Πόσα δάκρυα χύθηκαν μπροστά σε εικονίσματα; Πόσοι αμαρτωλοί γονάτισαν σαν τους αγίους για να ζητήσουν θείο έλεος; Πόσα καντήλια άναψαν για να φωτίσουν τα σκοτάδια μίας μεγάλης νύχτας; Πόσες προσευχές έγιναν κλάμα γιατί ίσως ήταν πρώτη φορά που στη συνάντηση με τον Θεό ένιωσαν αληθινή αγάπη; Δ.Τ.Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Ό,τι λέει η Παναγία γίνεται.
Ερμηνεύοντας την Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου χριστιανοί, βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της, στα «Ειρηνικά». Όπως είπαμε,...

Πόσο μεγάλη τιμή είναι για τον χοϊκό άνθρωπο να λειτουργεί τον Άγιο Θεό;
Στο προηγούμενο κήρυγμά μου, αδελφοί χριστιανοί, ερμηνεύοντας την Θεία Λειτουργία, σας μίλησα για τα  «Ειρηνικά», για τη...

Τα αιτήματα μας προς τον Θεό δια μέσου των ''Ειρηνικών'' της Θ.Λειτουργίας.
Ερμηνεύοντας την Θεία Λειτουργία, αδελφοί μου χριστιανοί, στο προηγούμενο κήρυγμά μου σας μίλησα για τα «Ειρηνικά». Είνα...

«Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν».
Προχωρούμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Μετά το «Ευλογημένη η Βασιλεία», που είπε ο Ιε...

Η πίστη μας στην Αγία Τριάδα.
Αρχίζει, αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί, η Θεία Λειτουργία και προτού να αρχίσει θυμιάζει ο Ιερεύς την Αγία Τράπεζα, τα...

Έχουμε αναγωγικό ανέβασμα στην Θεία Λειτουργία.
 Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, την ερμηνεία στην Θεία Λειτουργία, που αρχίσαμε από το προηγούμενο κήρυγμά μας. Σ...

Το ανώτερο στην γη και στον ουρανό είναι η Θεία Λειτουργία.
Από το σημερινό μου κήρυγμα, αγαπητοί μου αδελφοί, θα αρχίσω να σας μιλώ για τη Θεία Λειτουργία. Αν σας ρωτήσει κανείς π...

«Μὴν κλαῖς».
     Τον καιρό ἐκείνο, ἐπῆγε ὁ Ἰησοῦς εἰς μίαν πόλιν ποὺ ὠνομάζετο Ναΐν καὶ μαζί του ἐπήγαιναν καὶ οἱ μαθηταί του καὶ πο...

''Νὰ εἶστε λοιπὸν σπλαχνικοί...''.
     Εἶπε ὁ Κύριος· «῞Οπως θέλετε νὰ σᾶς συμπεριφέρονται οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι ἀκριβῶς νὰ συμπεριφέρεστε κι ἐσεῖς σ’ αὐτούς....

«Μὴ φοβᾶσαι, ἀπὸ τώρα θὰ ψαρεύεις ἀνθρώπους».
Ἐκεῖνο τὸν καιρό, καθὼς στεκόταν ὁ ᾿Ιησοῦς στὴν ὄχθη τῆς λίμνης Γεννησαρέτ, εἶδε δύο ψαροκάικα στὴν ἄκρη τῆς λίμνης. Οἱ ...

''...ἂς σηκώσῃ τὸν σταυρόν του καὶ ἂς μὲ ἀκολουθήσῃ..''!
     Τον καιρό ἐκείνο, ἀφοῦ ἐκάλεσε ὁ Ἰησοῦς τὸ πλῆθος μαζί μὲ τοὺς μαθητάς του τοὺς εἶπε, «Ἐὰν κανεὶς θέλῃ νὰ μὲ ἀκολου...

''Τότε τοὺς Τὸν παρέδωκε διὰ νὰ σταυρωθῇ''.
     Τον καιρό εκείνον, πραγματοποίησαν συμβούλιον οἱ ἀρχιερείς γιά νά σταυρώσουν τον Ιησούν. Ὅταν τὸν εἶδαν οἱ ἀρχιερεῖ...

Τόσο πολὺ ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὸν κόσμο....!
      Εἶπε ὁ Κύριος· «Κανένας δὲν ἀνέβηκε στὸν οὐρανὸ παρὰ μόνο ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου, ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανό, καὶ π...

''῾Ο λίθος ποὺ τὸν πέταξαν σὰν ἄχρηστον οἱ οἰκοδόμοι''.
      Εἶπε ὁ Κύριος αὐτὴ τὴν παραβολή· «῞Ενας γαιοκτήμονας φύτεψε ἕνα ἀμπέλι, τὸ περιέφραξε, ἔσκαψε σ᾿ αὐτὸ πατητήρι, ἔχ...

«Σὲ τί ἀκόμα ὑστερῶ;»
      Εκεῖνο τὸν καιρό, πλησίασε τὸν ᾿Ιησοῦ κάποιος νεαρός, γονάτισε μπροστά του καὶ τοῦ εἶπε· «᾿Αγαθὲ Διδάσκαλε, τί καλ...

''Δεῖξε μου μακροθυμία καὶ θὰ σοῦ τὰ δώσω ὅλα τὰ χρέη μου πίσω''.
Εἶπε ὁ Κύριος αὐτὴ τὴν παραβολή· «῾Η βασιλεία τῶν οὐρανῶν μοιάζει μ᾿ ἕνα βασιλιά, ποὺ θέλησε νὰ τοῦ ἀποδώσουν λογαριασμὸ...

Η Παναγία κομμάτι της ζωής των Ελλήνων.
Αν είχαμε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε τα πνευματικά μας αισθητήρια και ν’ αφήσουμε τη σκέψη και τη φαντασία μας να ...

Ἕως πότε θὰ σᾶς ἀνέχωμαι;
     Τον καιρό ἐκείνο, ὅταν ἦλθε ὁ Ἰησοῦς πρὸς τὸ πλῆθος, τὸν ἐπλησίασε ἕνας καί, γονατιστός, τοῦ ἔλεγε, «Κύριε, ἐλέησε ...

«Ὄλιγόπιστε, γιατὶ ἐδίστασες;»
      Τον καιρό ἐκείνο, ἀνάγκασε ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς νὰ μποῦν εἰς τὸ πλοιάριον καὶ νὰ πᾶνε πρὶν ἀπὸ αὐτὸν στὴν ἀπέναντ...

Καὶ ἔφαγαν ὅλοι καὶ ἐχόρτασαν !
    Τον καιρό εκείνο, ὅταν  ἀποβιβάσθηκε ὁ Ἰησοῦς, εἶδε πολὺν κόσμον καὶ τοὺς  σπλαγχνίσθηκε καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστο...

«Πιστεύετε ὅτι ἔχω τὴν δύναμιν νὰ κάνω αὐτὸ ποὺ ζητᾶτε;»
      Τον καιρό εκείνο, ἀκολούθησαν τὸν Ἰησοῦ δύο τυφλοί, οἱ ὁποίοι ἐφώναζαν, «Ἐλέησέ μας, υἱὲ τοῦ Δαυΐδ». Μόλις δὲ ἔφθα...

''᾿Εσεῖς εἶστε τὸ φῶς γιὰ τὸν κόσμο''.
Εἶπε ὁ Κύριος στοὺς μαθητές του· «᾿Εσεῖς εἶστε τὸ φῶς γιὰ τὸν κόσμο· μιὰ πόλη χτισμένη ψηλὰ στὸ βουνό, δὲν μπορεῖ νὰ κρυ...

Παρακάλεσαν τον Κύριο νὰ φύγει ἀπὸ τὴν περιοχή τους!
      Εκεῖνο τὸν καιρό, ὅταν ἔφτασε ὁ ᾿Ιησοῦς στὴν περιοχὴ τῶν Γεργεσηνῶν, τὸν συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι ποὺ ἔρχονταν...

Η Πίστη του Εκατόνταρχου.
      Ὅταν ἐμπῆκε ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Καπερναούμ, ἦλθε πρὸς αὐτὸν ἕνας ἑκατόνταρχος, ὁ ὁποῖος τὸν παρακαλοῦσε καὶ τοῦ ἔλεγε...

Συνέβη την ώρα του θυμιάματος....!
      Ἐπειδὴ πολλοὶ ἐπεχείρησαν νὰ συντάξουν διήγησιν διὰ τὰ γεγονότα, ποὺ συνέβησαν μεταξύ  μας, σύμφωνα πρὸς ὅσα μᾶς π...

Εμείς τι θα κάναμε αν μας καλούσε ο Χριστός;
  Το Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την Εορτή των Αγίων Πάντων αναφέρεται στο κάλεσμα των πρώτων μαθητώ...

Η μνήμη των Αγίων Πάντων κραυγή αφύπνισης.
   Σε μία εποχή που τα βλέμματα μας είναι στραμμένα στις υλικές φροντίδες και προσδοκίες, σε μία εποχή που  νομίζουμε ότ...

Η ''πυξίδα'' που μας προσφέρει η Πεντηκοστή.
Μέσα στη σημερινή σύγχυση των ιδεών και την αμφισβήτηση των αξιών, στις ανατροπές και τις ανακατατάξεις στο χώρο του πνε...

Η Χριστιανική Χαρά πηγάζει από τον ωκεανό της αγάπης του Θεού.
Ανέκαθεν ο άνθρωπος ήταν ένας αναζητητής και νοσταλγός της χαράς και ποτέ δεν αναζήτησε την χαρά με τόσο πάθος, με τόση ...

Σκέψεις με αφορμή την Ανάληψη του Κυρίου μας.
     Η σημερινή εορτή της Αναλήψεως του Χριστού έχει την δική της σημειολογία στον κύκλο των εορτών του Πεντηκοσταρίου δ...

Ο Τυφλός βλέπει .....!
     Κάποιο Σάββατο ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ συνάντησε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Και αφού έφτιαξε πηλό με τ...

Η δίψα και οι διψασμένοι...!
«Κάθε ένας που πίνει από το νερό αυτό θα διψάσει πάλι. Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό, το οποίο θα του δώσω εγώ, δ...

Δεν είμαστε μόνοι!
Δίπλα στην προβατική πύλη του τείχους της Ιερουσαλήμ βρισκόταν η Βηθεσδά, η κολυμβήθρα του ελέους. Είχε γύρω της πέντε σ...

Η τόλμη της πίστεως!
 Δύο Κυριακές μετά την Λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας αφιερώνει την σημερινή η...

Μακάρι να είχαμε την καλή απιστία του αποστόλου Θωμά!
      Η εκκλησία μας την απιστία του Θωμά σε ένα τροπάριό της την ονομάζει καλή. Δικαιολογημένα κάποιος θα διερωτηθεί, υ...

Ὁ Σταυρός ὁδηγεῖ πάντοτε στήν Ἀνάσταση!(Το Πασχαλινό μήνυμα του Σεβ.Ποιμενάρχου μας κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ).
Ἀδελφοί μου, Ἡ ἑορτή πού θά ἔπρεπε νά βρίσκεται πάντοτε στήν καρδιά μας εἶναι τό Πάσχα. Εἶναι «ἑορτῶν ἑορτή καί πανήγυρι...

Από το Πάθος στην Ανάσταση!
Ο Σταυρός και το μεγαλειώδες θαύμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, αποτέλεσαν και θα αποτελούν αιών...

Έχουμε διάθεση Μετανοίας;
Η Εκκλησία μας σήμερα προβάλλει και Τιμά την μνήμη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας η οποία έζησε για πολλά χρόνια μέσα στ...

Αναγέννηση του ανθρώπου – Αναγέννηση του Γένους!
  Η 25η Μαρτίου, αγαπητοί μου, από την δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους και εντεύθεν, προσέλαβε για ε...

Απόδειξη και υπενθύμιση για την αξία της ψυχής είναι ο Σταυρός του Χριστού!
Το ερώτημα που διατυπώνει ο Χριστός στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα αξίζει να βάλει όλους μας σε βαθιές σκέψεις. «Τι θ...

Πρώτη Σελίδα Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA