Πόσα δάκρυα χύθηκαν μπροστά σε εικονίσματα; Πόσοι αμαρτωλοί γονάτισαν σαν τους αγίους για να ζητήσουν θείο έλεος; Πόσα καντήλια άναψαν για να φωτίσουν τα σκοτάδια μίας μεγάλης νύχτας; Πόσες προσευχές έγιναν κλάμα γιατί ίσως ήταν πρώτη φορά που στη συνάντηση με τον Θεό ένιωσαν αληθινή αγάπη; Δ.Τ.Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Τά νοερά βήματα τῆς σημερινῆς ἡμέρας μᾶς ὁδηγοῦν σέ μία πολιτεία αἱρετικῶν καί ἀπάτριδων. Ἡ Σιχάρ εἶναι ἡ πρωτεύουσα τῆς Σαμάρειας καί οἱ Σαμαρεῖτες εἶναι ἡ φυλή πού ἱστορικά πρόδωσαν τούς ὁμοεθνεῖς τους καί ἀλλοίωσαν με ξενόφερτα στοιχεῖα τήν ἀληθινή πίστη στόν Ἕνα καί Μοναδικό Θεό. Μ’ ὅλα τοῦτα τά λάθη τους, ὅμως, δέν κατάφεραν νά δραπετεύσουν ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεανθρώπου Λυτρωτῆ, πού ἦλθε στή γῆ νά σώσει ὅλες τίς φυλές καί ὅλα τά ἔθνη. Γιά νά ἐφαρμόσει αὐτό τό σοφά προετοιμασμένο σχέδιο τῆς σωτηρίας ὁ Κύριος πραγματοποιεῖ σήμερα μία μυστική, ἀθόρυβη, ἀλλά δυναμική εἰσβολή στή χώρα τῶν Σαμαρειτῶν. Εἶναι προδότες καί αἱρετικοί, εἶναι ἄσπονδοι ἐχθροί τοῦ Ἰσραήλ. Δέν μποροῦσε ὁ Σωτήρας νά τά παραθεωρήσει ὅλ’ αὐτά. Ψάχνει μέ τό θεϊκό Του βλέμμα καί βρίσκει ἐκεῖνο τόν ἄνθρωπο πού εἶναι κατάλληλος νά γίνει ἀπόστολος τοῦ μηνύματος τῆς σωτηρίας. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶναι μία γυναίκα μέ χαλαρό ἦθος, ἀλλά μέ ζωηρό καί ὑγιές πνεῦμα. Εἶναι ἡ Σαμαρεῖτις, ἡ μετέπειτα Φωτεινή, πού ὁμολογεῖ καί θυσιάζεται γιά τό Χριστό μ’ ὅλη της τήν ἀγάπη.

Ἡ Σαμαρεῖτις μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ διάλογος καί ἡ σχέση μέ τό Χριστό δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τό ἦθος οὔτε ἀπό τήν ἄγνοια. Ὁ διάλογος καί ἡ σχέση μέ τόν Κύριο στηρίζονται μόνο στήν ἀληθινή ἐσωτερική διάθεση τῆς ψυχῆς νά βρεῖ τήν ἀλήθεια καί νά τήν κάνει τρόπο ζωῆς. Ἡ ἀλήθεια εἶναι σάν τό ζωντανό νερό πού τῆς ὑπόσχεται ὁ Χριστός πώς, ἄν τό δοκιμάσει, δέν θά ξαναδιψάσει ποτέ στή ζωή της. Ἡ ἀλήθεια καί τό ζωντανό νερό δέν εἶναι θεωρίες καί ἀοριστολογίες. Εἶναι συγκεκριμένο πρόσωπο. Εἶναι ὁ Χριστός. Αὐτό πού λέει σήμερα ὁ Κύριος στή Σαμαρείτιδα τό λέει καί σ’ ὅλους ἐμᾶς. Μᾶς προσκαλεῖ κοντά Του ὄχι νά μάθουμε γιά Ἐκεῖνον, ἀλλά νά φᾶμε καί νά πιοῦμε Ἐκεῖνον.

Δέν μᾶς καλεῖ σέ μία θεωρητική προσέγγιση. Μᾶς θέλει κοντά Του σέ μία πρακτική καί οὐσιαστική γνώση τοῦ προσώπου Του. Θέλει νά διψᾶμε γιά Ἐκεῖνον, ἐπειδή Ἐκεῖνος διψάει ἀσίγαστα γιά μᾶς. Κάποτε εἶπε: «μακάριοι οἱ πεινῶντες καί διψῶντες τήν δικαιοσύνην». Ἡ πείνα καί ἡ δίψα γιά τή δικαιοσύνη ὄχι τή νομική καί κοινωνική ἀλλά γιά τήν ὄντως δικαιοσύνη, πού εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης. Αὐτό ἦταν τό μεγάλο προσόν τῆς Σαμαρείτιδος, πού τήν κατέστησε ἱκανή καί ἄξια ὄχι μόνο νά διαλεχθεῖ μέ τόν ἴδιο τό Θεό, ἀλλά καί νά καταστεῖ ἱεραπόστολος καί εὐαγγελίστρια τῶν συμπατριωτῶν της. Ἡ μεγάλη δίψα της γιά τό Θεό τήν ὁδήγησε κοντά Του. Ὁ πόθος της νά ξεδιψάσει ἡ ψυχή της ἀπό τό καῦμα τοῦ ψεύδους καί τῆς πλάνης ἔφεραν τά βήματά της στήν ἀληθινή πηγή τῆς ζωῆς. Πῆγε γιά νερό καί βρῆκε τό Θεό. Τό πνεῦμα της ὅμως ἦταν τόσο ἀνοικτό καί ἡ διάθεσή της τόσο θετική, πού μέσ’ ἀπό τό διάλογο ἐκτίμησε τό θησαυρό πού ἀνακάλυψε. Μπορεῖ ἡ καρδιά της να ἦταν λεκιασμένη ἀπό τή χαλαρή ἠθική, ἀλλά ἦταν ντυμένη   μέ τό φόρεμα τῆς ἀγάπης. Ἐξαιτίας τῆς ἀγάπης αὐτῆς τό θησαυρό πού χάρηκε ἡ ἴδια δέν τόν κράτησε γιά τόν ἑαυτό της.

Ἔτρεξε νά τόν μοιραστεῖ μέ τούς συμπολίτες της, μέ ὅλους ἐκείνους πού εἶχαν τήν ἴδια δίψα πού εἶχε κι αὐτή. Σήμερα ὁ Κύριος δέν κουράζεται νά ἐπαναλαμβάνει τήν εἰρηνική Του εἰσβολή στήν ἁμαρτωλή πραγματικότητά μας. Ἔρχεται νά βρεῖ τόν καθένα στά ἀπατηλά πηγάδια τοῦ ψεύδους καί τῆς ματαιότητας, ὅπου τρέχουμε νά ξεδιψάσουμε τίς φρυγανισμένες μας ψυχές. Ἀπευθύνει τό λόγο τῆς γνώσεως σέ ὅποιον ἐπιθυμεῖ νά ξεδιψάσει ἀληθινά ἡ ὕπαρξή του. Ἀποκαλύπτει τή Θεότητά Του καί μᾶς καλεῖ νά κοινωνήσουμε μαζί Του. Ὅποιος γεύεται αὐτό τό ζωντανό γάργαρο νερό τῆς θεϊκῆς παρουσίας μήν τό κρατήσει γιά τόν ἑαυτό του. Ἄς μιμηθεῖ τή Σαμαρείτιδα. Ἐκείνη φώτισε τά σκοτάδια τοῦ τόπου της καί ὀνομάστηκε Φωτεινή. Ἐμεῖς, ὡς φωτεινοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ἄς φωτίσουμε τά σκοτάδια πού πνίγουν τό δικό μας τόπο καί βυθίζουν τούς συνανθρώπους μας στή δυστυχία. Ὑπάρχει ἐλπίδα! Ὑπάρχει ἄφθονο 23 δροσερό νερό γιά ὅλους καί ὀνομάζεται Χριστός. Ἄς κεράσουμε τό Χριστό στούς διπλανούς μας. Θά μᾶς εὐγνωμονοῦν γιά πάντα. Θά γίνουμε οἱ πιό μεγάλοι εὐεργέτες τους. Μακάρι μέ τή δική μας μικρή προσπάθεια νά δοξάζεται καί νά μεγαλύνεται τό ὄνομα τοῦ Κυρίου, στόν Ὁποῖο ταιριάζει ὅλη ἡ δόξα τῶν αἰώνων.Αμήν.

Ι.Μ Δημητριάδος

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA