Όταν σε λασπολογούν εσύ να ανθίζεις.Όταν σε βρίζουν εσύ να μοσκοβολάς.Η χάρη του Θεού αγκαλιάζει ότι ο κόσμος αφήνει ορφανό. Γέροντας Γαβριήλ ΑγιορείτηςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ενοριακά Νέα

      Ἐκ τῆς Ἱερᾶς καὶ Γεραρᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου, Ὡρῶν Ἀνδρου, μετεκομίσθη ἡ Σεπτὴ καὶ Χαριτόβρυτος Τιμία Κάρα τοῦ Ὁσιομάρτυρος  Ἁγίου Νικολάου Τοῦ Νέου του ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν Βουνένοις ἀθλήσαντος,  εἰς τὸν φερώνυμον Ἱερὸν Ναὸν Του εἰς Θήβας Βοιωτίας τὴν Δευτέραν 31ην τοῦ μηνὸς  Ὀκτωβρίου 2011.

      Κατὰ τὴν Τελετὴν τῆς Ὑποδοχῆς  παρέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τανάγρας κ.κ Πολύκαρπος, ἐκπροσωπῶν τὸν Ἐπιχώριον Μητροπολίτην κ.κ Γεώργιον,μετὰ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου,τοῦ Δημάρχου τῆς Πόλεως κ.Σπυρίδωνος Νικολάου,τῶν ἐκπροσώπων τοῦ ΚΕ.ΠΒ Θηβῶν,τοῦ Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καὶ τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Ἐνορίας ὅστις ἐν καταφανεῖ συγκινήσει καὶ εὐλαβεία ὑπεδέχθη τὸν Ἔφορον , Πολιοῦχον  καὶ Προστάτην Του.

      Τὴν Τιμίαν Κάραν ἐκόμισε ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης Γέρων Δωρόθεος μετὰ τῆς Συνοδείας του. Ἐπηκολούθησε  Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας καὶ Ἱεροῦ Κηρύγματος ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου εἰς ὃν τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον προσέφερεν Εὐλογίας Χάριν καὶ Εὐχαριστίας εἰς τὸ Σεβάσμιον Πρόσωπον Του Σεπτὴν Εἰκόνα τοῦ Ὁσιομάρτυρος.

      Τὴν ἀρτοκλασίαν ἐτέλεσεν ὁ Σύλλογος τῶν ΑμΕΑ οἱ «Ἅγιοι Ἀνάργυροι» διὰ τῆς Προέδρου αὐτοῦ κ.Ἀθηνᾶς Ράϊκου.Πλῆθος πιστῶν προσῆλθεν μέχρις ἀργὰ τῆς νυκτὸς καὶ ἠσπάσθη τὸ Τίμιον Λείψανον κομίζων ἐξ Αὐτοῦ Χάριν καὶ Εὐλογίαν.

       Τὴν σήμερον 1ην Νοεμβρίου τ.ἐ ἐτελέσθη ἱερουργοῦντος  τοῦ Καθηγουμένου Θ.Λειτουργία μετὰ Ἁγιασμοῦ καὶ ἀνεγνώσθησαν εἰδικαὶ Εὐχαί πρὸ τῆς Ἁγίας Κάρας ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείαις καὶ ἐν ἀναγκαις ὄντων.

       Τὸ Χαριτόβρυτον Λείψανον θὰ παραμείνῃ  μέχρις καὶ τῆς Κυριακῆς 6ην Νοεμβρίου τὸ ἑσπέρας ώραν 5ην ἑσπερινὴν καθ’ ἥν μετὰ τὸ πέρας τῶν Ἀκολουθιῶν θὰ κατευοδωθῇ ἐπιστρέφον εἰς τὴν Μονὴν εἰς ἥν ἀπὸ αἰώνων ἀναπαύεται.  

     Καθ’ ἡμέραν  θὰ τελοῦνται τὴν μὲν πρωῒαν Θ.Λειτουργία τὴν δὲ ἑσπέραν Ἑσπερινὸς καὶ ὁ Παρακλητικὸς Κανὼν τοῦ Ἁγίου. Τὴν Κυριακὴν θὰ λάβουν χώραν Λατρευτικαὶ Ἐκδηλώσεις διὰ τὴν ἀνάμνησιν τοῦ Θαύματος τοῦ Ἁγίου διὰ τοῦ Ὁποίου διέσωθη ἡ Ἐνορία ἐκ τοῦ μένους τοῦ Γερμανικοῦ ζυγοῦ.

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς θὰ παραμένῃ ἀνοικτὸς καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν μέχρις τῆς 8ης ἑσπερινῆς.

TO EKKΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA