Το να μετράς την αγάπη των άλλων είναι σαν να μετράς την εγωπάθειά σου. Μην μετράς…μόνο αγάπα, κι ας χάσεις στο μέτρημα. Αρχιμ. Παύλος ΠαπαδόπουλοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ενοριακά Νέα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΣΤΥΛΙΔΟΣ

«'Ίδρυμα Πετρή - Στέγη Γερόντων»

Στυλίδα, 15 Οκτωβρίου 2012

 

ΠΡΟΣ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ TOΥ ΝΕΟΥ

Γ.ΣΕΦΕΡΗ 3

ΘΗΒΑ τ.κ. 32200

Αιδεσιμώτατε π. Ευάγγελε

Διά τής παρούσης επιθυμώ νά σάς ευχαριστήσω διά τήν προσφορά σας υπέρ του Γηροκομείου Στυλίδος «Ιδρυμα Πετρή - Στέγη Γερόντων».

Πρέπει νά γνωρίζετε, δτι μέ τήν προσφορά σας αυτή έρχεσθε άρωγός στά δσα πράττει ή τοπική μας ’Εκκλησία υπέρ των γερόντων.

Μέ τή σημαντική οικονομική στήριξη τής Ίεράς Μητροπόλεως καί πολλών φιλελεημόνων Χριστιανών συμπαριστάμεθα στά προβλήματα, πού δημιουργοϋνται στίς οικογένειες άπό τήν άσθένεια καί τά γηρατειά.

Ήδη, πέρα άπό τό Γηροκομείο στή Στυλίδα, λειτουργούμε τό Γηροκομείο "Μέρι­μνα Γήρατος - Αθανάσιος καί Μαίρη Ακρίδα" στή Σπερχειάδα καί επιπλέον άνακαινίζουμε τή Στέγη Κατακοίτων Γερόντων στή Λαμία, ώστε οι γέροντες εύρίσκόμενοι στά ιδρύματα αυτά νά γεύονται τή θαλπωρή καί τήν άγάπη τής Μητρός Εκκλησίας.

Έγκαρδίως εύχόμεθα ό Θεός νά σάς χαρίζει ύγεία καί πλουσία τήν Χάρη Του στή ζωή καί τά έργα σας.

Μετά πολλής έκτιμήσεως καί εύχών.

 

Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΗΒΩΝ

Γ.ΣΕΦΕΡΗ 3-ΘΗΒΑ-32200

Τηλ.κ΄fax:2262024282

www.inagiounikolaoutouneou.gr

e-mail:[email protected] 

Ἁριθμ.Πρωτ:15/12                          Θήβα   18 /10/ 2012

 

 

Πρός

Τον Σεβ.Μητροπολίτην Φθιώτιδος

κ.κ  ΝΙΚΟΛΑΟΝ

 

  

Τὴν  Κυριακὴ 14 Ὀκτωβρίου 2012 ἀφοῦ πρῶτα προσκυνήσαμε στὸν Ι.Ν Ἁγ.Αἰκατερίνης καὶ στὴν Ι.Μ Ἁγ.Γεωργίου Στυλίδος ἐπισκεφθήκαμε τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Γηροκομεῖο Στυλίδος «Ἵδρυμα Πετρή-Στέγη Γερόντων»  συνοδεύοντας μεγάλη ὁμάδα Ἐνοριτῶν μας .

Στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἵδρυμα μας ὑποδέχθηκε ὁ Παν. Ἀρχιερατικός Σας Ἐπίτροπος Ἀρχιμ.π.Μάξιμος Νικολόπουλος ὁ ὁποῖος μᾶς ξενάγησε στοὺς χώρους φιλοξενίας, διαμονῆς καὶ φροντίδος τῶν γηροκομουμένων Ἀδελφῶν ὅπου διαπιστώσαμε τὰ αἰσθήματα ἀγάπης πρὸς τοὺς γέροντες καὶ τὶς γερόντισσες ποὺ κυριαρχοῦν στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν ὑπηρετούντων στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Γηροκομεῖο τὰ ὁποία  Ἐσεῖς  ἔχετε ἐμπνεύσει μὲ τὸ Προσωπικό Σας Παράδειγμα ὡς Πρῶτου Διακόνου τῶν ἀναγκῶν τοῦ λαοῦ Σας τόσο τῶν βιοτικῶν ὅσο καὶ τῶν πνευματικῶν.

 Οἱ ἐσωτερικοὶ καὶ οἱ ἐξωτερικοὶ  χῶροι του κτιρίου φανερώνουν τὴν Ἀρχοντιὰ τῆς Ἀρχιερατικῆς Σας καρδιᾶς καὶ τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης Σας γιὰ τοὺς ξομάχους τῆς ζωῆς οἱ ὁποῖοι κάτω ἀπὸ τὴν Σκέπη τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ τῆς Πατρικῆς Σας μέριμνας καὶ στοργῆς  βιώνουν τὴν δύση τῆς ζωῆς τους μὲ ἀξιοπρέπεια  καὶ  φιλαδελφία.

Εὐχόμαστε ὑιϊκῶς ὁ Θεὸς νὰ Σας ἀξιώνει νὰ προικίζετε καὶ νὰ στολίζετε  τὴν Ἐπαρχία Σας  μὲ τέτοια  Μεγάλα ἔργα τὰ ὁποῖα δοξάζουν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ καλλιεργοῦν τὴν ἀνθρώπινη ψυχή.

  

π .ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΕΤΗΣ

  Οἱκονόμος

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA