Νὰ θυμᾶσαι πὼς κάθε ἄνθρωπος ποὺ συναντᾶς κάτι φοβᾶται, κάτι ἀγαπᾶ καὶ κάτι ἔχει χάσει. (Τζ. Μπράουν)Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Ας ξέρουμε ενα πράγμα: ότι εδώ είμαστε περαστικοί!
Kυριακή μετά τά Φώτα σήμερα, αγαπητοί. Ο Θε­άνθρωπος Ιησούς αφού εβαπτίσθη από τόν Ιωάν­νη στόν Ιορδάνη ποταμό καί εφανε...

Τα Θεοφάνεια είναι η ημέρα, όπου επίσημα καί πανηγυρικά, εκαμε τήν είσοδό της στον κόσμο ή Θεία Χάρις.
     «Επεφάνη ή χάρις του Θεού ή σωτήριος...», είναι γραμμένο στις επι­στολές του Αποστόλου Παύλου. Καί πάλι «η χάρις κα...

Υπάρχουν αδελφοί που περιμένουν.
Αυτό που συνέβαινε στις όχθες του Ιορδάνη, δεν είχε ξαναγίνει. Λαοθάλασσα! Μυρμηγκιά! Πήγαιναν κι έρχονταν ο κόσμος. Έμε...

Οι συγκλονιστικές στιγμές του διωγμού του Θείου Βρέφους.
Την Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα το ιερό Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει όλες εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές του διωγμού τ...

Νά ζήσουμε τό μυστήριο τού «Ε μ μ α ν ο υ ή λ» σ’ όλο τό πλάτος καί τό βάθος του!
     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ! Η ιστορία σέ μια λέξι! Δέν είναι σχή­μα λόγου. Η ιστορία του κόσμου πέρα από τις γήινες αι­τίες και σκοπ...

Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που απαντούν στη θεία πρόσκληση με ένα ολοπρόθυμο ΝΑΙ Κύριε.
Σ΄ ένα επίσημο και μεγάλο δείπνο και σε μια σημαντική τιμητική πρόσκληση αναφέρεται η σημερινή ευαγγελική περικοπή.  Δεί...

Τήν είχε δέσει μέ αρρώστια ό Σατανάς κι'εκείνη συνέχιζε νά πηγαίνει στόν οίκο του Θεού.
        Ανεβαίνουμε σιγά-σιγά γιά τά Χριστούγεννα, αγα­πητοί. Σήμερα, δεκάτη Κυριακή του Λουκά, τό Ευαγγέλιο αναφέρεται ...

Συμβαίνει άνθρωποι της Εκκλησίας παρουσιάζονται σκληροί και ανάλγητοι μπροστά στον ανθρώπινο πόνο.
     Ο τυφλός της σημερινής ευαγγελικής διήγησης οπωσδήποτε κίνησε σε όλους μας την συμπάθεια καθώς ακούσαμε την μονότον...

Μόνο με τις δικές μας δυνάμεις δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε κανένα πάθος.
Ο πλούσιος νέος είχε μεγάλα πνευματικά ενδιαφέροντα. Ήταν κι άρχοντας της Συναγωγής και είχε μεταφυσικές αναζητήσεις. Μό...

Έχουμε σκεφθεί εμείς ποτέ πώς θα είναι η δική μας τελευταία μέρα ή νύχτα;
Θέλοντας ο Κύριος να δείξει πόσο ολέθριο είναι το πάθος της πλεονεξίας είπε την παρακάτω Παραβολή: Κάποιου πλουσίου ανθρ...

Ας βάλουμε μέσα μας την καρδιά του ''Καλού Σαμαρείτη''.
Το  δρόμο γιά την αιωνιότητα λέει οτι αναζητά ό «ν ο μ ι κ ό ς» του Ευαγγελίου. Και ό Χριστός του δείχνει τον α­νήφορο τ...

Tί πρέπει νά θυμώμαστε;
Ὁ πλούσιος τῆς σημερινῆς παραβολῆς μέσα ἀπό τόν ἅδη, ἀπό τήν φοβερή κόλαση φωνάζει, παρακαλεῖ τόν Ἀβραάμ, ἱκετεύει νά στ...

Να μη μας φοβίζει το τι θα κάνουμε όταν Τον συναντήσουμε ή το πώς θα σταθούμε μπροστά Του.
Ίσως έχουν υπάρξει φορές που αναρωτηθήκαμε πώς θα μπορούσαμε να συναντήσουμε τον Θεό. Με ποιο τρόπο, με ποια μέσα. Η απά...

Ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία επάνω μας!
Μόλις έφτασε ο Κύριος στη χώρα των Γαδαρηνών, Τον συνάντησε κάποιος άνθρωπος που είχε κυριευθεί από πολλά δαιμόνια επί π...

Μή μας αφήνεις Ουράνιε Σπορέα. Σπείρε ακόμα. Καί να επιμείνεις.
     Tέταρτη Κυριακή του Λουκά σήμερα, αγαπητοί, καί μνήμη των Αγίων Πατέρων τής Εβδόμης εν Νί­καια Οικουμενικής Συνόδου...

Ευχαριστία,Απόλυση,Αντίδωρο.
Τό κήρυγμά μας αυτό, αδελφοί μου χριστιανοί, είναι τό τελευταίο στήν σειρά τών κη­ρυγμάτων μας γιά τήν θεία Λειτουργία. ...

Χριστοφόρος,Θεοφόρος και Ναοφόρος γίνεται όποιος μεταλαμβάνει!
Καί πάλι, αγαπητοί μου χριστιανοί, καί στό σημερινό μας αυτό κήρυγμα θά μιλή­σουμε γιά τήν θεία Κοινωνία. Δέν χορταίνει ...

«Γιά σένα σφάχτηκε ο Αμνός του Θεού καί σύ τόν αφήνεις;»
Στό προηγούμενο κήρυγμά μου, αδελφοί χριστιανοί, στήν ερμηνεία τής θείας Λειτουργίας σάς είπα αυτό τό βασικό: Ότι ή θεία...

Τί δέν μπορεί ο Θεός;
Στά κυριακάτικα κηρύγματά μας, άδελφοί μου χριστιανοί, έρμηνεύουμε τήν Θεία Λειτουργία. Καί φθάσαμε ήδη, μέ τήν Χάρη του...

«Ού φίλημά Σοι δώ­σω, καθάπερ ο Ιούδας».
Τό πιό ωραίο καί τό πιό άγιο, αγαπητοί μου χριστιανοί, πού γίνεται κάτω στήν γή είναι ή Θεία Λειτουργία. Ας φωτίσει ο Θε...

«Οποιος φάγει άπό αυτόν τόν αρτο, θά ζήσει γιά πάντα» .
Ερμηνεύοντας σύντομα τήν Θεία Λειτουργία, αδελφοί χριστιανοί, φθάσαμε στήν προετοιμασία γιά τήν Θεία Κοινωνία. Αύτό είνα...

Γιατί μεταλαμβάνουμε;
Ερμηνεύοντας τήν Θεία Λειτουργία, αδελφοί μου χριστιανοί, βρισκόμαστε στό τμήμα έκείνο πού αναφέρεται στήν Θεία Κοινωνία...

H μνημόνευση του Επισκόπου στη Θ.Λειτουργία.
Είχαμε μείνει στίς μνημονεύσεις ζώντων καί τεθνεώτων, πού κάνει ο Ιερεύς μετά τόν καθαγιασμό τών Τιμίων Δώρων, τήν ώρα π...

Η Θ.Λειτουργία προσφέρεται γιά όλους, γιά νά σωθούν όλοι.
Ερμηνεύουμε, αδελφοί μου χριστιανοί, μέ απλό καί σύντομο τρόπο τήν θεία Λει­τουργία. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας μιλήσαμ...

Ο Ιερέας καί μόνο νά θελήσει νά λειτουργήσει κάνει θαύμα μέ τή Λειτουργία του.
Τελώντας τήν Θεία Λειτουργία, αδελφοί μου χριστιανοί, φτάσαμε στό ανώτερο σημείο της, στό «Τά Σά εκ τών Σών...», στήν πρ...

Τι ζούμε στήν Θεία Λειτουργία;Την άγάπη του Θεού στόν άνθρωπο.
Στό προηγούμενο κήρυγμά μας, άδελφοί μου χριστιανοί, ερμηνεύοντας τήν Θεία Λειτουργία φθάσαμε στόν «επινίκιο υμνο», στό ...

H πάμφωτη νύκτα της Αναστάσεως.
Πρός τόν Ἱερό  Κλῆρο καί  τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς  καθ’  ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως           Ἀδελφοί μου,         Μέσ...

Οι πέντε λόγοι που ευχαριστούμε το Θεό στη Θ.Λειτουργία.
    Μέ τά όσα είπαμε μέχρι τώρα, άγαπητοί μου χριστιανοί, ερμηνεύοντας τήν Θεία Λειτουργία, μπήκαμε στό κεντρικό της σημ...

Η πραγματική μας πατρίδα καί ο προορισμός μας.
Είπαμε, άγαπητοί μου χριστιανοί, ότι μετά τήν ομολογία τής πίστης μας, πού κάναμε μέ τό «Πιστεύω», τότε άρχίζει στήν πρα...

Η Θεία Λειτουργία αναπαριστάνει τή Θυσία του Χριστού.
Ερμηνεύοντας τή Θεία Λειτουργία, άγαπητοί μου χριστιανοί, φτάσαμε στό «Πιστεύω», μέ τό οποίο ομολογούμε όλη τήν πίστη μα...

Oι Παπικοί τόλ­μησαν νά βάλουν βέβηλο χέρι στό «Πιστεύω»!
Στό προηγούμενο κήρυγμα μας, αγαπητοί μου αδελφοί, είπαμε ότι γιά νά μετέχουμε στή μεγάλη Θυσία καί τό μέγα μυστήριο της...

Δέν «χωράμε» ό ένας τόν άλλον μέσα μας!
Ερμηνεύοντας τή Θεία Λειτουργία, αδελφοί μου χριστιανοί, φτάσαμε στά «Αγια». 'Εκεί, πού ό Ιερέας μεταφέρει τά Τίμια Δώρα...

Μιά μέρα θά πεθάνουμε... Καί μετά;
Ερμηνεύοντας τή Θεία Λειτουργία, αδελφοί μου χριστιανοί, φθάσαμε μετά τή Με­γάλη Είσοδο, μετά τά ««Αγια», όπως λέμε. Η Μ...

Ειμαστε και μείς πάνω στο Άγιο Δισκάριο....
    Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, τά κηρύγματά μας στήν Θεία Λειτουργία.Είμαστε μετά τό Ευαγγέλιο, τότε πού εφευ...

Βρέστε παπά νά σάς μνημονεύει στήν Προσκομιδή!
Γιά τήν Προσκομιδή σάς μίλησα στό προηγούμενο κήρυγμά μου, αδελφοί μου χρι­στιανοί. Αλλά είναι τόσο πολύ σπουδαία ή τελε...

Τό θέαμα πάνω στό Άγιο Δισκάριο είναι θαύμα: Ο Χριστός, ή Παναγία μας καί ολη ή Εκκλησία.
Στά μαθήματά μας γιά τή θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου χριστιανοί, βρισκόμαστε μετά τό Ευαγγέλιο, οταν εφευγαν οι Κατηχού...

Αυτά που έκανε ο Ιησούς Χριστός μας στό Μυστικό Δείπνο μέ τούς Μαθητές Του.
Είχαμε φτάσει στήν απόλυση τών Κατηχουμένων, οι οποίοι δέν ήθελαν νά φύγουν, γιατί ενοιωθαν πολύ καλά μέσα στήν Εκκλησιά...

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου!
Μετά τον Απόστολο, το άγιο Ευαγγέλιο και το θείο κήρυγμα τελείωσε, αγαπητοί μου χριστιανοί, το Πρώτο μέρος της Θείας Λει...

Με το κήρυγμα μαθαίνουμε τα ωραία της πίστης μας.
Ερμηνεύοντας την Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου χριστιανοί, φτάσαμε στα Ιερά Αναγνώσματα, το Αποστολικό και το Ευαγγελικό...

Να διαβάζουμε κατά ορθόδοξο και όχι κατά προτεσταντικό τρόπο την Αγία Γραφή.
Τι ωραία και τι γλυκιά που είναι η Θεία Λειτουργία, αδελφοί μου χριστιανοί! Σ΄αυτή συναντιόμαστε όλοι μαζί, σαν ένα σώμα...

Πρώτη Σελίδα Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA