Πες μου πόσο επιεικής είσαι, να σου πω πόσο ουρανό κουβαλάς μέσα σου.» π. Χαράλαμπος ΠαπαδόπουλοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Τὸ αἴσθημα τῆς εὐγνωμοσύνης.
Ἄσχημο πρᾶγμα ἡ ἀχαριστία. Καὶ θλιβερὸ τὸ φαινόμενο, ὁ εὐεργετηθεὶς νὰ γυρνάει τὴν πλάτη στὸν εὐεργέτη. Νὰ τὸν χαρακτηρ...

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής τῆς καθημερινότητας.
Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, καθώς ἀκούγεται στίς ἀνατολές τοῦ νέου ἔτους, ἔχει μία ἐξαιρετική ἐπικαιρότητα. Ὁμιλεῖ ...

Αὐτά εἶναι τά Ὀρθόδοξα Θεοφάνεια.
Μεγάλα καί κοσμοσωτήρια τά γεγονότα ὅλων αὐτῶν τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. Ὁ Κύριος καί Θεός τοῦ παντός ἐπισκέπτ...

Η χαρά τῶν Χριστουγέννων χαρά ὅλου τοῦ ἔτους.
Μέσα στήν ἑορταστική ἀτμόσφαιρα τοῦ Ἁγίου Δωκεκαημέρου ἀπολαμβάνουμε τή μυστική χαρά τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως. Σήμερα, ...

Μία πορεία ἤ μᾶλλον μία σκυταλοδρομία.
Μία πορεία ἤ μᾶλλον μία σκυταλοδρομία παρακολουθοῦμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἡ ὁποία ξεκινάει ἀπό τόν Ἀβραάμ...

«Έτοιμά ἐστι πάντα».
Τήν παραβολή τοῦ μεγάλου δείπνου ἀκούσαμε σήμερα ἀπό τό θεανδρικό στόμα τοῦ Λυτρωτῆ. Μέ ἀγάπη μᾶς ὑπόσχεται τή χαρά καί...

Η Κυριακή δέν τελειώνει μέ τό «Δι’ εὐχῶν».
Κατά τήν εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμέρας ὁ πάνσοφος Δημιουργός καί Προνοητής Κύριος ἔρχεται σήμερα στή Συναγωγή, γιά νά ...

Μολονότι τον εμπόδιζαν, αυτός φώναζε όλο και περισσότερο.
Ο φλογερός πόθος του τυφλού του σημερινού Ευαγγελίου, είναι να δει το φως του . Είναι ο ίδιος πόθος που φλογίζει τα σωθ...

Τά λόγια τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι θλιβερά καί ἀποκρουστικά;
Πολλές φορές μποροῦν νά συμβοῦν τά πιό ἀπίθανα καί ἀναπάντεχα στή ζωή μας. Σήμερα ὁ πλούσιος νέος πού πλησιάζει τό Χρισ...

Αλήθεια και ύστερα;
Βρήκε επιτέλους την  λύση στο πρόβλημα του ο πλούσιος κτηματίας .Βασανίστηκε έστυψε το μυαλό του νύχτες ολόκληρες ,έμει...

Ποιὸς είναι ο πλησίον;
Τὸ βασικὸ ἐρώτημα, πού ἔθεσε ἀμυνόμενος ὁ νομικὸς στὸν Χριστό στήν σημερινή Εὐαγγελική περικοπή ἦταν: «καὶ τὶς ἐστί μου...

Η αὐτάρκεια μᾶς ἔριξε στήν λήθη τοῦ Θεοῦ.
Τό μεγάλο θέμα τῆς εὐδαιμονίας καί τοῦ πλουτισμοῦ προβάλλει σήμερα τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί Χριστιανοί. Ἡ σωτη...

Η επιλογή είναι δική μας.
Αδελφοί μου, στη σημερινή ευαγγελική περικοπή ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας διηγείται μια περιπέτεια που έζησε ο Κύριος ημώ...

Τὸ πνεῦμα τῆς μαθητείας.
  Τὸ βαθύτερο νόημα τοῦ σκοποῦ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κόσμο καὶ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἕνα μυστήριο ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ...

Την ίδια φράση «μη κλαίε» απευθύνει και σε μας ο Χριστός.
Οι άνθρωποι στη ζωή μας συχνά πονάμε γι’  αυτά που έχουμε και χάνουμε ή γι’  αυτά που θα θέλαμε να έχουμε και δεν τα έχ...

Θα γίνουμε κάποια μέρα όμοιοι με τον Θεό;
Ο Κύριος στο όρος της Γαλιλαίας παραδίδει στους μαθητές του τον τέλειο νόμο της Καινής Διαθήκης με την «επί του όρους ο...

Πῶς πρέπει νὰ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ θεῖο κάλεσμα;
Οἱ εὐαγγελικὲς περικοπὲς ποὺ ὅρισε ἡ Ἐκκλησία μας νὰ διαβάζονται στὴ θεία Λειτουργία ἀπὸ τὰ τέλη Σεπτεμβρίου, καὶ συγκε...

Τό ἦθος τοῦ Σταυροῦ.
Λίγο μετά τή μεγάλη ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί μπροστά στό μεγαλεῖο καί τήν εὐγένεια τῆς θυσίας τοῦ Θεανθ...

Τά μεγάλα δῶρα τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους.
Διπλή Κυριακή ἔχουμε σήμερα, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη ταυτόχρονα στό πανάχραντο πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί στόν...

Γιά τό χατίρι ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας.
Πρωτοχρονιά σήμερα γιά τό ἐκκλησιαστικό ἡμερολόγιο! Ἡμέρα ἐπίσημη καί χαρούμενη γιά τήν Ἐκκλησία, διότι δίνεται ἡ εὐκαι...

Ἡ κραυγή τοῦ πονεμένου πατέρα: «Κύριε, ἐλέησόν μου τόν υἱόν»!
Ἡ ἀπελπισμένη φωνή τοῦ πονεμένου πατέρα ἀκούγεται ἐκκωφαντικά σήμερα καί πραγματικά πρωταγωνιστεῖ ἀπόλυτα. Ἀντηχεῖ στήν...

Παρών στίς δύ­σκο­λες στιγμές τής ζωῆς μας.
Ἐλάχιστες εἶναι οἱ φορές πού τά ἱερά κεί­μενα τῶν εὐαγγελίων περιγράφουν πε­ρι­­­στα­­τικά κατά τά ὁποῖα οἱ μαθητές τοῦ...

Μέ πέντε ἄρτους καί δύο ψάρια....
Τά θαύματα τοῦ Κυρίου μας μποροῦμε νά τά μελετήσουμε σέ δύο ἐπίπεδα. Τό ἕνα εἶναι τό προφανές καί εὔκολο. Τό δεύτερο εἶ...

Βλέπουμε κι ακούμε ό, τι θέλουμε.
Στην πόλη της Καπερναούμ, είδαμε την προηγουμένη Κυριακή, ο Χριστός να θερα­πεύ­ει έναν παράλυτο που τον κατέβασαν με σχ...

Η υλοποίηση της διδασκαλίας Του στην καθημερινή μας ζωή.
Πολλοί δεν θέλουν να αναγνωρίσουν την ύπαρξη του πονηρού. Αυτή είναι η τέχνη του και η πονηριά του. Σπέρνει αμφιβολίες...

Η κοινή μας Μητέρα η Εκκλησία.
Υπάρχει ένας πολύ όμορφος χαρακτηρισμός, ο οποίος πολλές φορές αποδίδεται στην Εκκλησία μας. Ονομάζεται και Μητέρα . Μη...

Μέριμνες....
Ὁ φιλάνθρωπος Κύριος ἔρχεται καί πάλι κοντά μας σήμερα, γιά νά μᾶς παρηγορήσει καί νά μᾶς στηρίξει μέ τή διδασκαλία Του...

Οἱ Ἀπόστολοι ὑπῆρξαν μοναδικοί καί διαφορετικοί ταυτόχρονα.
Εἶναι ἄδικο οἱ κατώτεροι καί οἱ μέτριοι νά ὁμιλοῦν γιά τούς ἀρίστους καί τούς τελείους. Ἐντούτοις ὅμως μία τόσο ἐπίσημη...

Ο άνθρωπος χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν μπορεί να φθάσει στην αγιότητα.
Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα η Αγία Εκκλησία μας τιμά, εορτάζει και προβάλλει προς όλους μας ένα μεγάλο γεγονός. Την κά...

Νά χαιρόμαστε «τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τήν κοινωνίαν τοῦ πνεύματος».
Ὅλη αὐτή τήν ἀναστάσιμη περίοδο πού διατρέξαμε ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία φρόντισε, μέ τά ἀναγνώσματα πού μᾶς ἔβαλε ν’ ἀκούσου...

Λάσπη, τήν ὁποία ζυμώνει ἀπό τό χῶμα τῆς γῆς καί τό δικό Του σάλιο.
Σήμερα ἡ Ἐκκλησία θέλει νά μᾶς δώσει νά καταλάβουμε ὅτι ὁ Χριστός, ὡς τέλειος Θεός, εἶναι ὁ Μέγας Δημιουργός τοῦ σύμπαν...

Ἡ μεγάλη δίψα της γιά τό Θεό τήν ὁδήγησε κοντά Του.
Τά νοερά βήματα τῆς σημερινῆς ἡμέρας μᾶς ὁδηγοῦν σέ μία πολιτεία αἱρετικῶν καί ἀπάτριδων. Ἡ Σιχάρ εἶναι ἡ πρωτεύουσα τῆ...

Πλημμύρισε η κακία την μη αγαπώσα καρδιά τους.
Σήμερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μάς καταγράφει στο Ευαγγέλιό του το περιστατικό της θεραπείας κάποιου παραλύτου, που υπέφ...

Μεγάλες ἀποφάσεις,μεγάλα ἐμπόδια, μεγάλες νίκες.
Οἱ μεγάλες ἀποφάσεις, τά μεγάλα ἐμπόδια, οἱ μεγάλες νίκες. Αὐτός θά μποροῦσε νά εἶναι ἕνας καλός τίτλος γιά τή σημερινή...

Τὸν εἴδαμε! Τὸν ἀκούσαμε! Τὸν ψηλαφήσαμε!
Ἡ σημερινὴ ­ἡμέρα ὀ­­­­νο­μάζεται ­Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ. ­Παράλληλα ὅ­­­μως ὀνομάζεται καὶ Κυ­­­ριακὴ τοῦ Ἀντίπα­σχα, διότι,...

Πόσο σκοτισμένες ψυχές! Τί πωρωμένες καρδιές!
Δύο ἱερὰ γεγονότα ἐκθέτει τὸ σημερινὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα: τὸ δεῖπνο τῆς Βηθανίας καὶ τὴ θριαμβευτικὴ εἴσοδο τοῦ Κυρίο...

Για να μπεις στην ψυχή και στην καρδιά του άλλου...
Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών σήμερα, αγαπητοί αναγνώσται, και μνήμη της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Πλησιάζουμε όλο και ...

Χωρίς πίστη,η ζωή μας χάνει το νόημα της.
Τη δύναμη της πίστεως, της προσευχής και της νηστείας μας διδάσκει σήμερα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μέσα από τη θερ...

Ας μελετοῦμε τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ.
  Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Ἡ ψυχή μας σήμερα πάλλεται ἀπὸ συγ­κίνηση, καθὼς προσκυνοῦμε τὸν Τίμιο Σταυρὸ γιὰ νὰ ...

Αρχίζει να εξυφαίνεται το Μυστήριο της Θείας Οικονομίας.
Η 25η Μαρτίου, αγαπητοί μου, από την δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους και εντεύθεν, προσέλαβε για εμ...

Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA