Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίζει τὸ Τριώδιο, πρέπει νὰ ἀρχίζη κανεὶς νὰ ὁδεύη πρὸς τὸν Γολγοθά.Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

Η προσευχή τού χριστιανού μοιάζει με τό φωτάκι πού ανάβει στή γη και δείχνει στο Πανάγαθο Θεό πώς ένα από τά παιδιά του στή γη Τον καλεί είτε γιά νά Τον ευχαριστήσει, είτε γιά νά Τον παρακαλέσει γιά κάποιο αίτημα είτε νά Τον δοξολογήσει...

Τότε ό Θεός ώς Φώς και Ζωή αναλαμβάνει να θωρακίσει τον πι­στό και τό περιβάλλον αυτού, δηλαδή τήν οίκογένειά του, τό σπίτι του, τό χωριό του, τήν πατρίδα του ακόμη και τό αύτοκίνητο του. Καί τόν θωρακίζει γιατί άπεκδύεται τό σκότος και αποδέχεται τό φώς...

Γέρων Παίσιος

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA