«Γνωρίζοντας ο διάβολος ότι η κινητήρια δύναμή μας είναι ο θείος ζήλος και η προθυμία, στρέφεται εναντίον τους, για να μας αφοπλίσει και να μας αποθαρρύνει.» γ. Ιωσήφ ΒατοπαιδινόςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Ο Ιερέας καί μόνο νά θελήσει νά λειτουργήσει κάνει θαύμα μέ τή Λειτουργία του.
Τελώντας τήν Θεία Λειτουργία, αδελφοί μου χριστιανοί, φτάσαμε στό ανώτερο σημείο της, στό «Τά Σά εκ τών Σών...», στήν πρ...

Τι ζούμε στήν Θεία Λειτουργία;Την άγάπη του Θεού στόν άνθρωπο.
Στό προηγούμενο κήρυγμά μας, άδελφοί μου χριστιανοί, ερμηνεύοντας τήν Θεία Λειτουργία φθάσαμε στόν «επινίκιο υμνο», στό ...

H πάμφωτη νύκτα της Αναστάσεως.
Πρός τόν Ἱερό  Κλῆρο καί  τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς  καθ’  ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως           Ἀδελφοί μου,         Μέσ...

Οι πέντε λόγοι που ευχαριστούμε το Θεό στη Θ.Λειτουργία.
    Μέ τά όσα είπαμε μέχρι τώρα, άγαπητοί μου χριστιανοί, ερμηνεύοντας τήν Θεία Λειτουργία, μπήκαμε στό κεντρικό της σημ...

Η πραγματική μας πατρίδα καί ο προορισμός μας.
Είπαμε, άγαπητοί μου χριστιανοί, ότι μετά τήν ομολογία τής πίστης μας, πού κάναμε μέ τό «Πιστεύω», τότε άρχίζει στήν πρα...

Η Θεία Λειτουργία αναπαριστάνει τή Θυσία του Χριστού.
Ερμηνεύοντας τή Θεία Λειτουργία, άγαπητοί μου χριστιανοί, φτάσαμε στό «Πιστεύω», μέ τό οποίο ομολογούμε όλη τήν πίστη μα...

Oι Παπικοί τόλ­μησαν νά βάλουν βέβηλο χέρι στό «Πιστεύω»!
Στό προηγούμενο κήρυγμα μας, αγαπητοί μου αδελφοί, είπαμε ότι γιά νά μετέχουμε στή μεγάλη Θυσία καί τό μέγα μυστήριο της...

Δέν «χωράμε» ό ένας τόν άλλον μέσα μας!
Ερμηνεύοντας τή Θεία Λειτουργία, αδελφοί μου χριστιανοί, φτάσαμε στά «Αγια». 'Εκεί, πού ό Ιερέας μεταφέρει τά Τίμια Δώρα...

Μιά μέρα θά πεθάνουμε... Καί μετά;
Ερμηνεύοντας τή Θεία Λειτουργία, αδελφοί μου χριστιανοί, φθάσαμε μετά τή Με­γάλη Είσοδο, μετά τά ««Αγια», όπως λέμε. Η Μ...

Ειμαστε και μείς πάνω στο Άγιο Δισκάριο....
    Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, τά κηρύγματά μας στήν Θεία Λειτουργία.Είμαστε μετά τό Ευαγγέλιο, τότε πού εφευ...

Βρέστε παπά νά σάς μνημονεύει στήν Προσκομιδή!
Γιά τήν Προσκομιδή σάς μίλησα στό προηγούμενο κήρυγμά μου, αδελφοί μου χρι­στιανοί. Αλλά είναι τόσο πολύ σπουδαία ή τελε...

Τό θέαμα πάνω στό Άγιο Δισκάριο είναι θαύμα: Ο Χριστός, ή Παναγία μας καί ολη ή Εκκλησία.
Στά μαθήματά μας γιά τή θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου χριστιανοί, βρισκόμαστε μετά τό Ευαγγέλιο, οταν εφευγαν οι Κατηχού...

Αυτά που έκανε ο Ιησούς Χριστός μας στό Μυστικό Δείπνο μέ τούς Μαθητές Του.
Είχαμε φτάσει στήν απόλυση τών Κατηχουμένων, οι οποίοι δέν ήθελαν νά φύγουν, γιατί ενοιωθαν πολύ καλά μέσα στήν Εκκλησιά...

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου!
Μετά τον Απόστολο, το άγιο Ευαγγέλιο και το θείο κήρυγμα τελείωσε, αγαπητοί μου χριστιανοί, το Πρώτο μέρος της Θείας Λει...

Με το κήρυγμα μαθαίνουμε τα ωραία της πίστης μας.
Ερμηνεύοντας την Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου χριστιανοί, φτάσαμε στα Ιερά Αναγνώσματα, το Αποστολικό και το Ευαγγελικό...

Να διαβάζουμε κατά ορθόδοξο και όχι κατά προτεσταντικό τρόπο την Αγία Γραφή.
Τι ωραία και τι γλυκιά που είναι η Θεία Λειτουργία, αδελφοί μου χριστιανοί! Σ΄αυτή συναντιόμαστε όλοι μαζί, σαν ένα σώμα...

Ποιός είναι ο πραγματικά ''Άγιος'';
Στην ερμηνεία που κάνουμε στην Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου χριστιανοί, είμαστε στον Τρισάγιο Ύμνο, στο «Άγιος ο Θεός, ...

Γιατί ήρθε ο Χριστός κάτω στον κόσμο;
      Έγινε η Μικρή Είσοδος στην Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου χριστιανοί. Ήταν αυτό που είδαμε, ο Ιερέας στο κέντρο του...

Από τα μικρότερα πάμε στα μεγαλύτερα στη Θ.Λειτουργία.
Στο προηγούμενο κήρυγμά μας, αδελφοί μου χριστιανοί, ερμηνεύοντας την Θεία Λειτουργία, αρχίσαμε να λέμε για τα μετά την ...

Όταν η γη σπάρθηκε με τα άγια λόγια του Χριστού έγιναν οι Άγιοι.
Έγινε η Μικρή Είσοδος στην Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου χριστιανοί. Ήταν αυτό που είδαμε, ο Ιερέας στο κέντρο του Ναού ...

Tι μας διδάσκει ο Απόστολος Παύλος στο ανάγνωσμα των Θεοφανείων;
     Ἡ μεγάλη σημερινή ἑορτή φέρει τό ὄνομα Θεοφάνεια. Ἑορτάζουμε τήν φανέρωση τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Ὁ Θεός φανερώθηκε στ...

Το Ευαγγέλιο πρέπει να μπεί στα σπίτια όλων των χριστιανών.
Η Θεία Λειτουργία που ερμηνεύουμε, αδελφοί μου χριστιανοί, στην πραγματικότητα αρχίζει με τη «Μικρή Είσοδο», αυτό που λέ...

Βλέποντας ο λαός ανάμεσά του το Ευαγγέλιο που κρατά ο Ιερέας, βλέπει τον ίδιο τον Χριστό.
Είπαμε, αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί, στο προηγούμενο κήρυγμα ότι το «Σοφία. Ορθοί», που λέγει ο Ιερέας στο κέντρο το...

Μικρή Είσοδος:Ο Χριστός κατεβαίνει από τα ουράνια.
Ερμηνεύοντας, αδελφοί μου χριστιανοί, την Θεία Λειτουργία τελειώσαμε τα  «Ειρηνικά», αυτά δηλαδή τα αιτήματα που λέγοντα...

Η Παναγία-Οι Άγιοι-Η υψίστη Φιλοσοφία.
    Στα κηρύγματά μας αυτά, αγαπητοί μου χριστιανοί, ερμηνεύουμε την Θεία Λειτουργία. Ω, η Θεία Λειτουργία! Είναι ο ουρα...

Ό,τι λέει η Παναγία γίνεται.
Ερμηνεύοντας την Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου χριστιανοί, βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της, στα «Ειρηνικά». Όπως είπαμε,...

Πόσο μεγάλη τιμή είναι για τον χοϊκό άνθρωπο να λειτουργεί τον Άγιο Θεό;
Στο προηγούμενο κήρυγμά μου, αδελφοί χριστιανοί, ερμηνεύοντας την Θεία Λειτουργία, σας μίλησα για τα  «Ειρηνικά», για τη...

Τα αιτήματα μας προς τον Θεό δια μέσου των ''Ειρηνικών'' της Θ.Λειτουργίας.
Ερμηνεύοντας την Θεία Λειτουργία, αδελφοί μου χριστιανοί, στο προηγούμενο κήρυγμά μου σας μίλησα για τα «Ειρηνικά». Είνα...

«Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν».
Προχωρούμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Μετά το «Ευλογημένη η Βασιλεία», που είπε ο Ιε...

Η πίστη μας στην Αγία Τριάδα.
Αρχίζει, αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί, η Θεία Λειτουργία και προτού να αρχίσει θυμιάζει ο Ιερεύς την Αγία Τράπεζα, τα...

Έχουμε αναγωγικό ανέβασμα στην Θεία Λειτουργία.
 Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, την ερμηνεία στην Θεία Λειτουργία, που αρχίσαμε από το προηγούμενο κήρυγμά μας. Σ...

Το ανώτερο στην γη και στον ουρανό είναι η Θεία Λειτουργία.
Από το σημερινό μου κήρυγμα, αγαπητοί μου αδελφοί, θα αρχίσω να σας μιλώ για τη Θεία Λειτουργία. Αν σας ρωτήσει κανείς π...

«Μὴν κλαῖς».
     Τον καιρό ἐκείνο, ἐπῆγε ὁ Ἰησοῦς εἰς μίαν πόλιν ποὺ ὠνομάζετο Ναΐν καὶ μαζί του ἐπήγαιναν καὶ οἱ μαθηταί του καὶ πο...

''Νὰ εἶστε λοιπὸν σπλαχνικοί...''.
     Εἶπε ὁ Κύριος· «῞Οπως θέλετε νὰ σᾶς συμπεριφέρονται οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι ἀκριβῶς νὰ συμπεριφέρεστε κι ἐσεῖς σ’ αὐτούς....

«Μὴ φοβᾶσαι, ἀπὸ τώρα θὰ ψαρεύεις ἀνθρώπους».
Ἐκεῖνο τὸν καιρό, καθὼς στεκόταν ὁ ᾿Ιησοῦς στὴν ὄχθη τῆς λίμνης Γεννησαρέτ, εἶδε δύο ψαροκάικα στὴν ἄκρη τῆς λίμνης. Οἱ ...

''...ἂς σηκώσῃ τὸν σταυρόν του καὶ ἂς μὲ ἀκολουθήσῃ..''!
     Τον καιρό ἐκείνο, ἀφοῦ ἐκάλεσε ὁ Ἰησοῦς τὸ πλῆθος μαζί μὲ τοὺς μαθητάς του τοὺς εἶπε, «Ἐὰν κανεὶς θέλῃ νὰ μὲ ἀκολου...

''Τότε τοὺς Τὸν παρέδωκε διὰ νὰ σταυρωθῇ''.
     Τον καιρό εκείνον, πραγματοποίησαν συμβούλιον οἱ ἀρχιερείς γιά νά σταυρώσουν τον Ιησούν. Ὅταν τὸν εἶδαν οἱ ἀρχιερεῖ...

Τόσο πολὺ ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὸν κόσμο....!
      Εἶπε ὁ Κύριος· «Κανένας δὲν ἀνέβηκε στὸν οὐρανὸ παρὰ μόνο ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου, ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανό, καὶ π...

''῾Ο λίθος ποὺ τὸν πέταξαν σὰν ἄχρηστον οἱ οἰκοδόμοι''.
      Εἶπε ὁ Κύριος αὐτὴ τὴν παραβολή· «῞Ενας γαιοκτήμονας φύτεψε ἕνα ἀμπέλι, τὸ περιέφραξε, ἔσκαψε σ᾿ αὐτὸ πατητήρι, ἔχ...

«Σὲ τί ἀκόμα ὑστερῶ;»
      Εκεῖνο τὸν καιρό, πλησίασε τὸν ᾿Ιησοῦ κάποιος νεαρός, γονάτισε μπροστά του καὶ τοῦ εἶπε· «᾿Αγαθὲ Διδάσκαλε, τί καλ...

Πρώτη Σελίδα Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Τελευταία Σελίδα

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA