Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι οἱ ἀκολουθίες, τὸ κερὶ καὶ τὸ λιβάνι καὶ τὸ καντήλι ποὺ ἀνάβει μπροστὰ στὰ ἅγια εἰκονίσματα. Καὶ πιὸ πέρα δὲν πηγαίνω. Ἂν θέλη, ἂς μὲ πάη ὁ Θεός(Γ.Α).Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές
Διάλογος με τους νέους μας

Λυτρώθηκε ἀπὸ τὸν πονηρὸ λογισμὸ...
Κατά το  700 μ.Χ. περίπου ζοῦσε στὴν ᾿Αθήνα ἕνας χριστιανός, σοφὸς στὰ γράμματα καὶ σοφότερος στὴν ἀρετή, ὁ ὁποῖος ὀνομ...

Είχε ο Ιησούς αδέλφια;
Ο Ιωσήφ ο μνηστήρας της Μαρίας, του οποίου η γυναίκα είχε πεθάνει, του είχε ήδη αφήσει 7 παιδιά, 4 αγόρια και 3 κορί...

Δεν υπάρχει μικρή ή μεγάλη αμαρτία.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι πατέρες της εκκλησίας διακρίνουν τα αμαρτήματα σε 2 κατηγορίες:Τα θανάσιμα που είναι αμα...

Ὁ Γάμος δὲν σκοτώνει τὸν ἔρωτα!
Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἐγείρεται εἶναι: Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Παράδοση εἶναι ἀντίθετη μὲ τὸν ἔρωτα καὶ τὴν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων...

-Καί τί θά βγεῖ μέ αὐτό, πάτερ;
Κάποτε, ἕνας ἄρχοντας τῆς τσαρικῆς αὐλῆς, πῆγε νά συμβουλευτεῖ ἕναν περίφημο τότε γιά τήν ἀρετή του, ἱερέα τῆς Πετρούπο...

Προσευχὴ μὲ προσοχή!...
Kάποτε ὁ παπα-Νικόλας ὁ Πλανᾶς, θυμιάτιζε τὴν ὥρα τῆς ἐνάτης ᾠδῆς, ὅταν ἔψαλλαν οἱ ἱεροψάλτες «τήν Τιμιωτέραν τῶν Χερου...

῾Ο ἀνεκτίμητος θησαυρὸς.
«᾿Εμεῖς, ποὺ εἴμαστε οἱ νόμιμοι κληρονόμοι καὶ ἰδιοκτῆτες τοῦ θησαυροῦ, κακοποιοῦμε τὴν ῾Ελληνικὴ γλώσσα χωρὶς αἰδῶ » ...

Ἡ «τέχνη» τῆς Εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ.
Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ (1759-1833, † Μνήμη: 2α Ἰανουαρίου καὶ 19η Ἰουλίου), ὁ ἀγαπημένος Ἅγιος τῆς Ρωσίας καὶ ὅλου τοῦ ὀρθοδό...

«῞Οταν ὁ Θεὸς σᾶς ἔδωσε δικό σας τέκνο, δὲν τὸ θελήσατε καὶ τὸ σκοτώσατε!...»
Ενα ἡλικιωμένο ἀνδρόγυνο ἐπεσκέφθη τὸν Γέροντα. Δὲν εἶχαν δικά τους τέκνα, εἶχαν υἱοθετήσει ἕνα κοριτσάκι, τὸ ὁποῖον ἤδ...

Το καλό δεν φέρνει καλό όταν καλώς δεν γίνεται.
    Ο ιερός Χρυσόστομος λέει πως στην πνευματική αγωγή η μεγάλη αυστηρότητα, οι συνεχείς επιπλήξεις και οι πολλές παρατ...

Ας καταφεύγουμε στὸν Πνευματικό μας γιὰ νὰ βροῦμε παραμυθία καὶ ἐνίσχυσι.
Ενα πολὺ λεπτὸ θέμα τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι τὸ θέμα τῶν λογισμῶν καὶ τῆς ἐξομολογήσεως αὐτῶν. ῎Απειρ...

«Ἔλεος, πιά, μὲ τό... “κομμάτι”»!
Ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἔχω παρατηρήσει, ὅτι διαδίδεται ἐπικινδύνως, κυρίως ἀπὸ δημοσιογράφους, ἡ ἀνόητη, ἀλόγιστη καὶ κα...

''Θὰ κάμω ἀμέσως Ἁγιασμό...!''
  Κάποτε, πρὸ τοῦ 1940, στὸν συνοικισμὸ τῶν Κομνηνῶν Δράμας, εἶχε ἀρρωστήσει ἕνας συμπολίτης μου. Εἶχαν παρα- λύσει τὰ ...

῾Ο διάβολος μισεῖ τὴν πνευματικὴ διδασκαλία.
  Κάποιος  Γέροντας Ἀσκητὴς παρακάλεσε τὸν Θεὸ νὰ τοῦ δώση τὸ ἑξῆς χάρισμα: ποτὲ νὰ μὴ νυστάξη ὅταν γίνεται ὁμιλία πνευ...

Σήμερον ἐπίστρεψον!
  Ο λόγος  μας καὶ πάλι περὶ Μετανοίας... ῾Η ζωὴ τοῦ ἀληθινοῦ Χριστιανοῦ εἶναι μία συνεχὴς Μετάνοια. ῾Ο πιστὸς εἶναι πά...

Σὲ ὅσους ἔχουν καλὴ προαίρεση...
Κάποτε, στὴν ὥρα τῆς προσευχῆς στὸ κελλί του, ὁ Μέγας Μακάριος ἄκουσε μιὰ φωνὴ ἄνωθεν, νὰ τοῦ λέγει: - Μακάριε, πρέπει...

Ἡ γυναίκα αὐτὴ ἦταν μέντιουμ.
Ἡ κ. Ξ., παντρεμένη στὴν Ἀθήνα, εἶχε προβλήματα μὲ τὸν σύζυγό της, γιατὶ αὐτὸς τὴν ἀπατοῦσε. Κάποιοι τῆς συνέστησαν νὰ...

Ἤμουν, λέει, ἀντιεξουσιαστὴς...
Σ᾿ ἕνα παγκόσμιο Συνέδριο, ὁ νέος αὐτὸς συνάδελφος παρουσί- ασε μιὰ ἐξαιρετικὴ ἐρευνητικὴ ἐργασία. Τὸν χειροκροτήσαμε ὅ...

«᾿Επῆρες εὐλογία ἀπὸ τὴν Παναγία;»
Κάποτε ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Νόβγοροδ Γουρίας καὶ Τοποτηρητὴς τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς Καλούγας, στὴν ὁποίαν ὑπαγόταν ἡ ῎Οπτινα, ἔ...

«Θὰ μᾶς τὰ ξαναδώσει διπλάσια!...»
    Στὸν Βίο τοῦ Ρώσου Γέροντα Γαβριὴλ (1844-1915), διαβάζουμε: Κάποτε τοῦ ἔδωσε κάποιος τρία ρούβλια. Σὲ σχέση μὲ τὴν ...

Τι μας διδάσκει η Εικόνα της Πεντηκοστής;
Πενήντα ἡμέρες μετά τό Πάσχα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν Πεντηκοστή εἰς ἀνάμνησι τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπ...


Ἡ Ἐκκλησία παρακαλεῖ καὶ ἱκετεύει.
Ὁ Χριστὸς "ἐπεξηγώντας" στοὺς Σαδδουκαίους τὸ μυστήριο τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν ἔλεγε ὅτι εἶναι Θεὸς τοῦ Ἀβρ...

Το «δικαίωμα»...
Στὰ ἁγιασμένα Καυσοκαλύβια τοῦ Ἁγίου Ὄρους δύο Ἁγιορεῖται πα- τέρες συζητοῦν: — Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ συναντῶ στὶς μελέτες ...

Μοῦ ἔδωσες τὸ πᾶν...
Οἱ δρόμοι τῆς Ἀθήνας ἦταν ἀκόμη ἔρημοι. Χαράματα χειμωνιάτικης ἡμέρας.  Ὁ ἀγαθὸς Ἱερέας ἐβάδιζε γιὰ τὴν Ἐκκλησία του, ...

Έκτρωση:Η ἐνδομήτριος παιδοκτονία!
῾Ο ἰατρὸς Στόγιαν ᾿Αδάσεβιτς εἶναι ὁ μοναδικὸς γυναικολόγος εἰς τὴν Σερβίαν, ὁ ὁποῖος δημοσίως ὡμολόγησεν ὅτι ἡ ἔκτρωσι...

H γριούλα και η Καινή Διαθήκη...
  Κάποτε, σ’ ένα εκκλησιαστικό βιβλιοπωλείο μπήκε μια γριούλα για να ψωνίσει! Κατευθύνθηκε προς τον υπάλληλο του βιβλι...

«Ζηλεύω αὐτοὺς ποὺ πιστεύουν»!
Ἀξιόλογος σύγχρονος ζωγράφος, μὲ πλούσιο καὶ σημαν- τικὸ ἔργο εἶναι ὁ Σωτήρης Σόρογκας.   Σὲ συνέντευξί του δήλωσε: «Μὲ...

Το Βυζάντιο δεν χάθηκε.Συνέχισε να υπάρχη στο Άγιον Όρος.
Η Αυτοκρατορία δεν έπεσε. Το Βυζάντιο δεν χάθηκε. Συνέχισε να υπάρχη στο Άγιον Όρος και σε όλα τα ορθόδοξα μοναστήρια ...

Πολλοί αναφέρονται στην «αξία της Ορθοδοξίας» αλλά αγνοούν τι είναι η Εκκλησία.
  Η Ορθοδοξία δεν είναι ένα θεωρητικό σύστημα ιδεών. Δεν είναι μία ιδεολογία, που πρέπει να αντιπαρατεθεί προς τις άλλε...

Ἡ καλὴ συμβουλὴ ἑνὸς μάγου...
Κάποιος ἄνθρωπος φιλόχριστος στὴν Βαβυλῶνα τῆς Αἰγύπτου, ἀπὸ ἐπιφανὲς γένος, πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια διωρίσθηκε ἀπὸ τὴν Ἐξ...

Την καρδιά συνδέει με τα κατά Θεόν έργα ο καλός σκοπός.
  Αρετή δεν είναι η εξωτερική εκτέλεση των πολλών και ποικίλων πράξεων που γίνονται με το σώμα, αλλά το περιεχόμενο πο...

''Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών''.
Η εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού αποτελεί έναν χαρμόσυνο εορτολογικό σταθμό μέσα στην όντως ε...

Σ’ εὐχαριστῶ ποὺ μοῦ ᾽δωκες τὰ μάτια!
    «Ὅταν τριγύρω βλέπω τῆς φύσεως τὰ κάλλη,τὸν ἥλιο, τὴ σελήνη, τ’ ἄστρα τὰ φωτεινά, τὴ θάλασσα, π’ ἀφρίζει κι’ ἁπλώνε...

Ο σταυρός του καθενός μας, κι ο Σταυρός του Χριστού!
Ο Κύριος είπε στους μαθητές Του: «Ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολ...

Τα ξέρω όλα…;
Η εποχή μας πάσχει από την ασθένεια του «ξερολισμού». Νεώτεροι και μεγαλύτεροι έχουν άποψη για τα πάντα. Δικαιούνται να ...

Με ποιο τρόπο σου άνοιξε τα μάτια;
Εκείνο τον καιρό, καθώς περνούσε ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τότε τον ρώτησαν οι μαθητές του κ...

Ο Θεός ένα πράγμα θέλει απο εμάς!
Όσο και αν κοπιάσης, όσο και αν μοχθήσης, δεν σημαίνει οτι κάνεις κάτι το ουσιαστικό για τον Θεόν, αφού ο Θεός ένα π...

Το μεγαλύτερο χάρισμα που έχουμε είναι ότι ανήκουμε στην Εκκλησία.
  Η Εκκλησία είναι το Σώμα του Χριστού, που έχει κεφαλή τον Χριστό,και τα μέλη της είναι μέλη του Σώματος του Χριστού. ...

Ἡ θεία Μετάληψη ἐκεῖνον ποὺ μετέχει σωστὰ τὸν ἑνώνει μὲ τὸν ἐν Τριάδι Θεό.
Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς θείας Λειτουργίας εἶναι ἡ θεία Κοινωνία. Ὅταν ἡ θεία Κοινωνία τελειώνει, ὅλα μέσα στὸ Ναὸ εἶναι φω...

Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA