Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίζει τὸ Τριώδιο, πρέπει νὰ ἀρχίζη κανεὶς νὰ ὁδεύη πρὸς τὸν Γολγοθά.Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

 

Πολλοί άνθρωποι, αν καί δέν προσεύχονται ιδιαίτερα, αναγνωρίζουν τή δύναμη καί την αξία της προσευχής καί σε πολύ δύσκολες στιγμές προστρέ­χουν στις εκκλησίες η στα μοναστήρια καί παρακαλούν τούς ιερείς η τούς μο­ναχούς να προσευχηθούν γι αυτούς. Δέν είναι άσχημο αυτό, άλλα μήπως η κίνηση αυτή σημαίνει πώς δέν θέλουν να αναλάβουν οί ίδιοι την ευθύνη; Μή­πως δέν θέλουν νά μπουν στον κόπο της προσευχής; (Γιατί πράγματι η προ­σευχή είναι κόπος.) Άν όμως μας πονάει κάτι, εμείς είμαστε οί καταλληλό­τεροι νά προσευχηθούμε. Τότε η προσευχή μας αποκτάει μία ιδιαίτερη θέρ­μη καί μπορεί νά εισακουστεί από τον Θεό. Καί βέβαια η προσευχή μας αύτη θά πρέπει νά εχει άντίκρυσμα στη ζωή μας. Νά συνδυάζεται μέ εντονότερο πνευματικό αγώνα. Κάποιος πατέρας έπισκέφθηκε τόν π. Παίσιο. Μέ πολύ πόνο του είπε:

— Γέροντα, προσευχήσου, κάνε κάτι. Τό παιδί μου είναι βαριά άρρωστο. Ό Γέροντας απάντησε:

Εγώ θά κάνω κάτι, αλλά εσύ τί θά κάνεις; Κάτι θά πρέπει νά κάνεις.

Τί νά κάνω, Γέροντα; Πέστε μου, ο,τι μου πείτε θά κάνω.

-Ε, νά κάνεις κάποιον αγώνα, κόψε ενα πάθος σου. Καπνίζεις;

Ναι, Γέροντα.

Τότε γιά τήν υγεία του παιδιού σου κόψε τό τσιγάρο.

Ο άνθρωπος εβγαλε αμέσως τό πακέτο μέ τά τσιγάρα καί τά άφησε εκεί λέγοντας:

Για τήν υγεία του παιδιού μου, απ' αυτή τή στιγμή κόβω τό τσιγάρο!

Πράγματι το παιδί θεραπεύτηκε.

Μια φορά συνέβη παρόμοιο περιστατικό μέ διαφορετική κατάληξη.Πάλι ένας  πατέρας παρακάλεσε τόν Γέροντα γιά τό άρρωστο παιδί του.Ο Γέροντας του απάντησε με τα ιδια λόγια.

-Εγώ θα κάνω κάτι,εσύ σύ τί θά κάνεις;

Ότι μου πείς Γέροντα για τήν υγεία του παιδιού μου, κι άν μου πεις να πέσω από τον έκτο όροφο τής πολυκατοικίας πού μένω, θά τό κάνω.

-Ε,καλά του απάντησε ο Γεροντας από τόν έκτο οροφο μην πέσεις. Κό ψε ΄ένα πάθος σου.Αν καπνίζεις κόφε ro τσιγάρο.

Πατέρας δεν συμφώνησε.

— Γέροντα, άπ’ τόν έκτο όροφο πέφτω, αλλά το τσιγάρο δέν μπορώ νά το κόψω!

Καί δυστυχώς το παιδί τον δέν θεραπεύτηκε. Ό πατέρας δέν θέλησε νά συμβάλει στην προσπάθεια καί στην προσευχή του Γέροντα.

Γράφει στό Γεροντικό:«Είπε ο άββας Μωυσής: Εάν δέν συμφωνήσει ή πράξη με τήν προσευχή, είναι χαμένος ο κόπος σου. Καί τόν ρώτησε άλλος άδελφός: Καί τί σημαίνει νά συμφωνεί η πράξη καί προσευχή; Σημαίνει, είπε ό Γέροντας, αυτά γιά τά όποια προσευχόμαστε νά μας άπαλλάξει ο Θεός, νά μήν τά κάνουμε πιά. Γιατί όταν ό άνθρωπος παραιτείται άπό τά θελήματα του, τότε ό Θεός γίνεται φίλος του καί δέχεται τήν προσευχή του”» ( Τό Mέγα Γεροντικόν, σσ. 370-371).

 

Αρχιμ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

''υπέυθυνοι για όλα''.

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA