«Γνωρίζοντας ο διάβολος ότι η κινητήρια δύναμή μας είναι ο θείος ζήλος και η προθυμία, στρέφεται εναντίον τους, για να μας αφοπλίσει και να μας αποθαρρύνει.» γ. Ιωσήφ ΒατοπαιδινόςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Οἱ μεγάλες ἀποφάσεις, τά μεγάλα ἐμπόδια, οἱ μεγάλες νίκες. Αὐτός θά μποροῦσε νά εἶναι ἕνας καλός τίτλος γιά τή σημερινή Κυριακή. Ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τά πρόσωπα τῶν μυροφόρων γυναικῶν καί ἀντρῶν πού ἔλαβαν μεγάλες ἀποφάσεις σέ δύσκολες στιγμές, ξεπέρασαν μεγάλα ἐμπόδια κόντρα στίς δυνάμεις τους καί πέτυχαν μεγάλες νίκες πέρα ἀπό τίς προσδοκίες τους. Ὅλοι κάποτε βρισκόμαστε στή θέση τῶν μυροφόρων. Γιά ὅλους ἔρχονται στιγμές πού πρέπει νά λάβουμε μεγάλες καί δύσκολες ἀποφάσεις. Εἶναι οἱ στιγμέ 9 ἄν θά χαρίσουμε στόν Κύριο τά μύρα τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀρετῆς ἤ ἄν θά Τόν ξεχάσουμε σφραγισμένο στόν τάφο τῆς λησμοσύνης μας. Ἐκεῖνες τίς ὧρες δίνουμε ἐξετάσες ἀπέναντι στή συνείδησή μας, ἀπέναντι στούς διπλανούς μας καί ἀπέναντι στό Θεό.

Ἀξιολογούμαστε ὡς πρός τήν εἰλικρίνειά μας, τήν τιμιότητα καί τήν αὐθεντικότητα τοῦ βιώματός μας. Τίς στιγμές τοῦ πειρασμοῦ καί τῶν ἐπιλογῶν τιμοῦμε τή σχέση μας μέ τό Χριστό ἤ Τόν προδίδουμε καί Τόν ξεχνᾶμε, ὅπως κάνει καί ὁ ὑπόλοιπος κόσμος. Οἱ μεγάλες ἀποφάσεις δείχνουν καί τίς μεγάλες προσωπικότητες. Οἱ συμπαγεῖς καί ὁλοκληρωμένοι χαρακτῆρες δέν χάνονται στήν ἀναποφασιστικότητα καί στό δισταγμό. Ρίχνονται μπροστά μέ θέληση καί αὐταπάρνηση, διότι ξέρουν νά ξεχωρίζουν τά σημαντικά στό δρόμο τους καί ἔμαθαν νά περιφρονοῦν τά ἀσήμαντα. Ἐπιλέγουν μόνον ἐκεῖνα πού τούς ἀνεβάζουν καί περιφρονοῦν ὅλα ἐκεῖνα πού τούς εὐτελίζουν καί τούς ὑποτιμοῦν. Οἱ μεγάλες ἀποφάσεις βεβαίως συνεπάγονται καί μεγάλα ἐμπόδια. Καμία πορεία δέν γίνεται χωρίς ἐμπόδια. Ὅταν μάλιστα ἡ πορεία γίνεται πρός  τό καλό, τά ἐμπόδια διατρανώνονται σάν τεράστια κύματα, πού ζητοῦν νά καταπιοῦν τόν ἀγωνιστή τῆς ἀρετῆς καί τῆς προόδου.

Τά ἐμπόδια παρουσιάζονται ἀνυπέρβλητα καί ἀκατάβλητα. Ὑψώνονται σάν πανύψηλα βουνά τό ἕνα μετά τό ἄλλο καί ὁ ἄνθρωπος στέκεται μπροστά τους μηδαμινός καί ἀδύναμος νά τά ξεπεράσει. Τά ἐμπόδια ἄλλες φορές εἶναι ἀντικειμενικά καί ἄλλες φορές εἶναι ἀποκυήματα τοῦ ἀνθρώπινου φόβου καί τῆς φτωχῆς καί πεπερασμένης λογικῆς. Τά ἐμπόδια λογαριάζονται συνήθως ὡς συμφορές καί ὡς παράγοντες πού γεμίζουν τή ζωή μέ δυστυχία. Στήν πραγματικότητα ὅμως τά ἐμπόδια εἶναι εὐκαιρίες. Εἶναι εὐκαιρίες ἀγωνιστικότητας, ὡρίμανσης, περίσκεψης καί προσευχῆς. Ὁ πιστός, ὅταν στέκει μπροστά σέ κάποιο ἐμπόδιο, δέν ἀπελπίζεται, δέν ἐγκαταλείπει. Δέν προσπαθεῖ νά διαχειριστεῖ τίς δύσκολες καταστάσεις ἀποκομμένος καί ἀπομονωμένος ἀπό τούς ἄλλους. Ρίχνεται στόν ἀγώνα ἔχοντας τή συμπαράσταση κοντινῶν του προσώπων, συνεχίζει τήν πορεία του σάν τίς μυροφόρες, προσεύχεται καί ἀναθέτει αὐτό πού τόν δυσκολεύει στό Χριστό. Χαίρεται γιά τά ἐμπόδια πού προκύπτουν στή ζωή, διότι μέσ’ ἀπ’ αὐτά γίνεται σοφώτερος, δυνατότερος καί πιό πιστός. Αὐτό πού οἱ πολλοί τό ὀνομάζουν δυσκολία ὁ πιστός τό βλέπει σάν πόρτα πού τήν ἀνοίγει, γιά νά περάσει σ’ ἕνα ἐπίπεδο ψηλότερο ἀπό αὐτό πού βρίσκεται τώρα. Τά μεγάλα καί δύσκολα ἐμπόδια φέρνουν τίς μεγάλες καί ἔνδοξες νίκες. Τό θάρρος τῶν μυροφόρων γυναικῶν τίς ὁδηγεῖ μέσα στό σκοτάδι πρός τό κενό μνημεῖο. Ὁ πόθος καί ἡ ἀγάπη τους γιά τό Χριστό νικάει τίς δυσκολίες καί τελικά τούς χαρίζει τό θρίαμβο τῆς Ἀναστάσεως. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀναθέσει τή λογική, τά δικαιώματα καί τά δεδομένα του στόν Κύριο, τότε θά ἀπολαύσει τή νίκη ἀπέναντι σέ κάθε δυσκολία.

Δέν ὑπάρχει πρόσωπο ἤ κατάσταση πού μπορεῖ νά χωρίσει τόν πιστό ἀπό τόν Ἰησοῦ. Ὅταν ὁ Κύριος εἶναι ἑνωμένος μέ τόν ἄνθρωπο, τότε τίποτε δέν μπορεῖ νά σταθεῖ δυνατότερο ἀπό αὐτή τή συμμαχία. Ὁ Νικητής τοῦ θανάτου χαρίζει κάθε νίκη στούς πιστούς πού Τόν  λατρεύουν καί ἀπολαμβάνουν τά δῶρα τοῦ κενοῦ μνημείου. Στή δύσκολη καί περίεργη πραγματικότητα πού βιώνουμε καθημερινά καλούμαστε νά λαμβάνουμε σημαντικές ἀποφάσεις, πού ἔχουν νά κάνουν μέ τήν τιμιότητα καί τήν ἀξιοπρέπειά μας. Οἱ ἀποφάσεις αὐτές μᾶς φέρνουν πολύ συχνά ἀπέναντι σέ ἐμπόδια μεγάλα καί δύσκολα. Μπροστά τους φοβόμαστε σάν τίς μυροφόρες, γιατί δέν ξέρουμε ποιός μπορεῖ νά μετακινήσει τούς βράχους πού βρίσκονται στό δρόμο μας καί ἐμποδίζουν τήν πορεία μας. Ὅλες αὐτές οἱ δυσκολίες ὅμως δέν πρέπει νά μᾶς στενοχωροῦν ἀλλά νά μᾶς χαλκεύουν τή θέληση καί νά δυναμώνουν τό χαρακτήρα μας. Ὅταν βροῦμε τό θάρρος νά ριχτοῦμε μπροστά ἀψηφώντας τά ἐμπόδια καί καλέσουμε ὡς σύμμαχό μας τόν Παντοδύναμο Κύριο, τότε θά ἀπολαύσουμε νίκες καί θριάμβους, πού Ἐκεῖνος ξέρει νά χαρίζει σέ ὅσους Τόν ἐμπιστεύονται καί τρέχουν κοντά Του χωρίς δισταγμό καί ἀναστολή. Αὐτές οἱ μικρές καί μεγάλες νίκες θά εἶναι ἡ πηγή τῆς χαρᾶς μας, πού μακάρι νά γεμίζει ἀπό τώρα τή ζωή μας καί νά γίνει  ἀδιάπτωτη πραγματικότητα καί στή ζωή τῆς αἰωνιότητας.

Ι.Μ.Δ

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA