταλείψεις καὶ μὴ μᾶς παραδώσεις σὲ σκληροὺς ἐχθρούς. Μὴ ἀφαιρέσεις τὸ ἔλεός Σου ἀπό μᾶς.

Ἐνθυμούμαστε ὅλα αὐτά καὶ Σὲ παρακαλοῦμε τὸν συμπαθέστατο καὶ φιλανθρωπότατο Θεὸ καὶ Πατέρα μας· νὰ ἔλθουν στὴν ζωὴ μας οἱ οἰκτιρμοί Σου.  Σκέπασέ μας μὲ τὴν ἀγαπή Σου. Κυβέρνησέ μας μέ τὴν πρόνοιά Σου. Στήριξέ μας μὲ τίς δωρεές Σου.  Συντήρησέ μας μὲ τὸ ἔλεός Σου γιὰ νὰ ζοῦμε μὲ πίστη καί ἄρετη, δοξάζοντες τὸ Πανάγιο Ὀνομά Σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

 

Iερά Μητρόπολις Καισαριανής

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA